Търси

ИНРА-1 - МАРИАНА АНДРЕЕВА ЕТЕИК: 125017389, с. Чарково, Габрово

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
8.12.2014 г.Виж история
Фирма/Наименование
ИНРА-1 - МАРИАНА АНДРЕЕВА ЕТ
Изписване на чужд език
JNRA-MARIANA ANDREEVA
Дата на регистрация
2001
Регистрация по ЗДДС

BG125017389 ( )

Седалище и адрес на управление
област Габрово, община Габрово, с. Чарково, блок 1, етаж 3, апартамент 12
Предмет на дейност
покупка на всички видове стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. производство на всички видове разрешени стоки и други вещи и разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход с цел продажба. превозна и всички видове транспортна дейност, туристическа, екскурзионна в страната и чужбина, информационна, сервизна, рекламна и издателска /без книгопечат/ дейности. осъществяване на медицински услуги /сьс сьответното разрешение от министерство на здравеопазването/, по ред и условия на знз. монтажна дейност на отоплителни инсталации. вътрешна и външнотърговска дейност с всички видове стоки, без забранените от закона. комисионна, спедиционна, складова, лизингова, посредническа, реекспорт дейности, търговско представителство. бартерни и валутни сделки разрешени от закона. производство, продажба или отдаване под наем на аудио и видео записи. покупка, строеж, проектиране на недвижими имоти, обзавеждане с цел продажба или отдаване под наем. авторемонтни, таксиметрови, шивашки услуги, ремонт на битова и друга техника ,след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.
Физическо лице - търговец
мариана първанова андреева

Резюме

Фирма ИНРА-1 - МАРИАНА АНДРЕЕВА ЕТ (JNRA-MARIANA ANDREEVA) с ЕИК/ПИК 125017389 е основана на 2001 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Габрово, община Габрово, с. Чарково, блок 1, етаж 3, апартамент 12. ИНРА-1 - МАРИАНА АНДРЕЕВА ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 15.08.2006 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG125017389
 2. 16.08.2006 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG125017389
 3. 6.02.2009 г.

  Име на фирма
  ИНРА-1 - МАРИАНА АНДРЕЕВА
  Седалище и адрес на управление
  област Габрово, община Габрово, с. Чарково, блок 1, етаж 3, апартамент 12
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД. ПPOИЗBOДCTBO HA BCИЧKИ BИДOBE PAЗPEШEHИ CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ И PAЗPEШEHA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД C ЦEЛ ПPOДAЖБA. ПPEBOЗHA И BCИЧKИ BИДOBE TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, TУPИCTИЧECKA, EKCKУPЗИOHHA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИHФOPMAЦИOHHA, CEPBИЗHA, PEKЛAMHA И ИЗДATEЛCKA /БEЗ KHИГOПEЧAT/ ДEЙHOCTИ. OCЪЩECTBЯBAHE HA MEДИЦИHCKИ УCЛУГИ /CЬC CЬOTBETHOTO PAЗPEШEHИE OT MИHИCTEPCTBO HA ЗДPABEOПAЗBAHETO/, ПO PEД И УCЛOBИЯ HA ЗHЗ. MOHTAЖHA ДEЙHOCT HA OTOПЛИTEЛHИ ИHCTAЛAЦИИ. BЪTPEШHA И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT C BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ, БEЗ ЗAБPAHEHИTE OT ЗAKOHA. KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA, ПOCPEДHИЧECKA, PEEKCПOPT ДEЙHOCTИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO. БAPTEPHИ И BAЛУTHИ CДEЛKИ PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA. ПPOИЗBOДCTBO, ПPOДAЖБA ИЛИ OTДABAHE ПOД HAEM HA AУДИO И BИДEO ЗAПИCИ. ПOKУПKA, CTPOEЖ, ПPOEKTИPAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OБЗABEЖДAHE C ЦEЛ ПPOДAЖБA ИЛИ OTДABAHE ПOД HAEM. ABTOPEMOHTHИ, TAKCИMETPOBИ, ШИBAШKИ УCЛУГИ, PEMOHT HA БИTOBA И ДPУГA TEXHИKA ,СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ.
  Основана
  2001
  Изписване на чужд език
  JNRA-MARIANA ANDREEVA
  Физическо лице - търговец
  мариана първанова андреева
 4. 7.12.2014 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG125017389
 5. 8.12.2014 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG125017389

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.