Firms.bg
Търси

ЕЛТЕХ - АХМЕД АХМЕДОВ ЕТЕИК: 102921285, с. Планиница, Руен

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
24.09.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
ЕЛТЕХ - АХМЕД АХМЕДОВ ЕТ
Изписване на чужд език
ELTEH - AHMED AHMEDOV
Дата на регистрация
2005
Регистрация по ЗДДС

BG102921285 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Бургас, община Руен, с. Планиница, ул. Средна гора, №7
Предмет на дейност
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДА ГИ ПPEПPOДAДЕ B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЕЛ. ПРОЕКТИРАНЕ, ЕЛ.СНАБДЯВАНЕ И ЕЛ.ОБЗАВЕЖДАНЕ НА БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ, ПУСКОВО - НАПАДЪЧНИ РАБОТИ И ЕЛ.ЗАМЕРВАНИЯ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА БИТОВА И ПРОМИШЛЕНА ЕЛ.ТЕХНИКА, МРЕЖИ - НИСКО, СРЕДНО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, ПРОЕКТИРАНЕ НА МРЕЖИ - НИСКО, СРЕДНО И ВИСОКИ НАПРЕЖЕНИЕ, ТРАФОПОСТОВЕ, ВЪЗЛОВИ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ЕЛ.МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ, ЕЛ.ОБОРУДВАНЕ, ЕКСПОРТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, АВТОРЕМОНТНИ, АВТО - КОЗМЕТИЧНИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ И ДРУГИ ТАКИВА, МЕЛНИЧАРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И БОЗА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВИНА, СПИРТ И СПИРТНИ НАПИТКИ, ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, КАФЕТЕРИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ НА ГЪБИ, ЯДКИ, ГОРСКИ ПЛОДОВЕ, БИЛКИ ОТ ДИВОРАСТЯЩИ И КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ФРИЗЬОРСКИ И БРЪСНАРСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИ С КОЖИ И ПЛАТОВЕ, КОНСИГНАЦИОННА, ЗАЛОЖНА И ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, ДОБИВ, ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА, ПРЕВОЗ/ТРАНСПОРТИРАНЕ/ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕСИНА И ПРОИЗВОДНИТЕ ОТ НЕЯ ПРОДУКТИ, ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИВ, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА СТРАНИЧНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ВНОС И ИЗНОС НА ДЪРВЕСИНА И ПРОДУКЦИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТНИ, ТАКСИМЕТРОВИ, ТОВАРНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЛАСТМАСОВИ, ТЕКСТИЛНИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, ЕЛЕКТРОНИКА, СТЪКЛАРСТВО, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, СДЕЛКИ НА БАРТЕР СЪС СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
Физическо лице - търговец
ахмед неджмидинов ахмедов

Резюме

Фирма ЕЛТЕХ - АХМЕД АХМЕДОВ ЕТ (ELTEH - AHMED AHMEDOV) с ЕИК/ПИК 102921285 е основана на 2005 с правна форма "Едноличен търговец" или на кратко "ЕТ". Седалището на компанията се намира на адрес област Бургас, община Руен, с. Планиница, ул. Средна гора, №7, а началният внесен капитал е в размер на лева. ЕЛТЕХ - АХМЕД АХМЕДОВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG102921285 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС. Предмета на дейност е: ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДА ГИ ПPEПPOДAДЕ B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЕЛ. ПРОЕКТИРАНЕ, ЕЛ.СНАБДЯВАНЕ И ЕЛ.ОБЗАВЕЖДАНЕ НА БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ, ПУСКОВО - НАПАДЪЧНИ РАБОТИ И ЕЛ.ЗАМЕРВАНИЯ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА БИТОВА И ПРОМИШЛЕНА ЕЛ.ТЕХНИКА, МРЕЖИ - НИСКО, СРЕДНО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, ПРОЕКТИРАНЕ НА МРЕЖИ - НИСКО, СРЕДНО И ВИСОКИ НАПРЕЖЕНИЕ, ТРАФОПОСТОВЕ, ВЪЗЛОВИ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ЕЛ.МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ, ЕЛ.ОБОРУДВАНЕ, ЕКСПОРТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, АВТОРЕМОНТНИ, АВТО - КОЗМЕТИЧНИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ И ДРУГИ ТАКИВА, МЕЛНИЧАРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И БОЗА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВИНА, СПИРТ И СПИРТНИ НАПИТКИ, ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, КАФЕТЕРИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ НА ГЪБИ, ЯДКИ, ГОРСКИ ПЛОДОВЕ, БИЛКИ ОТ ДИВОРАСТЯЩИ И КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ФРИЗЬОРСКИ И БРЪСНАРСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИ С КОЖИ И ПЛАТОВЕ, КОНСИГНАЦИОННА, ЗАЛОЖНА И ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, ДОБИВ, ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА, ПРЕВОЗ/ТРАНСПОРТИРАНЕ/ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕСИНА И ПРОИЗВОДНИТЕ ОТ НЕЯ ПРОДУКТИ, ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИВ, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА СТРАНИЧНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ВНОС И ИЗНОС НА ДЪРВЕСИНА И ПРОДУКЦИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТНИ, ТАКСИМЕТРОВИ, ТОВАРНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЛАСТМАСОВИ, ТЕКСТИЛНИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, ЕЛЕКТРОНИКА, СТЪКЛАРСТВО, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, СДЕЛКИ НА БАРТЕР СЪС СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

