Firms.bg
Търси

АНЕКС - ПЕТЯ КОЛЕВА ЕТЕИК: 829062805, гр. Сливен, Сливен

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
30.03.2022 г.Виж история
Фирма/Наименование
АНЕКС - ПЕТЯ КОЛЕВА ЕТ
Изписване на чужд език
ANEKS-PETYA KOLEVA
Дата на регистрация
1993
Регистрация по ЗДДС

BG829062805 ( )

Седалище и адрес на управление
област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, кв. ДАМЕ ГРУЕВ, блок 3, вход Б, апартамент 7
Предмет на дейност
вътрешна и външна търговия с незабранени от българското законодателство стоки и изделия, търговско посредничество и представителство на наши и чужди фирми, бартерни сделки, разкриване на магазини и експлоатиране на заведения за обществено хранене, производство на стоки с цел продажба в страната и чужбина, превозна, спедиционна, хотелиерска и туристическа, рекламна и издателска, маркетингова и информационна дейност, както и предоставяне на всякакви допустими от закона дейности и услуги, осъществявани по търговски начин.
Физическо лице - търговец
петя николова колева

Резюме

Фирма АНЕКС - ПЕТЯ КОЛЕВА ЕТ (ANEKS-PETYA KOLEVA) с ЕИК/ПИК 829062805 е основана на 1993 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, кв. ДАМЕ ГРУЕВ, блок 3, вход Б, апартамент 7. АНЕКС - ПЕТЯ КОЛЕВА ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 24.07.2006 г.

  Регистрация на фирмата
  АНЕКС - ПЕТЯ КОЛЕВА
 2. 25.07.2006 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG829062805
 3. 30.08.2008 г.

  Основана
  1993
  Предмет на дейност
  BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ C HEЗAБPAHEHИ OT БЪЛГAPCKOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO CTOKИ И ИЗДEЛИЯ, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO HA HAШИ И ЧУЖДИ ФИPMИ, БAPTEPHИ CДEЛKИ, PAЗKPИBAHE HA MAГAЗИHИ И EKCПЛOATИPAHE HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEBOЗHA, СПЕДИЦИОННА, XOTEЛИEPCKA И TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA И ИЗДATEЛCKA, MAPKETИHГOBA И ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT, KAKTO И ПPEДOCTABЯHE HA BCЯKAKBИ ДOПУCTИMИ OT ЗAKOHA ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ, OCЪЩECTBЯBAHИ ПO TЪPГOBCKИ HAЧИH.
  Физическо лице - търговец
  петя николова колева
  Фирма
  АНЕКС - ПЕТЯ КОЛЕВА
  Изписване на чужд език
  ANEKS-PETYA KOLEVA
  Седалище и адрес на управление
  област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, кв. ДАМЕ ГРУЕВ, блок 3, вход Б, апартамент 7
 4. 29.03.2022 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG829062805
 5. 30.03.2022 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG829062805

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
200763777АНЕКСИ ООД

гр. Сливен, Сливен

петя николова колева

Съдружници

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: октомври 2023 г.