Търси

МИХАЙЛОВА - ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА ЕТЕИК: 838128510, гр. Елхово, Елхово

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
27.09.2011 г.Виж история
Фирма/Наименование
МИХАЙЛОВА - ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА ЕТ
Дата на регистрация
1992
Регистрация по ЗДДС

BG838128510 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Ямбол, община Елхово, гр. Елхово, ул. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, №59, вход Б, етаж 3, апартамент 32
Предмет на дейност
тьрговска дейност сьс стоки за бита, промишлени и хранителни, оказионна и комисионна тьрговия, бижутерия, парфюмерия, галантерия, преработкаи продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, билки, цветя, гьби, продажба на алкохолни и безалкохолни напитки, кафе и цигари, производство и продажба на тестени, захарни и сладкарски изделия, покупка на вс. видове стоки и вещи с цел продажба, бартерни сделки по предмета на дейност, посредничество при тьрговска реализация на вс. видове стоки, изкупуване и продажба на вс. видове ядки в суров и готов вид, продажба на вс. видове плодове и зебленчуци, изкупуване и тьрговия на животинска и сескостопанска продукция в страната и чужбина, извьршване на вс. вид механизирана и селскостопанска работа, таксиметров превоз с леки и товарни автомобили на граждани, преддприятия и фирми.
Физическо лице - търговец
валентина сотирова михайлова

Резюме

Фирма МИХАЙЛОВА - ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА ЕТ () с ЕИК/ПИК 838128510 е основана на 1992 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Ямбол, община Елхово, гр. Елхово, ул. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, №59, вход Б, етаж 3, апартамент 32. МИХАЙЛОВА - ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG838128510 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 18.06.2008 г. - Регистрация на фирма

  Седалище и адрес на управление
  област Ямбол, община Елхово, гр. Елхово, ул. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, №59, вход Б, етаж 3, апартамент 32
  Предмет на дейност
  TЬPГOBCKA ДEЙHOCT CЬC CTOKИ ЗA БИTA, ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ, OKAЗИOHHA И KOMИCИOHHA TЬPГOBИЯ, БИЖУTEPИЯ, ПAPФЮMEPИЯ, ГAЛAHTEPИЯ, ПPEPAБOTKAИ ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД, БИЛKИ, ЦBETЯ, ГЬБИ, ПPOДAЖБA HA AЛKOXOЛHИ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, KAФE И ЦИГAPИ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA TECTEHИ, ЗAXAPHИ И CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, ПOKУПKA HA BC. BИДOBE CTOKИ И BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, БAPTEPHИ CДEЛKИ ПO ПPEДMETA HA ДEЙHOCT, ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ TЬPГOBCKA PEAЛИЗAЦИЯ HA BC. BИДOBE CTOKИ, ИЗKУПУBAHE И ПPOДAЖБA HA BC. BИДOBE ЯДKИ B CУPOB И ГOTOB BИД, ПPOДAЖБA HA BC. BИДOBE ПЛOДOBE И ЗEБЛEHЧУЦИ, ИЗKУПУBAHE И TЬPГOBИЯ HA ЖИBOTИHCKA И CECKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИЗBЬPШBAHE HA BC. BИД MEXAHИЗИPAHA И CEЛCKOCTOПAHCKA PAБOTA, TAKCИMETPOB ПPEBOЗ C ЛEKИ И TOBAPHИ ABTOMOБИЛИ HA ГPAЖДAHИ, ПPEДДПPИЯTИЯ И ФИPMИ.
  Физическо лице - търговец
  валентина сотирова михайлова
  Име на фирма
  МИХАЙЛОВА - ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА
  Основана
  1992
 2. 26.09.2011 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG838128510
 3. 27.09.2011 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG838128510

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
201845063“МИХАЙЛОВА 92” ЕООД

гр. Елхово, Елхово

валентина сотирова михайлова

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.