Търси

МИТКО МИТЕВ ЕТЕИК: 833009491, гр. Раднево, Раднево

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
12.01.2009 г.Виж история
Фирма/Наименование
МИТКО МИТЕВ ЕТ
Изписване на чужд език
ET MITKO MITEV
Дата на регистрация
1991
Регистрация по ЗДДС

BG833009491 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Стара Загора, община Раднево, гр. Раднево, ул. МИТЬО СТАНЕВ, №60
Предмет на дейност
производството и продажбата на всякакьв вид стоки и услуги по чл.1 ал.1, т.1-10, ал.2-3 от тьрговския закон, а именно-покупка на стоки или други вещи с цел да се препродадат в пьрвоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел да се продадат, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на тьрговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звуко-записи, както и други подобни дейности, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Физическо лице - търговец
митко георгиев митев

Резюме

Фирма МИТКО МИТЕВ ЕТ (ET MITKO MITEV) с ЕИК/ПИК 833009491 е основана на 1991 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Стара Загора, община Раднево, гр. Раднево, ул. МИТЬО СТАНЕВ, №60. МИТКО МИТЕВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG833009491 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 17.04.2005 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG833009491
 2. 18.04.2005 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG833009491
 3. 12.01.2009 г.

  Име на фирма
  МИТКО МИТЕВ
  Седалище и адрес на управление
  област Стара Загора, община Раднево, гр. Раднево, ул. МИТЬО СТАНЕВ, №60
  Изписване на чужд език
  ET MITKO MITEV
  Основана
  1991
  Предмет на дейност
  ПPOИЗBOДCTBOТО И ПPOДAЖБAТА HA BCЯKAKЬB BИД CTOKИ И УCЛУГИ ПO ЧЛ.1 AЛ.1, T.1-10, AЛ.2-3 OT TЬPГOBCKИЯ ЗAKOH, A ИMEHHO-ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA CE ПPEПPOДAДAT B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПOKУПKA HA ЦEHHИ КHИГИ C ЦEЛ ДA CE ПPOДAДAT, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, BAЛУTHИ CДEЛKИ, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO И ЗBУKO-ЗAПИCИ, KAKTO И ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, ИЗДATEЛCKA ИЛИ ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA.
  Физическо лице - търговец
  митко георгиев митев

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
123749547ММ 91 ЕООД

гр. Раднево, Раднево

митко георгиев митев

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.