Търси

СВЕТЛОМИР ХАРИЗАНОВ - АРТЕМИС ЕТЕИК: 827171834, гр. Русе, Русе

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
7.05.2008 г.Виж история
Фирма/Наименование
СВЕТЛОМИР ХАРИЗАНОВ - АРТЕМИС ЕТ
Дата на регистрация
1994
Регистрация по ЗДДС
НЕ
Седалище и адрес на управление
област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. ЗДРАВЕЦ-СЕВЕР 1 бл. РОДИНА вх.А ет.5 ап.17
Предмет на дейност
вьтрешна и вьншна тьрговия - експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки и селскостопанска продукция, промишлени суровини, резерчни части, машини, сьорьжения, уреди и апарати, организационна техника, комисионна тьрговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица, техническо рьководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна, строително - монтажна работа, ремонтна дейност на сгради и сьорьжения в страната и чужбина, производство, изкупуване, сьбиране, заготовка, преработка, пакетаж и продажба на селскостопанска продукция, туристически услуги, международен и вьтрешен ловен туризьм, туроператорска и агентска туристическа дейност, организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно - развлекателни игри, транспортни, таксиметрови услуги, селскостопански машини, превоз на пьтници и товари в страната и чужбина, товаро - разтоварна дейност, разкриване и експлоатация на смесени тьрговски обекти, на заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе- сладкарници, безалкохолни напитки, рекламна дейност и маркетинг, отдаване под наем на вещи, машини и автомобили, хотелиерство, авторемонтни услуги и ремонт на битова техника, плетиво - рьчно, машинно, шивачество, аранжиране /общо/, ремонт и поддрьжка на асансьори, инженерингова дейност, производствена дейност - машиностроене.
Физическо лице - търговец
светломир илиев харизанов

Резюме

Фирма СВЕТЛОМИР ХАРИЗАНОВ - АРТЕМИС ЕТ () с ЕИК/ПИК 827171834 е основана на 1994 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. ЗДРАВЕЦ-СЕВЕР 1 бл. РОДИНА вх.А ет.5 ап.17. СВЕТЛОМИР ХАРИЗАНОВ - АРТЕМИС ЕТ не е регистрана по ЗДДС

История

 1. 7.05.2008 г. - Регистрация на фирма

  Физическо лице - търговец
  светломир илиев харизанов
  Име на фирма
  СВЕТЛОМИР ХАРИЗАНОВ - АРТЕМИС
  Основана
  1994
  Седалище и адрес на управление
  област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. ЗДРАВЕЦ-СЕВЕР 1 бл. РОДИНА вх.А ет.5 ап.17
  Предмет на дейност
  BЬTPEШHA И BЬHШHA TЬPГOBИЯ - EKCПOPT, ИMПOPT, PEEKCПOPT, БAPTEPHИ CДEЛKИ И OБMEH HA CTOKИ ЗA ПOTPEБЛEHИE, XPAHИTEЛHИ CTOKИ И CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ПPOMИШЛEHИ CУPOBИHИ, PEЗEPЧHИ ЧACTИ, MAШИHИ, CЬOPЬЖEHИЯ, УPEДИ И AПAPATИ, OPГAHИЗAЦИOHHA TEXHИKA, KOMИCИOHHA TЬPГOBИЯ, ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA HAШИ И ЧУЖДИ ФИPMИ, ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, TEXHИЧECKO PЬKOBOДCTBO И ИHBECTИTOPCKИ KOHTPOЛ HA CTPOИTEЛHИ OБEKTИ, CTPOИTEЛHA, CTPOИTEЛHO - MOHTAЖHA PAБOTA, PEMOHTHA ДEЙHOCT HA CГPAДИ И CЬOPЬЖEHИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, CЬБИPAHE, ЗAГOTOBKA, ПPEPAБOTKA, ПAKETAЖ И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, MEЖДУHAPOДEH И BЬTPEШEH ЛOBEH TУPИЗЬM, TУPOПEPATOPCKA И AГEHTCKA TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA EЛEKTPOHHИ, MEXAHИЧHИ И ДPУГИ ЗAБABHO - PAЗBЛEKATEЛHИ ИГPИ, TPAHCПOPTHИ, TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ MAШИHИ, ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TOBAPO - PAЗTOBAPHA ДEЙHOCT, PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA CMECEHИ TЬPГOBCKИ OБEKTИ, HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, ПИTEЙHИ ЗABEДEHИЯ И KAФE- CЛAДKAPHИЦИ, БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT И MAPKETИHГ, OTДABAHE ПOД HAEM HA BEЩИ, MAШИHИ И ABTOMOБИЛИ, XOTEЛИEPCTBO, ABTOPEMOHTHИ УCЛУГИ И PEMOHT HA БИTOBA TEXHИKA, ПЛETИBO - PЬЧHO, MAШИHHO, ШИBAЧECTBO, APAHЖИPAHE /OБЩO/, PEMOHT И ПOДДPЬЖKA HA ACAHCЬOPИ, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT - MAШИHOCTPOEHE.

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
117012921КЪНТРИ ТУРИЗЪМ-ООД ООД

гр. Русе, Русе

светломир илиев харизанов

Съдружници

Виж още
117529393КЪНТРИ ТУРИЗЪМ ЮГ - ЕООД ЕООД

гр. Русе, Русе

Виж още
117543432КЪНТРИ ТУРИЗЪМ ЕМОНА ЕООД

гр. Русе, Русе

Виж още
117593385КЪНТРИ ТУРИЗЪМ-ПРИЛЕП-ЕООД ЕООД

гр. Русе, Русе

Виж още
200229129АРТЕМИС - ХАРИЗАНОВ ЕООД

гр. Русе, Русе

светломир илиев харизанов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.