Firms.bg
Търси

БРАТАНОВИ-ЯНКА БРАТАНОВА - ИРЕНА БРАТАНОВА ЕТЕИК: 106589656, гр. Враца, Враца

Данни от Търговски Регистър

Статус
Заличен на 4.05.2016 г.
Последна промяна
4.05.2016 г.Виж история
Фирма/Наименование
БРАТАНОВИ-ЯНКА БРАТАНОВА - ИРЕНА БРАТАНОВА ЕТ
Дата на регистрация
1990
Регистрация по ЗДДС

BG106589656 ( )

Седалище и адрес на управление
област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.СПОРТНА, №11
Предмет на дейност
производство и пласмент на безалкохолни напитки, ресторантски, хотелиерски и туристически услуги, таксиметрови услуги, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска и животинска продукция, бартерни сделки, експорт- импортна дейност, продажба на промишлени стоки и стоки за народно потребление, радиотелевизионни услуги, ел.услуги, автоуслуги, козметични и фризьорски услуги, шивашки услуги, организиране и експлоатация на оказионни магазини и услуги, организиране на изложби и базари на произведения на изкуството и сувенири, организиране и експлоатация на зали за електронни, механични и спортни игри, вьншноикономическа и вьншнотърговска дейност.
Физическо лице - търговец
ирена теодорова братанова

Резюме

Фирма БРАТАНОВИ-ЯНКА БРАТАНОВА - ИРЕНА БРАТАНОВА ЕТ () с ЕИК/ПИК 106589656 е основана на 1990 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.СПОРТНА, №11. БРАТАНОВИ-ЯНКА БРАТАНОВА - ИРЕНА БРАТАНОВА ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 22.01.1995 г.

  Регистрация на фирмата
  БРАТАНОВИ-ЯНКА БРАТАНОВА - ИРЕНА БРАТАНОВА
 2. 23.01.1995 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG106589656
 3. 6.04.2010 г.

  Основана
  1990
  Физическо лице - търговец
  ирена теодорова братанова
  Фирма
  БРАТАНОВИ-ЯНКА БРАТАНОВА - ИРЕНА БРАТАНОВА
  Седалище и адрес на управление
  област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.СПОРТНА, №11
  Предмет на дейност
  ПPOИЗBOДCTBO И ПЛACMEHT HA БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, PECTOPAHTCKИ, XOTEЛИEPCKИ И TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПЛACMEHT HA CEЛCKOCTOПAHCKA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, БAPTEPHИ CДEЛKИ, EKCПOPT- ИMПOPTHA ДEЙHOCT, ПPOДAЖБA HA ПPOMИШЛEHИ CTOKИ И CTOKИ ЗA HAPOДHO ПOTPEБЛEHИE, PAДИOTEЛEBИЗИOHHИ УCЛУГИ, EЛ.УCЛУГИ, ABTOУCЛУГИ, KOЗMETИЧHИ И ФPИЗЬOPCKИ УCЛУГИ, ШИBAШKИ УCЛУГИ, OPГAHИЗИPAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA OKAЗИOHHИ MAГAЗИHИ И УCЛУГИ, OPГAHИЗИPAHE HA ИЗЛOЖБИ И БAЗAPИ HA ПPOИЗBEДEHИЯ HA ИЗKУCTBOTO И CУBEHИPИ, OPГAHИЗИPAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗAЛИ ЗA EЛEKTPOHHИ, MEXAHИЧHИ И CПOPTHИ ИГPИ, BЬHШHOИKOHOMИЧECKA И BЬHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT.
 4. 10.07.2012 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG106589656
 5. 11.07.2012 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG106589656
 6. 4.05.2016 г.

  Статус
  Заличаване на търговеца

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: септември 2023 г.