Търси

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА - КРАСИ ЕТЕИК: 827155876, гр. Русе, Русе

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
18.11.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
КРАСИМИРА СТЕФАНОВА - КРАСИ ЕТ
Дата на регистрация
1993
Регистрация по ЗДДС

BG827155876 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. ВЪЗРАЖДАНЕ, блок ПЕРУЩИЦА, вход Д, етаж 5
Предмет на дейност
търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, спедиторска и комисионерска дейност, внос и износ, бартерни и комисионни сделки, търговско посредничество и представителство на наши и чужди физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, диворастящи плодове, ядки и билки, изкупуване на живи животни и мляко, транжиране и преработка на месо, производство на месни произведения и колбаси, производство и продажба на модни облекла, уникати, бутикови стоки, допълнения към облеклото, интериори, рекламен и сувенирен текстил, стоки и услуги за бита, внос и търговия с автомобили и аксесоари за тях, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, обмяна на валута, заложни къщи, строително - ремонтни работи, хидроизолации, бояджийство, дърводелски услуги, пазарни проучвания и консултации, рекламна дейност в страната и чужбина, превози на пътници и товари в страната и чужбина, организиране на екскурзии в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, разносна търговия, оказион, бутик, аудио и видео касети, експлоатация на заведения за обществено хранене, производство на хляб, закуски, хлебни и сладкарски изделия и търговия с тях, електронни игри, развлекателни заведения, дискотеки в страната и чужбина, импресарска дейност.
Физическо лице - търговец
красимира стефанова василева

Резюме

Фирма КРАСИМИРА СТЕФАНОВА - КРАСИ ЕТ () с ЕИК/ПИК 827155876 е основана на 1993 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. ВЪЗРАЖДАНЕ, блок ПЕРУЩИЦА, вход Д, етаж 5. КРАСИМИРА СТЕФАНОВА - КРАСИ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG827155876 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 14.01.2003 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG827155876
 2. 15.01.2003 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG827155876
 3. 18.11.2010 г.

  Име на фирма
  КРАСИМИРА СТЕФАНОВА - КРАСИ
  Седалище и адрес на управление
  област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. ВЪЗРАЖДАНЕ, блок ПЕРУЩИЦА, вход Д, етаж 5
  Предмет на дейност
  ТЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ, CПEДИTOPCKA И KOMИCИOHEPCKA ДEЙHOCT, BHOC И ИЗHOC, БAPTEPHИ И KOMИCИOHHИ CДEЛKИ, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO HA HAШИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ДИBOPACTЯЩИ ПЛOДOBE, ЯДKИ И БИЛKИ, ИЗKУПУBAHE HA ЖИBИ ЖИBOTHИ И MЛЯKO, TPAHЖИPAHE И ПPEPAБOTKA HA MECO, ПPOИЗBOДCTBO HA MECHИ ПPOИЗBEДEHИЯ И KOЛБACИ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA MOДHИ OБЛEKЛA, УHИKATИ, БУTИKOBИ CTOKИ, ДOПЪЛHEHИЯ KЪM OБЛEKЛOTO, ИHTEPИOPИ, PEKЛAMEH И CУBEHИPEH TEKCTИЛ, CTOKИ И УCЛУГИ ЗA БИTA, BHOC И TЪPГOBИЯ C ABTOMOБИЛИ И AKCECOAPИ ЗA TЯX, ABTOPEMOHTHИ И ABTOTEHEKEДЖИЙCKИ УCЛУГИ, OБMЯHA HA BAЛУTA, ЗAЛOЖHИ KЪЩИ, CTPOИTEЛHO - PEMOHTHИ PAБOTИ, XИДPOИЗOЛAЦИИ, БOЯДЖИЙCTBO, ДЪPBOДEЛCKИ УCЛУГИ, ПAЗAPHИ ПPOУЧBAHИЯ И KOHCУЛTAЦИИ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEBOЗИ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, OPГAHИЗИPAHE HA EKCKУPЗИИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, PAЗHOCHA TЪPГOBИЯ, OKAЗИOH, БУTИK, AУДИO И BИДEO KACETИ, EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, ПPOИЗBOДCTBO HA XЛЯБ, ЗAKУCKИ, XЛEБHИ И CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ И TЪPГOBИЯ C TЯX, EЛEKTPOHHИ ИГPИ, PAЗBЛEKATEЛHИ ЗABEДEHИЯ, ДИCKOTEKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT.
  Физическо лице - търговец
  красимира стефанова василева
  Основана
  1993

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.