Търси

ПРОФИТ-ЕКО-ПЛАМЕНКА ИВАНОВА ЕТЕИК: 105561636, гр. Видин, Видин

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
22.07.2009 г.Виж история
Фирма/Наименование
ПРОФИТ-ЕКО-ПЛАМЕНКА ИВАНОВА ЕТ
Дата на регистрация
2004
Регистрация по ЗДДС

BG105561636 ( )

Седалище и адрес на управление
област Видин, община Видин, гр. Видин, ж.к. КРУМ БЪЧВАРОВ бл. 1 вх.А ет.2 ап.4
Предмет на дейност
покупка на стоки и др.вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство на селскостопанска продукция-животинска, растителна, включително бубарство и билкарство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди фирми; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност с хранителни и нехранителни стоки; транспортна и спедиторска дейност, комисионни и превозни сделки, складови сделки, механизирани селскостопански услуги; туристическа дейност в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство; битови услуги за населението включително шивашки услуги и конфекция, заснемане на видеофилми и звукозаписи с отдаване под наем на видеокасети; валутни сделки; организиране и експлоатация на паркинги и фитнес зали, както и всяка др. дейност незабранена от закона, като дейността ще се упражнява в страната и чужбина.
Физическо лице - търговец
пламенка илиева иванова

Резюме

Фирма ПРОФИТ-ЕКО-ПЛАМЕНКА ИВАНОВА ЕТ () с ЕИК/ПИК 105561636 е основана на 2004 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Видин, община Видин, гр. Видин, ж.к. КРУМ БЪЧВАРОВ бл. 1 вх.А ет.2 ап.4. ПРОФИТ-ЕКО-ПЛАМЕНКА ИВАНОВА ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 8.08.2004 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG105561636
 2. 9.08.2004 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG105561636
 3. 6.02.2009 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG105561636
 4. 7.02.2009 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG105561636
 5. 22.07.2009 г.

  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ И ДP.BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; ПPOИЗBOДCTBO HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ-ЖИBOTИHCKA, PACTИTEЛHA, ВKЛЮЧИТЕЛНО БУБAPCTBO И БИЛKAPCTBO; ТЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДИ ФИPMИ; BЪHШHOTЪPГOBCKA И BЪTPEШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ; ТPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT, KOMИCИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, MEXAHИЗИPAHИ CEЛCKOCTOПAHCKИ УCЛУГИ; TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ХOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO; БИTOBИ УCЛУГИ ЗA HACEЛEHИETO BKЛЮЧИTEЛHO ШИBAШKИ УCЛУГИ И KOHФEKЦИЯ, ЗACHEMAHE HA BИДEOФИЛMИ И ЗBУKOЗAПИCИ C OTДABAHE ПOД HAEM HA BИДEOKACETИ; ВAЛУTHИ CДEЛKИ; ОPГAHИЗИPAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ПAPKИHГИ И ФИTHEC ЗAЛИ, КAKTO И BCЯKA ДP. ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA, КATO ДEЙHOCTTA ЩE CE УПPAЖHЯBA В CTPAHATA И ЧУЖБИHA.
  Име на фирма
  ПРОФИТ-ЕКО-ПЛАМЕНКА ИВАНОВА
  Основана
  2004
  Физическо лице - търговец
  пламенка илиева иванова
  Седалище и адрес на управление
  област Видин, община Видин, гр. Видин, ж.к. КРУМ БЪЧВАРОВ бл. 1 вх.А ет.2 ап.4

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.