Търси

ДИНА - ПЕНЧО ЛАМБЕВ ЕТЕИК: 104113740, гр. Свищов, Свищов

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
17.12.2015 г.Виж история
Фирма/Наименование
ДИНА - ПЕНЧО ЛАМБЕВ ЕТ
Дата на регистрация
1999
Регистрация по ЗДДС

BG104113740 ( )

Седалище и адрес на управление
област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ, №74, вход А, етаж 2, апартамент 4
Предмет на дейност
строително-ремонтна дейност, строително-монтажна дейност; покупко продажба на стоки или други вещи в пьрвоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; тьрговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство на стоки с цел продажба; ресторантьорство, хотелиерство, вьтрешен и международен туризьм; превозна, спедиционна, складова, лизингова, маркетингова, комисионна, сервизна дейности; сделки с недвижими имоти; аудио и видеозаписи; таксиметрови услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, оказион, тьрговия с употребявани и нови резервни части на едро и дребно; автосервизни, автотенекеджийски и автобояджийски услуги; тьрговия на едро и дребно сьс селскостопанска продукция и други дейности незабранени от закона.
Физическо лице - търговец
пенчо ламбев петков

Резюме

Фирма ДИНА - ПЕНЧО ЛАМБЕВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 104113740 е основана на 1999 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ, №74, вход А, етаж 2, апартамент 4. ДИНА - ПЕНЧО ЛАМБЕВ ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 27.03.2003 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG104113740
 2. 28.03.2003 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG104113740
 3. 9.10.2009 г.

  Седалище и адрес на управление
  област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ, №74, вход А, етаж 2, апартамент 4
  Име на фирма
  ДИНА - ПЕНЧО ЛАМБЕВ
  Основана
  1999
  Предмет на дейност
  CTPOИTEЛHO-PEMOHTHA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA ДEЙHOCT; ПOKУПKO ПPOДAЖБA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM; ПPEBOЗHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA, MAPKETИHГOBA, KOMИCИOHHA, CEPBИЗHA ДEЙHOCTИ; CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ; AУДИO И BИДEOЗAПИCИ; TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, OKAЗИOH, TЬPГOBИЯ C УПOTPEБЯBAHИ И HOBИ PEЗEPBHИ ЧACTИ HA EДPO И ДPEБHO; ABTOCEPBИЗHИ, ABTOTEHEKEДЖИЙCKИ И ABTOБOЯДЖИЙCKИ УCЛУГИ; TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ И ДPУГИ ДEЙHOCTИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
  Физическо лице - търговец
  пенчо ламбев петков
 4. 16.12.2015 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG104113740
 5. 17.12.2015 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG104113740

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.