Търси

НАШКА-ЦЕКОВ-ПЛАМЕН НИКОЛОВ - ДАРИНКА ЦЕКОВА ЕТЕИК: 837036201, гр. Каспичан, Каспичан

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
8.10.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
НАШКА-ЦЕКОВ-ПЛАМЕН НИКОЛОВ - ДАРИНКА ЦЕКОВА ЕТ
Изписване на чужд език
ET NASHKA -TSEKOV-PLAMEN NIKOLOV-DARINKA TSEKOVA
Дата на регистрация
2000
Регистрация по ЗДДС

BG837036201 ( )

Седалище и адрес на управление
област Шумен, община Каспичан, гр. Каспичан, ул. МАДАРСКИ КОННИК, №119, вход Б, етаж 2, апартамент 18
Предмет на дейност
таксиметрови услуги на граждани, предприятия, фирми и организации из цялата страна; товарни таксиметрови услуги на граждани, предприятие, фирми и организации из цялата страна; производство на селскостопанска продукция /храни, фуражи, семена/ и реализацията им в страната и чужбина; фотоуслуги на граждани, предприятия, фирми и организации с фотоапарат и видеокамера; продажба на всякакъв вид хранителни стоки, стоки за бита, електроника, битова ел. техника, видеокасети, облекло и обувки от внос и местно производство, парфюмерия, галантерия и кинкалерия от внос и местно производство, плодови сокове, алкохолни напитки, сладолед, сироп, бира, сладкарски произведения от собствено производство и в готов вид, захарни изделия от внос и местно производство в специални за целта помещения /механа, аперитив, дискотека/ на открито и разносно, както всякакъв вид месни произведения на скара.
Физическо лице - търговец
даринка рангелова цекова

Резюме

Фирма НАШКА-ЦЕКОВ-ПЛАМЕН НИКОЛОВ - ДАРИНКА ЦЕКОВА ЕТ (ET NASHKA -TSEKOV-PLAMEN NIKOLOV-DARINKA TSEKOVA) с ЕИК/ПИК 837036201 е основана на 2000 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Шумен, община Каспичан, гр. Каспичан, ул. МАДАРСКИ КОННИК, №119, вход Б, етаж 2, апартамент 18. НАШКА-ЦЕКОВ-ПЛАМЕН НИКОЛОВ - ДАРИНКА ЦЕКОВА ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 31.12.2008 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG837036201
  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG837036201
 2. 1.01.2009 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG837036201
  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG837036201
 3. 8.10.2010 г.

  Изписване на чужд език
  ET NASHKA -TSEKOV-PLAMEN NIKOLOV-DARINKA TSEKOVA
  Основана
  2000
  Седалище и адрес на управление
  област Шумен, община Каспичан, гр. Каспичан, ул. МАДАРСКИ КОННИК, №119, вход Б, етаж 2, апартамент 18
  Адрес за кореспонденция с НАП
  област Шумен, община Каспичан, гр. Каспичан, ул.МАДАРСКИ КОННИК, №119, вход Б, етаж 2, апартамент 18
  Физическо лице - търговец
  даринка рангелова цекова
  Име на фирма
  НАШКА-ЦЕКОВ-ПЛАМЕН НИКОЛОВ - ДАРИНКА ЦЕКОВА
  Предмет на дейност
  TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ HA ГPAЖДAHИ, ПPEДПPИЯTИЯ, ФИPMИ И OPГAHИЗAЦИИ ИЗ ЦЯЛATA CTPAHA; TOBAPHИ TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ HA ГPAЖДAHИ, ПPEДПPИЯTИE, ФИPMИ И OPГAHИЗAЦИИ ИЗ ЦЯЛATA CTPAHA; ПPOИЗBOДCTBO HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ /XPAHИ, ФУPAЖИ, CEMEHA/ И PEAЛИЗAЦИЯTA ИM B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ФOTOУCЛУГИ HA ГPAЖДAHИ, ПPEДПPИЯTИЯ, ФИPMИ И OPГAHИЗAЦИИ C ФOTOAПAPAT И BИДEOKAMEPA; ПPOДAЖБA HA BCЯKAKЪB BИД XPAHИTEЛHИ CTOKИ, CTOKИ ЗA БИTA, EЛEKTPOHИKA, БИTOBA EЛ. TEXHИKA, BИДEOKACETИ, OБЛEKЛO И OБУBKИ OT BHOC И MECTHO ПPOИЗBOДCTBO, ПAPФЮMEPИЯ, ГAЛAHTEPИЯ И KИHKAЛEPИЯ OT BHOC И MECTHO ПPOИЗBOДCTBO, ПЛOДOBИ COKOBE, AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, CЛAДOЛEД, CИPOП, БИPA, CЛAДKAPCKИ ПPOИЗBEДEHИЯ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO И B ГOTOB BИД, ЗAXAPHИ ИЗДEЛИЯ OT BHOC И MECTHO ПPOИЗBOДCTBO B CПEЦИAЛHИ ЗA ЦEЛTA ПOMEЩEHИЯ /MEXAHA, AПEPИTИB, ДИCKOTEKA/ HA OTKPИTO И PAЗHOCHO, KAKTO BCЯKAKЪB BИД MECHИ ПPOИЗBEДEHИЯ HA CKAPA.

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.