Търси

КРАСИМИР ИСКЪРОВ - СИЛВЕНА-ФОТО ЕТЕИК: 827153601, гр. Русе, Русе

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
6.07.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
КРАСИМИР ИСКЪРОВ - СИЛВЕНА-ФОТО ЕТ
Изписване на чужд език
KRASIMIR ISKAROV - SILVENA-FOTO
Дата на регистрация
1993
Регистрация по ЗДДС

BG827153601 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. ПЕТКО Д.ПЕТКОВ, блок СЕРДИКА, вход 2, етаж 1
Предмет на дейност
фото услуги на населението, фото - студио, фото - реклама, курсове и частни уроци по фотография; реализация на интелектуална собственост; сделки с валути, с недвижими и движими вещи; производство на стоки за населението и бита, със цел продажба; търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки в страната и чужбина; покупка на стоки или вещи за препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; откриване на работилници за услуги и производство на стоки за продажба; откриване на магазини за продажба на стоки, оказион, антиквариат, отдаване на вещи под наем; комисионна и пласментно - снабдителска дейност; търговско представителство и търговско посредничество; външно-икономическа дейност, импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки в страната и чужбина; рекламни услуги; вътрешен и международен туризъм; хотелиерство и ресторантьорство; производство на филми, видео, звукозаписи, видео - клуб, продажба и отдаване под наем на касети; експлоатация на забавни, спортни, детски, механични, електронни и други игри; цялостен ремонт на автомобили, автотенекеджийски и бояджийски услуги, автосалон за продажба на автомобили и магазин за авточасти; сергийна и пазарищна търговия; транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, таксиметрова дейност; строителство, строително-ремонтни и строително монтажни и инсталационни работи; ремонт на електродомакинска и битова техника; конфекция - шев и кройка, шивашки услуги, ателие, бутик, ръчно и машинно плетиво; фризьорство и козметика; изработване и реализация на мебели, дърводелски услуги; финансово-счетоводни и административни услуги; машинопис и копирни услуги; импресарска дейност; спортна дейност, с организиране на турнири и състезания; производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински характер, живи животни, мед и пчелни продукти, семена, луковици, билки, цветя, плодове, зеленчуци; заведения за аператив, скара, кафе, чай, цигари, пиво, безалкохолни и алкохолни напитки, бързи закуски, сандвичи, тестени, сладкарски и млечни изделия, коктейл - бар, снек - бар, механа, почивно дело.
Физическо лице - търговец
красимир искъров иванов

Резюме

Фирма КРАСИМИР ИСКЪРОВ - СИЛВЕНА-ФОТО ЕТ (KRASIMIR ISKAROV - SILVENA-FOTO) с ЕИК/ПИК 827153601 е основана на 1993 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. ПЕТКО Д.ПЕТКОВ, блок СЕРДИКА, вход 2, етаж 1. КРАСИМИР ИСКЪРОВ - СИЛВЕНА-ФОТО ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG827153601 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 29.08.1999 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG827153601
 2. 30.08.1999 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG827153601
 3. 6.07.2010 г.

  Име на фирма
  КРАСИМИР ИСКЪРОВ - СИЛВЕНА-ФОТО
  Основана
  1993
  Изписване на чужд език
  KRASIMIR ISKAROV - SILVENA-FOTO
  Седалище и адрес на управление
  област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. ПЕТКО Д.ПЕТКОВ, блок СЕРДИКА, вход 2, етаж 1
  Физическо лице - търговец
  красимир искъров иванов
  Предмет на дейност
  ФOTO УCЛУГИ HA HACEЛEHИETO, ФOTO - CTУДИO, ФOTO - PEKЛAMA, KУPCOBE И ЧACTHИ УPOЦИ ПO ФOTOГPAФИЯ; PEAЛИЗAЦИЯ HA ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; CДEЛKИ C BAЛУTИ, C HEДBИЖИMИ И ДBИЖИMИ BEЩИ; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ ЗA HACEЛEHИETO И БИTA, CЪC ЦEЛ ПPOДAЖБA; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ BEЩИ ЗA ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; OTKPИBAHE HA PAБOTИЛHИЦИ ЗA УCЛУГИ И ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ ЗA ПPOДAЖБA; OTKPИBAHE HA MAГAЗИHИ ЗA ПPOДAЖБA HA CTOKИ, OKAЗИOH, AHTИKBAPИAT, OTДABAHE HA BEЩИ ПOД HAEM; KOMИCИOHHA И ПЛACMEHTHO - CHAБДИTEЛCKA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO; BЪHШHO-ИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, ИMПOPT, EKCПOPT, PEEKCПOPT, БAPTEPHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; PEKЛAMHИ УCЛУГИ; BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM; XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO; ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO, ЗBУKOЗAПИCИ, BИДEO - KЛУБ, ПPOДAЖБA И OTДABAHE ПOД HAEM HA KACETИ; EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗAБABHИ, CПOPTHИ, ДETCKИ, MEXAHИЧHИ, EЛEKTPOHHИ И ДPУГИ ИГPИ; ЦЯЛOCTEH PEMOHT HA ABTOMOБИЛИ, ABTOTEHEKEДЖИЙCKИ И БOЯДЖИЙCKИ УCЛУГИ, ABTOCAЛOH ЗA ПPOДAЖБA HA ABTOMOБИЛИ И MAГAЗИH ЗA ABTOЧACTИ; CEPГИЙHA И ПAЗAPИЩHA TЪPГOBИЯ; TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ - ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT; CTPOИTEЛCTBO, CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ И CTPOИTEЛHO MOHTAЖHИ И ИHCTAЛAЦИOHHИ PAБOTИ; PEMOHT HA EЛEKTPOДOMAKИHCKA И БИTOBA TEXHИKA; KOHФEKЦИЯ - ШEB И KPOЙKA, ШИBAШKИ УCЛУГИ, ATEЛИE, БУTИK, PЪЧHO И MAШИHHO ПЛETИBO; ФPИЗЬOPCTBO И KOЗMETИKA; ИЗPAБOTBAHE И PEAЛИЗAЦИЯ HA MEБEЛИ, ДЪPBOДEЛCKИ УCЛУГИ; ФИHAHCOBO-CЧETOBOДHИ И AДMИHИCTPATИBHИ УCЛУГИ; MAШИHOПИC И KOПИPHИ УCЛУГИ; ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT; CПOPTHA ДEЙHOCT, C OPГAHИЗИPAHE HA TУPHИPИ И CЪCTEЗAHИЯ; ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA, ИЗKУПУBAHE И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ XAPAKTEP, ЖИBИ ЖИBOTHИ, MEД И ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, CEMEHA, ЛУKOBИЦИ, БИЛKИ, ЦBETЯ, ПЛOДOBE, ЗEЛEHЧУЦИ; ЗABEДEHИЯ ЗA AПEPATИB, CKAPA, KAФE, ЧAЙ, ЦИГAPИ, ПИBO, БEЗAЛKOXOЛHИ И AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, БЪPЗИ ЗAKУCKИ, CAHДBИЧИ, TECTEHИ, CЛAДKAPCKИ И MЛEЧHИ ИЗДEЛИЯ, KOKTEЙЛ - БAP, CHEK - БAP, MEXAHA, ПOЧИBHO ДEЛO.

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
117546738СИЛВЕНА АРТ ООД

гр. Русе, Русе

красимир искъров иванов

Съдружници

Виж още
201473855СИЛВЕНА-РУСЕ ЕООД

гр. Русе, Русе

красимир искъров иванов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.