Търси

ФАРМАКОМ-2003 ООДЕИК: 113557064, гр. Перник, Перник

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
30.03.2009 г.Виж история
Фирма/Наименование
ФАРМАКОМ-2003 ООД
Дата на регистрация
2003
Регистрация по ЗДДС

BG113557064 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. БРЕЗНИК 1
Предмет на дейност
импорт, експорт и реекспорт; осьществяване на бартерни, компенсационни и други специфични сделки и операции; покупка на стоки с цел продажба в пьрвоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на тьрговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; информационна дейност; импресарска, рекламна дейност или предоставяне на различни услуги; вьтрешен и международен превоз на пьтници и товари; производство на видео- и звукозаписи сьгласно действащото законодателство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туристическа, хотелиерска дейност след издаване на лиценз; маркетингова дейност, охранителна дейност на фл и юл, товари, инкасо - след издаване на разрешение /лиценз/. всички дейности, за които е необходимо издаване на разрешение или лиценз ще бьдат осьществявани след получаването им.
Управители/Съдружници
Съдружници
Капитал размер
5000 лв. (внесен капитал: 5000 лв.)

Резюме

Фирма ФАРМАКОМ-2003 ООД () с ЕИК/ПИК 113557064 е основана на 2003 с правна форма Дружество с ограничена отговорност или на кратко ООД. Седалището на компанията се намира на адрес област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. БРЕЗНИК 1, а началният внесен капитал е в размер на 5000 лева. ФАРМАКОМ-2003 ООД е регистрана по ЗДДС с номер BG113557064 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 20.06.2004 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG113557064
 2. 21.06.2004 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG113557064
 3. 30.03.2009 г.

  Капитал
  5000
  Име на фирма
  ФАРМАКОМ-2003
  Внесен капитал
  5000
  Основана
  2003
  Седалище и адрес на управление
  област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. БРЕЗНИК 1
  Предмет на дейност
  ИMПOPT, EKCПOPT И PEEKCПOPT; OCЬЩECTBЯBAHE HA БAPTEPHИ, KOMПEHCAЦИOHHИ И ДPУГИ CПEЦИФИЧHИ CДEЛKИ И OПEPAЦИИ; ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT; ИMПPECAPCKA, PEKЛAMHA ДEЙHOCT ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA PAЗЛИЧHИ УCЛУГИ; BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ; ПPOИЗBOДCTBO HA BИДEO- И ЗBУKOЗAПИCИ CЬГЛACHO ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; TУPИCTИЧECKA, XOTEЛИEPCKA ДEЙHOCT CЛEД ИЗДABAHE HA ЛИЦEHЗ; MAPKETИHГOBA ДEЙHOCT, OXPAHИTEЛHA ДEЙHOCT HA ФЛ И ЮЛ, TOBAPИ, ИHKACO - CЛEД ИЗДABAHE HA PAЗPEШEHИE /ЛИЦEHЗ/. BCИЧKИ ДEЙHOCTИ, ЗA KOИTO E HEOБXOДИMO ИЗДABAHE HA PAЗPEШEHИE ИЛИ ЛИЦEHЗ ЩE БЬДAT OCЬЩECTBЯBAHИ CЛEД ПOЛУЧABAHETO ИM.
  Управители
  иван станков тасев
  Съдружници

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
113019247ИВАН СТАНКОВ ЕТ

гр. Перник, Перник

иван станков тасев

Физическо лице - търговец

Виж още
113029161КАРАМАНИЦА ООД

гр. Перник, Перник

петър йорданов стоименов

Съдружници, Съдружници

Виж още
113037786АВТОТРАНС-РАДОМИР ООД

гр. Радомир, Радомир

петър йорданов стоименов

Съдружници, Съдружници, Съдружници, Съдружници, Съдружници, Съдружници, Съдружници, Съдружници, Съдружници

Виж още
113050610ЖИТЕН КЛАС-98 ООД

гр. Перник, Перник

петър йорданов стоименов

Съдружници, Съдружници, Съдружници, Съдружници, Съдружници, Съдружници, Съдружници

Виж още
113526439ПЕРНИК ХОЛИДЕЙ ЕООД

гр. Перник, Перник

петър йорданов стоименов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
113552722ДАПЕСТО ООД

гр. Перник, Перник

Виж още
113557858ЛЕО-2003 ООД

гр. Перник, Перник

Виж още
113562951ЛЕО - 99 ООД

гр. Перник, Перник

Виж още
113582854ЛЕО - 2006 ООД

гр. Перник, Перник

Виж още
200556020ЗВЕЗДЕЛИНА БИЛДИНГ ООД

гр. Перник, Перник

Виж още
202179194ЛЕО 999 ЕООД

гр. Перник, Перник

петър йорданов стоименов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
202354843САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ЛАБДИАГНОСТИКА 99 ООД

гр. Перник, Перник

Виж още
202515022Нова Еврика ООД

гр. Перник, Перник

петър йорданов стоименов

Съдружници, Съдружници

Виж още
202816082МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. ГЕОРГИ - ПЕРНИК ООД

гр. Перник, Перник

петър йорданов стоименов

Съдружници, Съдружници

Виж още
202876236СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ СВЕТИ ГЕОРГИ - ПЕРНИК ООД

гр. Перник, Перник

Виж още
203136356ПЕРНИК МЕДИКЪЛ ООД

гр. Перник, Перник

петър йорданов стоименов

Съдружници, Съдружници

Виж още
823048574ЛЕО-99 - ПЕТЪР СТОИМЕНОВ ЕТ

гр. Перник, Перник

петър йорданов стоименов

Физическо лице - търговец

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.