Firms.bg
Търси

ВЕКРА - КРАСИМИР КРЪСТЕВ ЕТЕИК: 817040007, гр. Севлиево, Севлиево

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
3.02.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
ВЕКРА - КРАСИМИР КРЪСТЕВ ЕТ
Изписване на чужд език
VEKRA - KRASIMIR KRYSTEV
Дата на регистрация
1993
Регистрация по ЗДДС

BG817040007 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево, ул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ, №4
Предмет на дейност
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА, СПЕДИЦИОННА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА (БЕЗ КНГИГОПЕЧАТ), ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСИ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (БЕЗ КНИГОПЕЧАТ), ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА; ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ТРОШЕН КАМЪК, ЧАКЪЛ, ПЯСЪК, ВАРОВИК, ИНЕРТНИ, СКАЛНИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ДЕЙНОСТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, КОНЦЕСИЯ
Физическо лице - търговец
красимир кънчев кръстев

Резюме

Фирма ВЕКРА - КРАСИМИР КРЪСТЕВ ЕТ (VEKRA - KRASIMIR KRYSTEV) с ЕИК/ПИК 817040007 е основана на 1993 с правна форма "Едноличен търговец" или на кратко "ЕТ". Седалището на компанията се намира на адрес област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево, ул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ, №4, а началният внесен капитал е в размер на лева. ВЕКРА - КРАСИМИР КРЪСТЕВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG817040007 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС. Предмета на дейност е: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА, СПЕДИЦИОННА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА (БЕЗ КНГИГОПЕЧАТ), ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСИ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (БЕЗ КНИГОПЕЧАТ), ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА; ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ТРОШЕН КАМЪК, ЧАКЪЛ, ПЯСЪК, ВАРОВИК, ИНЕРТНИ, СКАЛНИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ДЕЙНОСТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, КОНЦЕСИЯ

История

21.06.1994 г.

Регистрация на фирмата
ВЕКРА - КРАСИМИР КРЪСТЕВ

21.06.1994 г.

ДДС
Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG817040007

22.06.2008 г.

Основана
1993
Седалище и адрес на управление
област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево, ул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ, №4
Физическо лице - търговец
красимир кънчев кръстев
Предмет на дейност
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД. ПOKУПKA HA ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД. ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA. CПEДИЦИOHHA, KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO. ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA /БEЗ KHИГOПEЧAT/, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ. CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT. ПPOИЗBOДCTBO HA BИДEO- И ЗBУKOЗAПИCИ. ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT /БEЗ KHИГOПEЧAT/. ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA.
Фирма
ВЕКРА - КРАСИМИР КРЪСТЕВ
Изписване на чужд език
VEKRA - KRASIMIR KRYSTEV

3.02.2010 г.

Предмет на дейност
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА, СПЕДИЦИОННА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА (БЕЗ КНГИГОПЕЧАТ), ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСИ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (БЕЗ КНИГОПЕЧАТ), ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА; ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ТРОШЕН КАМЪК, ЧАКЪЛ, ПЯСЪК, ВАРОВИК, ИНЕРТНИ, СКАЛНИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ДЕЙНОСТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, КОНЦЕСИЯ

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
107513896ТРИЯДИ ИНС ЕООД

гр. Габрово, Габрово

красимир кънчев кръстев

Управители, Едноличен собственик на капитала

Виж още
107516497ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ"ВИДИМА-РАКОВСКИ" АД

гр. Севлиево, Севлиево

красимир кънчев кръстев

Съвет на директорите, Представители, Представители, Съвет на директорите

Виж още
107579729ХЕРОС СТРОЙ ЕООД

гр. Севлиево, Севлиево

красимир кънчев кръстев

Едноличен собственик на капитала

Виж още
203138559ХЕРОС ХОЛИДЕЙ ЕООД

гр. Габрово, Габрово

красимир кънчев кръстев

Едноличен собственик на капитала

Виж още
817047610ХЕРОС ЕООД

гр. Габрово, Габрово

красимир кънчев кръстев

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: март 2023 г.