Търси

ВЕСЕЛИН КАСАБОВ ЕТЕИК: 114016688, гр. Левски, Левски

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
15.12.2008 г.Виж история
Фирма/Наименование
ВЕСЕЛИН КАСАБОВ ЕТ
Дата на регистрация
1993
Регистрация по ЗДДС

BG114016688 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Плевен, община Левски, гр. Левски, ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ, №20
Предмет на дейност
производство, преработка и пласмент на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, промишлена, хранително - вкусова, химическа продукция, стоки за бита и потреблението, търговия със стоки незабранени от закона, комисионна, консигнационна, оказионна/без паметници на културата/ търговия, внос, износ, бартерни сделки, търговско посредничество, представителство/без процесуално/ и агентство на фирми и граждани, транспортна и спедиторска/без пощенски пратки/ дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, експлоатация на заведения за обществено хранене, барчета, услуги за населението- фризьорски, козметични, плеташки, шивашки, автосервизни, строително - ремонтни и строително - монтажни.
Физическо лице - търговец
веселин стефанов касабов

Резюме

Фирма ВЕСЕЛИН КАСАБОВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 114016688 е основана на 1993 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Плевен, община Левски, гр. Левски, ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ, №20. ВЕСЕЛИН КАСАБОВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG114016688 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 19.01.2004 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG114016688
 2. 20.01.2004 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG114016688
 3. 15.12.2008 г.

  Предмет на дейност
  ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И ПЛACMEHT HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД, ПPOMИШЛEHA, XPAHИTEЛHO - BKУCOBA, XИMИЧECKA ПPOДУKЦИЯ, CTOKИ ЗA БИTA И ПOTPEБЛEHИETO, TЪPГOBИЯ CЪC CTOKИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA, KOMИCИOHHA, KOHCИГHAЦИOHHA, OKAЗИOHHA/БEЗ ПAMETHИЦИ HA KУЛTУPATA/ TЪPГOBИЯ, BHOC, ИЗHOC, БAPTEPHИ CДEЛKИ, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO/БEЗ ПPOЦECУAЛHO/ И AГEHTCTBO HA ФИPMИ И ГPAЖДAHИ, TPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA/БEЗ ПOЩEHCKИ ПPATKИ/ ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE HA EKCKУPЗИИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, БAPЧETA, УCЛУГИ ЗA HACEЛEHИETO- ФPИЗЬOPCKИ, KOЗMETИЧHИ, ПЛETAШKИ, ШИBAШKИ, ABTOCEPBИЗHИ, CTPOИTEЛHO - PEMOHTHИ И CTPOИTEЛHO - MOHTAЖHИ.
  Основана
  1993
  Физическо лице - търговец
  веселин стефанов касабов
  Име на фирма
  ВЕСЕЛИН КАСАБОВ
  Седалище и адрес на управление
  област Плевен, община Левски, гр. Левски, ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ, №20

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.