Търси

НИКОЛАЙ НАЧЕВ - НИКОЛКРАС ЕТЕИК: 816069397, гр. Кнежа, Кнежа

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
17.02.2009 г.Виж история
Фирма/Наименование
НИКОЛАЙ НАЧЕВ - НИКОЛКРАС ЕТ
Дата на регистрация
2002
Регистрация по ЗДДС

BG816069397 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа, ул. БЛАГОЙ ИВАНОВ, №6
Предмет на дейност
производство, изкупуване, преработка и реализация в страната и чужбина на селскостопанска продукция от растениевъдството и животновъдството, включ. семепроизводство за всички полски култури и зеленчуци и посадъчен материал за лозарството и овощарството, организация и извършване на обеззаразяване и обработка на семена и посадъчен материал и организация на агротехническа и химическа защита и обработка с плевели и вредители, санитарно - ветеринарни услуги, консултации по различни въпроси на селскостопанското производство в областта на растениевъдството и животновъдството, механизирани услуги в селскостопанското производство, внос и износ на всички незабранени със закон стоки, или нормативен акт на република българия и реализацията им в страната и чужбина срещу български лева и чуждестранна валута, бартерни сделки, представителство на български и чуждестранни фирми, физически и юридически лица, посредническа дейност, комисионна и консигнационна търговия, складова дейност, разкриване на магазинна мрежа в страната за продажба на всякакъв вид стоки произведени в страната и чужбина , вкл. на книжарски стоки, художествена и научна литература, антикварни предмети, аудио и визуална техника, сладкарски изделия, студени и топли закуски, алкохолни и безалкохолни напитки и тютюневи изделия, производство на безалкохолни напитки, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и чужбина сьс собствени и наети превозни средства по суша, вода и въздух, туристически услуги, ремонт и строителна дейност, внос, поддрьжка, екипировка на различни видове машини и агрегати, вкл. строителни машини, износ на строителни материали и работна сила, ремонт и поддръжка на ел. машини и съоръжения и електронна техника, на селскостопанска техника, студена обработка на метали, педагогически услуги, разпространение на ежедневен и периодичен печат, разкриване на увеселителни заведения, финансово - счетоводни услуги.
Физическо лице - търговец
николай милчев начев

Резюме

Фирма НИКОЛАЙ НАЧЕВ - НИКОЛКРАС ЕТ () с ЕИК/ПИК 816069397 е основана на 2002 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа, ул. БЛАГОЙ ИВАНОВ, №6. НИКОЛАЙ НАЧЕВ - НИКОЛКРАС ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG816069397 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 16.03.1995 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG816069397
 2. 17.03.1995 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG816069397
 3. 17.02.2009 г.

  Име на фирма
  НИКОЛАЙ НАЧЕВ - НИКОЛКРАС
  Предмет на дейност
  ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTEHИEBЪДCTBOTO И ЖИBOTHOBЪДCTBOTO, BKЛЮЧ. CEMEПPOИЗBOДCTBO ЗA BCИЧKИ ПOЛCKИ KУЛTУPИ И ЗEЛEHЧУЦИ И ПOCAДЪЧEH MATEPИAЛ ЗA ЛOЗAPCTBOTO И OBOЩAPCTBOTO, OPГAHИЗAЦИЯ И ИЗBЪPШBAHE HA OБEЗЗAPAЗЯBAHE И OБPAБOTKA HA CEMEHA И ПOCAДЪЧEH MATEPИAЛ И OPГAHИЗAЦИЯ HA AГPOTEXHИЧECKA И XИMИЧECKA ЗAЩИTA И OБPAБOTKA C ПЛEBEЛИ И BPEДИTEЛИ, CAHИTAPHO - BETEPИHAPHИ УCЛУГИ, KOHCУЛTAЦИИ ПO PAЗЛИЧHИ BЪПPOCИ HA CEЛCKOCTOПAHCKOTO ПPOИЗBOДCTBO B OБЛACTTA HA PACTEHИEBЪДCTBOTO И ЖИBOTHOBЪДCTBOTO, MEXAHИЗИPAHИ УCЛУГИ B CEЛCKOCTOПAHCKOTO ПPOИЗBOДCTBO, BHOC И ИЗHOC HA BCИЧKИ HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH CTOKИ, ИЛИ HOPMATИBEH AKT HA PEПУБЛИKA БЪЛГAPИЯ И PEAЛИЗAЦИЯTA ИM B CTPAHATA И ЧУЖБИHA CPEЩУ БЪЛГAPCKИ ЛEBA И ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA, БAPTEPHИ CДEЛKИ, ПPEДCTABИTEЛCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ, ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, KOMИCИOHHA И KOHCИГHAЦИOHHA TЪPГOBИЯ, CKЛAДOBA ДEЙHOCT, PAЗKPИBAHE HA MAГAЗИHHA MPEЖA B CTPAHATA ЗA ПPOДAЖБA HA BCЯKAKЪB BИД CTOKИ ПPOИЗBEДEHИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA , BKЛ. HA KHИЖAPCKИ CTOKИ, XУДOЖECTBEHA И HAУЧHA ЛИTEPATУPA, AHTИKBAPHИ ПPEДMETИ, AУДИO И BИЗУAЛHA TEXHИKA, CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, CTУДEHИ И TOПЛИ ЗAKУCKИ, AЛKOXOЛHИ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ И TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ, ПPOИЗBOДCTBO HA БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ - ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA CЬC COБCTBEHИ И HAETИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA ПO CУШA, BOДA И BЪЗДУX, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, PEMOHT И CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT, BHOC, ПOДДPЬЖKA, EKИПИPOBKA HA PAЗЛИЧHИ BИДOBE MAШИHИ И AГPEГATИ, BKЛ. CTPOИTEЛHИ MAШИHИ, ИЗHOC HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ И PAБOTHA CИЛA, PEMOHT И ПOДДPЪЖKA HA EЛ. MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ И EЛEKTPOHHA TEXHИKA, HA CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA, CTУДEHA OБPAБOTKA HA METAЛИ, ПEДAГOГИЧECKИ УCЛУГИ, PAЗПPOCTPAHEHИE HA EЖEДHEBEH И ПEPИOДИЧEH ПEЧAT, PAЗKPИBAHE HA УBECEЛИTEЛHИ ЗABEДEHИЯ, ФИHAHCOBO - CЧETOBOДHИ УCЛУГИ.
  Физическо лице - търговец
  николай милчев начев
  Основана
  2002
  Седалище и адрес на управление
  област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа, ул. БЛАГОЙ ИВАНОВ, №6

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
106571734АГРОСЕМ-2002 ООД

гр. Бяла Слатина, Бяла Слатина

николай милчев начев

Съдружници, Съдружници, Съдружници

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.