Firms.bg
Търси

УРЛУ СИНДЖО ЕТЕИК: 827136840, гр. Русе, Русе

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
10.07.2015 г.Виж история
Фирма/Наименование
УРЛУ СИНДЖО ЕТ
Дата на регистрация
1993
Регистрация по ЗДДС

BG827136840 ( )

Седалище и адрес на управление
област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 46 вх.1 ет.7 ап.10
Предмет на дейност
покупко - продажба и размяна на всякакьв вид стоки и вещи в пьрвоначален, преработен и обработен вид, внос и износ, производство, преработка, изкупуване и продажба на всякакьв вид стоки в страната и чужбина - хранителни, промишлени, селскостопански, както и животни и животинска продукция, напитки, риба и рибни продукти, птици, пчелни продукти, строителни материали, метални и дьрвени конструкции, керамични, стьклени, метални и други изделия, цветя, декоративни храсти и дьрвета и други, превозна, автосервизна, бояджийска, строително - ремонтна, монтажна, товаро - разтоварна, туристическа, хотелиерска, оказионна, заложна кьща, дьрводелска, ковашко - железарска, рекламна, артистично - импресарска, топлоремонтна, хидроизолационна, водоснабдяване и канализация, спортна, атракционна, проектантска, посредническа, комисионна, инфорнационна, програмна дейности, организиране и провеждане на всякакьв вид срещи, контакти, изложби, курсове, ревюта, концерти, игри, агентство и представителство в страната и чужбина, сьбиране, изкупуване, преработка и продажба на диворастящи плодове, билки, гьби и охлюви, машинописни, преводачески, педагогически, счетоводно - финансови, книгоразпространителни, копирно - размножителни, обменно - валутни, видео и аудио визуални, фризьорски, козметични, брьснарски, плетачни, шивашки, фотографски и наемни услуги, внедряване, изработка и ремонт на компютьрна и битова техника - електронна и механична, на изделия от благородни метали, ел. инсталации, к и п, автогуми и други.
Физическо лице - търговец
урлу селим синджо

Резюме

Фирма УРЛУ СИНДЖО ЕТ () с ЕИК/ПИК 827136840 е основана на 1993 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 46 вх.1 ет.7 ап.10. УРЛУ СИНДЖО ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 26.07.1999 г.

  Регистрация на фирмата
  УРЛУ СИНДЖО
 2. 27.07.1999 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG827136840
 3. 10.03.2008 г.

  Седалище и адрес на управление
  област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 46 вх.1 ет.7 ап.10
  Фирма
  УРЛУ СИНДЖО
  Основана
  1993
  Предмет на дейност
  ПOKУПKO - ПPOДAЖБA И PAЗMЯHA HA BCЯKAKЬB BИД CTOKИ И BEЩИ B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH И OБPAБOTEH BИД, BHOC И ИЗHOC, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA, ИЗKУПУBAHE И ПPOДAЖБA HA BCЯKAKЬB BИД CTOKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA - XPAHИTEЛHИ, ПPOMИШЛEHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ, KAKTO И ЖИBOTHИ И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, HAПИTKИ, PИБA И PИБHИ ПPOДУKTИ, ПTИЦИ, ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, METAЛHИ И ДЬPBEHИ KOHCTPУKЦИИ, KEPAMИЧHИ, CTЬKЛEHИ, METAЛHИ И ДPУГИ ИЗДEЛИЯ, ЦBETЯ, ДEKOPATИBHИ XPACTИ И ДЬPBETA И ДPУГИ, ПPEBOЗHA, ABTOCEPBИЗHA, БOЯДЖИЙCKA, CTPOИTEЛHO - PEMOHTHA, MOHTAЖHA, TOBAPO - PAЗTOBAPHA, TУPИCTИЧECKA, XOTEЛИEPCKA, OKAЗИOHHA, ЗAЛOЖHA KЬЩA, ДЬPBOДEЛCKA, KOBAШKO - ЖEЛEЗAPCKA, PEKЛAMHA, APTИCTИЧHO - ИMПPECAPCKA, TOПЛOPEMOHTHA, XИДPOИЗOЛAЦИOHHA, BOДOCHAБДЯBAHE И KAHAЛИЗAЦИЯ, CПOPTHA, ATPAKЦИOHHA, ПPOEKTAHTCKA, ПOCPEДHИЧECKA, KOMИCИOHHA, ИHФOPHAЦИOHHA, ПPOГPAMHA ДEЙHOCTИ, OPГAHИЗИPAHE И ПPOBEЖДAHE HA BCЯKAKЬB BИД CPEЩИ, KOHTAKTИ, ИЗЛOЖБИ, KУPCOBE, PEBЮTA, KOHЦEPTИ, ИГPИ, AГEHTCTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CЬБИPAHE, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA ДИBOPACTЯЩИ ПЛOДOBE, БИЛKИ, ГЬБИ И OXЛЮBИ, MAШИHOПИCHИ, ПPEBOДAЧECKИ, ПEДAГOГИЧECKИ, CЧETOBOДHO - ФИHAHCOBИ, KHИГOPAЗПPOCTPAHИTEЛHИ, KOПИPHO - PAЗMHOЖИTEЛHИ, OБMEHHO - BAЛУTHИ, BИДEO И AУДИO BИЗУAЛHИ, ФPИЗЬOPCKИ, KOЗMETИЧHИ, БPЬCHAPCKИ, ПЛETAЧHИ, ШИBAШKИ, ФOTOГPAФCKИ И HAEMHИ УCЛУГИ, BHEДPЯBAHE, ИЗPAБOTKA И PEMOHT HA KOMПЮTЬPHA И БИTOBA TEXHИKA - EЛEKTPOHHA И MEXAHИЧHA, HA ИЗДEЛИЯ OT БЛAГOPOДHИ METAЛИ, EЛ. ИHCTAЛAЦИИ, K И П, ABTOГУMИ И ДPУГИ.
  Физическо лице - търговец
  урлу селим синджо
 4. 9.07.2015 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG827136840
 5. 10.07.2015 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG827136840

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
117681013ЕН КО ГЕН-АД АД

гр. Русе, Русе

урлу селим синджо

Съвет на директорите, Съвет на директорите, Съвет на директорите

Виж още
117687137ПРЕСТИЖ СОКС ЕАД

гр. Русе, Русе

урлу селим синджо

Едноличен собственик на капитала, Съвет на директорите, Съвет на директорите, Съвет на директорите

Виж още
200638065РУСЕ СОКС ЕООД

гр. Русе, Русе

урлу селим синджо

Едноличен собственик на капитала

Виж още
201020762ПРЕСТИЖ СОКС РУСЕ ЕООД

гр. Русе, Русе

урлу селим синджо

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: октомври 2023 г.