Търси

ГЕРГОВА - ДИМИТРИНА ГЕРГОВА ЕТЕИК: 816046498, гр. Враца, Враца

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
20.04.2011 г.Виж история
Фирма/Наименование
ГЕРГОВА - ДИМИТРИНА ГЕРГОВА ЕТ
Дата на регистрация
1991
Регистрация по ЗДДС

BG816046498 ( )

Седалище и адрес на управление
област Враца, община Враца, гр. Враца, ул. ЦАР ОБЕДИНИТЕЛ 21
Предмет на дейност
покупка на стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в пьрвоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, застрахователна, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, тьрговско представителство и посредничество, банкова дейност, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделски с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извьршване на международен транспорт.
Физическо лице - търговец
димитрина петрова гергова

Резюме

Фирма ГЕРГОВА - ДИМИТРИНА ГЕРГОВА ЕТ () с ЕИК/ПИК 816046498 е основана на 1991 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Враца, община Враца, гр. Враца, ул. ЦАР ОБЕДИНИТЕЛ 21. ГЕРГОВА - ДИМИТРИНА ГЕРГОВА ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 24.01.2000 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG816046498
 2. 25.01.2000 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG816046498
 3. 18.07.2008 г.

  Основана
  1991
  Седалище и адрес на управление
  област Враца, община Враца, гр. Враца, ул. ЦАР ОБЕДИНИТЕЛ 21
  Физическо лице - търговец
  димитрина петрова гергова
  Име на фирма
  ГЕРГОВА - ДИМИТРИНА ГЕРГОВА
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA И ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЗACTPAXOBATEЛHA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, БAHKOBA ДEЙHOCT, BAЛУTHИ CДEЛKИ, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ, CДEЛCKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ, ИЗДATEЛCKA ИЛИ ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ИЗBЬPШBAHE HA MEЖДУHAPOДEH TPAHCПOPT.
 4. 19.04.2011 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG816046498
 5. 20.04.2011 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG816046498

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.