Търси

АВАНГАРДНА ТЪРГОВИЯ И МУЛТИСЕРВИЗ /АТМ/ АДЕИК: 121469969, гр. София, Столична

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
26.06.2009 г.Виж история
Фирма/Наименование
АВАНГАРДНА ТЪРГОВИЯ И МУЛТИСЕРВИЗ /АТМ/ АД
Дата на регистрация
1997
Регистрация по ЗДДС

BG121469969 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. ВИТОША, №116
Предмет на дейност
вътрешно и външнотьрговска дейност с вносни, местно производсттво и на фирмата стоки и услуги, реекспорт, консултантска, инженерингова, маркетингова, рекламна дейност, комисионна, бартерни, посреднически и други специфични търговски операции, хардуер, софтуер, разработване и внедряване на хардуерни и софтуерни продукти, разработване, производство, дистрибуция и продажби у нас и в чужбина на такси-каси, средства за самоотбрана, сервиз на персонални компютри, електронни касови апарати с фискална памет, електронни таксиметрови апарати с фискална памет и други, производство и разпорстранение на аудио, видео и информационни носители, организиране и провеждане на курсове за квалификация, преквалификациия, мениждмънт, чуждоезиково обучение и други, представителство, анализи, експертни оценки, финансов мениджмънт, счетоводни и правни консултации и обслужване на фирми и граждани, патентно-правни услуги, преводи от и на чужди езици и други, откриване и експлоатация на фирмени клубове, създаване на условия за делово общуване, организиране и обезпечаване на бизнесконтакти, вътрешен и международен туризъм и екскурзоводство, хотелиерство и ресторантьорство, организиране на увеселителни програми и атракции, спортни и забавни игри, включително механични и електронни у нас и в чужбина, превоз на пътници и товари, включително международен, организиране и експлоатация на паркинги и гаражи, строителни, електро и битови услуги, производствена дейност, изкупуване, производство, преработка и реализация на продукти от растителен и животински произход - плодове, зеленчуци, месо, семена, билки, посадъчен материал, цветя, мед, гъби и други, оборудване, мениджмънт и консултантска дейност в селското стопанство, както и всички други, незабранени от закона дейности.
Представители
Съвет на директорите
Капитал размер
70000 лв. (внесен капитал: 70000 лв.)

Резюме

Фирма АВАНГАРДНА ТЪРГОВИЯ И МУЛТИСЕРВИЗ /АТМ/ АД () с ЕИК/ПИК 121469969 е основана на 1997 с правна форма Акционерно дружество или на кратко АД. Седалището на компанията се намира на адрес област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. ВИТОША, №116, а началният внесен капитал е в размер на 70000 лева. АВАНГАРДНА ТЪРГОВИЯ И МУЛТИСЕРВИЗ /АТМ/ АД е регистрана по ЗДДС с номер BG121469969 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 17.06.1999 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG121469969
 2. 18.06.1999 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG121469969
 3. 6.07.2008 г.

  Име на фирма
  АВАНГАРДНА ТЪРГОВИЯ И МУЛТИСЕРВИЗ /АТМ/
  Седалище и адрес на управление
  област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. ВИТОША, №116
  Предмет на дейност
  BЪTPEШHO И BЪHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT C BHOCHИ, MECTHO ПPOИЗBOДCTTBO И HA ФИPMATA CTOKИ И УCЛУГИ, PEEKCПOPT, KOHCУЛTAHTCKA, ИHЖEHEPИHГOBA, MAPKETИHГOBA, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, KOMИCИOHHA, БAPTEPHИ, ПOCPEДHИЧECKИ И ДPУГИ CПEЦИФИЧHИ TЪPГOBCKИ OПEPAЦИИ, XAPДУEP, COФTУEP, PAЗPAБOTBAHE И BHEДPЯBAHE HA XAPДУEPHИ И COФTУEPHИ ПPOДУKTИ, PAЗPAБOTBAHE, ПPOИЗBOДCTBO, ДИCTPИБУЦИЯ И ПPOДAЖБИ У HAC И B ЧУЖБИHA HA TAKCИ-KACИ, CPEДCTBA ЗA CAMOOTБPAHA, CEPBИЗ HA ПEPCOHAЛHИ KOMПЮTPИ, EЛEKTPOHHИ KACOBИ AПAPATИ C ФИCKAЛHA ПAMET, EЛEKTPOHHИ TAKCИMETPOBИ AПAPATИ C ФИCKAЛHA ПAMET И ДPУГИ, ПPOИЗBOДCTBO И PAЗПOPCTPAHEHИE HA AУДИO, BИДEO И ИHФOPMAЦИOHHИ HOCИTEЛИ, OPГAHИЗИPAHE И ПPOBEЖДAHE HA KУPCOBE ЗA KBAЛИФИKAЦИЯ, ПPEKBAЛИФИKAЦИИЯ, MEHИЖДMЪHT, ЧУЖДOEЗИKOBO OБУЧEHИE И ДPУГИ, ПPEДCTABИTEЛCTBO, AHAЛИЗИ, EKCПEPTHИ OЦEHKИ, ФИHAHCOB MEHИДЖMЪHT, CЧETOBOДHИ И ПPABHИ KOHCУЛTAЦИИ И OБCЛУЖBAHE HA ФИPMИ И ГPAЖДAHИ, ПATEHTHO-ПPABHИ УCЛУГИ, ПPEBOДИ OT И HA ЧУЖДИ EЗИЦИ И ДPУГИ, OTKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ФИPMEHИ KЛУБOBE, CЪЗДABAHE HA УCЛOBИЯ ЗA ДEЛOBO OБЩУBAHE, OPГAHИЗИPAHE И OБEЗПEЧABAHE HA БИЗHECKOHTAKTИ, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM И EKCKУPЗOBOДCTBO, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, OPГAHИЗИPAHE HA УBECEЛИTEЛHИ ПPOГPAMИ И ATPAKЦИИ, CПOPTHИ И ЗAБAВHИ ИГPИ, BKЛЮЧИTEЛHO MEXAHИЧHИ И EЛEKTPOHHИ У HAC И B ЧУЖБИHA, ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ, BKЛЮЧИTEЛHO MEЖДУHAPOДEH, OPГAHИЗИPAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ПAPKИHГИ И ГAPAЖИ, CTPOИTEЛHИ, EЛEKTPO И БИTOBИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT, ИЗKУПУBAHE, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA ПPOДУKTИ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД - ПЛOДOBE, ЗEЛEНЧУЦИ, MECO, CEMEHA, БИЛKИ, ПOCAДЪЧEH MATEPИAЛ, ЦBETЯ, MEД, ГЪБИ И ДPУГИ, OБOPУДBAHE, MEHИДЖMЪHT И KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT B CEЛCKOTO CTOПAHCTBO, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA ДEЙHOCTИ.
  Основана
  1997
  Представители
  николай григоров захариев
  Съвет на директорите
  Капитал
  70000
  Внесен капитал
  70000
 4. 26.06.2009 г.

  Съвет на директорите

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
105003975ЛИЯН - АНГЕЛ АПОСТОЛОВ ЕТ

гр. Белоградчик, Белоградчик

ангел атанасов апостолов

Физическо лице - търговец

Виж още
175420357ЛИАН И КО ЕООД

гр. София, Столична

ангел атанасов апостолов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
202926904БИ КЕЙ ТУР ООД

гр. София, Столична

Виж още
831413097БРАЙТ СТАР - НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ ЕТ

гр. София, Столична

николай григоров захариев

Физическо лице - търговец

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.