История

7.02.2006 г.

Регистрация на фирмата
ЕЛТЕХ - АХМЕД АХМЕДОВ

7.02.2006 г.

ДДС
Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG102921285

24.09.2010 г.

Седалище и адрес на управление
област Бургас, община Руен, с. Планиница, ул. Средна гора, №7
Предмет на дейност
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДА ГИ ПPEПPOДAДЕ B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЕЛ. ПРОЕКТИРАНЕ, ЕЛ.СНАБДЯВАНЕ И ЕЛ.ОБЗАВЕЖДАНЕ НА БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ, ПУСКОВО - НАПАДЪЧНИ РАБОТИ И ЕЛ.ЗАМЕРВАНИЯ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА БИТОВА И ПРОМИШЛЕНА ЕЛ.ТЕХНИКА, МРЕЖИ - НИСКО, СРЕДНО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, ПРОЕКТИРАНЕ НА МРЕЖИ - НИСКО, СРЕДНО И ВИСОКИ НАПРЕЖЕНИЕ, ТРАФОПОСТОВЕ, ВЪЗЛОВИ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ЕЛ.МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ, ЕЛ.ОБОРУДВАНЕ, ЕКСПОРТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, АВТОРЕМОНТНИ, АВТО - КОЗМЕТИЧНИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ И ДРУГИ ТАКИВА, МЕЛНИЧАРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И БОЗА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВИНА, СПИРТ И СПИРТНИ НАПИТКИ, ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, КАФЕТЕРИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ НА ГЪБИ, ЯДКИ, ГОРСКИ ПЛОДОВЕ, БИЛКИ ОТ ДИВОРАСТЯЩИ И КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ФРИЗЬОРСКИ И БРЪСНАРСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИ С КОЖИ И ПЛАТОВЕ, КОНСИГНАЦИОННА, ЗАЛОЖНА И ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, ДОБИВ, ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА, ПРЕВОЗ/ТРАНСПОРТИРАНЕ/ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕСИНА И ПРОИЗВОДНИТЕ ОТ НЕЯ ПРОДУКТИ, ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИВ, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА СТРАНИЧНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ВНОС И ИЗНОС НА ДЪРВЕСИНА И ПРОДУКЦИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТНИ, ТАКСИМЕТРОВИ, ТОВАРНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЛАСТМАСОВИ, ТЕКСТИЛНИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, ЕЛЕКТРОНИКА, СТЪКЛАРСТВО, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, СДЕЛКИ НА БАРТЕР СЪС СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
Фирма
ЕЛТЕХ - АХМЕД АХМЕДОВ
Основана
2005
Физическо лице - търговец
ахмед неджмидинов ахмедов
Изписване на чужд език
ELTEH - AHMED AHMEDOV
Адрес за кореспонденция с НАП
област Бургас, община Руен, с. Планиница, ул.СРЕДНА ГОРА, №7

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
147095725ЕЛСТРОЙ ООД

с. Планиница, Руен

ахмед неджмидинов ахмедов

Съдружници

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: март 2023 г.