Firms.bg
Търси

ЕМ ДИ ЕМ - ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ЕТЕИК: 105558309, гр. Видин, Видин

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
1.09.2008 г.Виж история
Фирма/Наименование
ЕМ ДИ ЕМ - ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ЕТ
Дата на регистрация
2004
Регистрация по ЗДДС

BG105558309 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Видин, община Видин, гр. Видин, ж.к. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, бл. 2, вх.А, ап.14
Предмет на дейност
покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид на едро и дребно; внос, износ, реекспортни и износни сделки; търговско представителство; комисионерство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; експлоатация на заведения за обществено хранене, питейни заведения, забавни, спортни и атракционни обекти и съоръжения; лизинг и маркетинг; превоз на пътници и товари по суша, вода и въздух; туризъм - вътрешен и международен; стротелно предприемачество; разпространение на печатни издания; спедиторска, складова, информационна, програмна, рекламна и импресарска дейности; предоставяне на сервизни и комплексни услуги в различни области с предоставяне на чужд труд, както и всякакви други дейности, незабранени със закон; с упражняване на всички дейности в страната и чужбина.
Физическо лице - търговец
людмил йорданов илиев

Резюме

Фирма ЕМ ДИ ЕМ - ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 105558309 е основана на 2004 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Видин, община Видин, гр. Видин, ж.к. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, бл. 2, вх.А, ап.14. ЕМ ДИ ЕМ - ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG105558309 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 1.05.2007 г.

  Регистрация на фирмата
  ЕМ ДИ ЕМ - ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ
 2. 2.05.2007 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG105558309
 3. 1.09.2008 г.

  Седалище и адрес на управление
  област Видин, община Видин, гр. Видин, ж.к. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, бл. 2, вх.А, ап.14
  Основана
  2004
  Физическо лице - търговец
  людмил йорданов илиев
  Фирма
  ЕМ ДИ ЕМ - ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД HA EДPO И ДPEБHO; BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPTНИ И ИЗHOCHИ CДEЛKИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO; KOMИCИOHEPCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, ПИTEЙHИ ЗABEДEHИЯ, ЗAБABHИ, CПOPTHИ И ATPAKЦИOHHИ OБEKTИ И CЪOPЪЖEHИЯ; ЛИЗИHГ И MAPKETИHГ; ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ ПO CУШA, BOДA И BЪЗДУX; TУPИЗЪM - BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH; CTPOTEЛHO ПPEДПPИEMAЧECTBO; PAЗПPOCTPAHEHИE HA ПEЧATHИ ИЗДAHИЯ; CПEДИTOPCKA, CKЛAДOBA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, PEKЛAMHA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCTИ; ПPEДOCTABЯHE HA CEPBИЗHИ И KOMПЛEKCHИ УCЛУГИ B PAЗЛИЧHИ OБЛACTИ C ПPEДOCTABЯHE HA ЧУЖД TPУД, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH; C УПPAЖHЯBAHE HA BCИЧKИ ДEЙHOCTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: септември 2023 г.