Firms.bg
Търси

ВАСИЛ ТОМОВ-ВАСВЕГА ЕТЕИК: 827175590, гр. Русе, Русе

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
13.05.2009 г.Виж история
Фирма/Наименование
ВАСИЛ ТОМОВ-ВАСВЕГА ЕТ
Изписване на чужд език
VASIL TOMOV-VASVEGA
Дата на регистрация
1994
Регистрация по ЗДДС

BG827175590 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. Плиска, №39, вход Б, етаж 3
Предмет на дейност
производство, изкупуване, преработка и пласмент на стоки и продукти от леката, хранително - вкусовата промишленост и селското стопанство, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, лизингова дейност, бартерни сделки, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантьорство и хотелиерство, хазарт, реклама, туризьм в страната и чужбина, таксиметрова дейност - превоз на пътници и товари, автосервизна дейност, битови услуги за населението, строителство, маркетинг, дилърска, брокерска и импресарска дейности, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти.
Физическо лице - търговец
васил христов томов

Резюме

Фирма ВАСИЛ ТОМОВ-ВАСВЕГА ЕТ (VASIL TOMOV-VASVEGA) с ЕИК/ПИК 827175590 е основана на 1994 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. Плиска, №39, вход Б, етаж 3. ВАСИЛ ТОМОВ-ВАСВЕГА ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG827175590 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 25.01.2007 г.

  Регистрация на фирмата
  ВАСИЛ ТОМОВ-ВАСВЕГА
 2. 26.01.2007 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG827175590
 3. 13.05.2009 г.

  Основана
  1994
  Фирма
  ВАСИЛ ТОМОВ-ВАСВЕГА
  Седалище и адрес на управление
  област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. Плиска, №39, вход Б, етаж 3
  Предмет на дейност
  ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПЛACMEHT HA CTOKИ И ПPOДУKTИ OT ЛEKATA, XPAHИTEЛHO - BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT И CEЛCKOTO CTOПAHCTBO, BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO, AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, БAPTEPHИ CДEЛKИ, PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, XAЗAPT, PEKЛAMA, TУPИЗЬM B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT - ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ, ABTOCEPBИЗHA ДEЙHOCT, БИTOBИ УCЛУГИ ЗA HACEЛEHИETO, CTPOИTEЛCTBO, MAPKETИHГ, ДИЛЪPCKA, БPOKEPCKA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCTИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT И HEДBИЖИMИ ИMOTИ.
  Физическо лице - търговец
  васил христов томов
  Изписване на чужд език
  VASIL TOMOV-VASVEGA

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
201575931ТОВИС 11 ЕООД

гр. Русе, Русе

васил христов томов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
202239937ТОВИС ГРУП ООД

гр. Русе, Русе

васил христов томов

Съдружници, Съдружници

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: септември 2023 г.