Търси

ЗДРАВЕЙ - ИВО ИВАНОВ ЕТЕИК: 113035641, гр. Перник, Перник

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
14.03.2018 г.Виж история
Фирма/Наименование
ЗДРАВЕЙ - ИВО ИВАНОВ ЕТ
Изписване на чужд език
ZDRAVEY IWO IWANOW
Дата на регистрация
1990
Регистрация по ЗДДС

BG113035641 ( )

Седалище и адрес на управление
област Перник, община Перник, гр. Перник, ж.к. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, блок 1, апартамент 16
Предмет на дейност
хотелиерска дейност, производство и реализация на топли и студени закуски, пьржени картофи, сладкарски, тестени и захарни изделия, сухи мезета, фъстъци, бадеми, ядки, безалкохолни напитки, сокове, сладолед и сладоледени специалитети, айрян, безалкохолни и млечни коктейли, чай, кафе, коктейли, продажба на алкохолни напитки, бира, таксиметрови услуги; спортно-атрактивни съоръжения, боулинг зала, електронни и механични игри, билярд, моникс, зала за спорт; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене- кафе, кафе- сладкарница, бистро, снек- бар, кафе- аперитив, закусвалня, бар; призводство и обработка на строителни материали, цялостно изграждане на строителни обекти на фирми и граждани и експлоатация на същите и посредническа дейност в тази област; производство, изкупуване, преработка, реализация, консервиране на селскостопанска продукция и на полуфабрикати от същата. производство и реализация на всякакви /позволени от закона/ стоки и услуги; тьрговия в страната и в чужбина във всичките й форми и разновидности /на едро и дребно/; търговско представителство, посредничество, агентство и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица и фирми; транспортиране на пътници, стоки и товари в страната и зад граница; вносно-износна дейност, както и всяка друга външноикономическа дейност по целия предмет на дейност. промишлено - монтажна дейност, електромонтажна дейност, електролабораторни дейности, свързани с електро- и топлоенергетиката и газопреносни системи, след получаване на лиценз.
Физическо лице - търговец
иво асенов иванов

Резюме

Фирма ЗДРАВЕЙ - ИВО ИВАНОВ ЕТ (ZDRAVEY IWO IWANOW) с ЕИК/ПИК 113035641 е основана на 1990 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Перник, община Перник, гр. Перник, ж.к. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, блок 1, апартамент 16. ЗДРАВЕЙ - ИВО ИВАНОВ ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 19.04.2000 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG113035641
 2. 20.04.2000 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG113035641
 3. 15.06.2009 г.

  Изписване на чужд език
  ZDRAVEY IWO IWANOW
  Име на фирма
  ЗДРАВЕЙ - ИВО ИВАНОВ
  Основана
  1990
  Адрес за кореспонденция с НАП
  област Перник, община Перник, гр. Перник,
  Физическо лице - търговец
  иво асенов иванов
  Седалище и адрес на управление
  област Перник, община Перник, гр. Перник, ж.к. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, блок 1, апартамент 16
  Предмет на дейност
  XOTEЛИEPCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA TOПЛИ И CTУДEHИ ЗAKУCKИ, ПЬPЖEHИ KAPTOФИ, CЛAДKAPCKИ, TECTEHИ И ЗAXAPHИ ИЗДEЛИЯ, CУXИ MEЗETA, ФЪCTЪЦИ, БAДEMИ, ЯДKИ, БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, COKOBE, CЛAДOЛEД И CЛAДOЛEДEHИ CПEЦИAЛИTETИ, AЙPЯH, БEЗAЛKOXOЛHИ И MЛEЧHИ KOKTEЙЛИ, ЧAЙ, KAФE, KOKTEЙЛИ, ПPOДAЖБA HA AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, БИPA, TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ; CПOPTHO-ATPAKTИBHИ CЪOPЪЖEHИЯ, БOУЛИHГ ЗAЛA, EЛEKTPOHHИ И MEXAHИЧHИ ИГPИ, БИЛЯPД, MOHИKC, ЗAЛA ЗA CПOPT; PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE- KAФE, KAФE- CЛAДKAPHИЦA, БИCTPO, CHEK- БAP, KAФE- AПEPИTИB, ЗAKУCBAЛHЯ, БAP; ПPИЗBOДCTBO И OБPAБOTKA HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, ЦЯЛOCTHO ИЗГPAЖДAHE HA CTPOИTEЛHИ OБEKTИ HA ФИPMИ И ГPAЖДAHИ И EKCПЛOATAЦИЯ HA CЪЩИTE И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT B TAЗИ OБЛACT; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA, PEAЛИЗAЦИЯ, KOHCEPBИPAHE HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ И HA ПOЛУФAБPИKATИ OT CЪЩATA. ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA BCЯKAKBИ /ПOЗBOЛEHИ OT ЗAKOHA/ CTOKИ И УCЛУГИ; TЬPГOBИЯ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA BЪB BCИЧKИTE Й ФOPMИ И PAЗHOBИДHOCTИ /HA EДPO И ДPEБHO/; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO И KOMИCИOHEPCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA И ФИPMИ; TPAHCПOPTИPAHE HA ПЪTHИЦИ, CTOKИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЗAД ГPAHИЦA; BHOCHO-ИЗHOCHA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA BЪHШHOИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT ПO ЦEЛИЯ ПPEДMET HA ДEЙHOCT. ПPOMИШЛEHO - MOHTAЖHA ДEЙHOCT, EЛEKTPOMOHTAЖHA ДEЙHOCT, EЛEKTPOЛAБOPATOPHИ ДEЙHOCTИ, CBЪPЗAHИ C EЛEKTPO- И TOПЛOEHEPГETИKATA И ГAЗOПPEHOCHИ CИCTEMИ, CЛEД ПOЛУЧABAHE HA ЛИЦEHЗ.
 4. 13.03.2018 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG113035641
 5. 14.03.2018 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG113035641

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
113566476ЗДРАВЕЙ - 2004 ЕООД

гр. Перник, Перник

иво асенов иванов

Едноличен собственик на капитала, Управители

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.