Firms.bg
Търси

АНЕЛИМО 90 - ИВЕЛИН ЛАКЕВ ЕТЕИК: 812075883, гр. Созопол, Созопол

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
20.10.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
АНЕЛИМО 90 - ИВЕЛИН ЛАКЕВ ЕТ
Дата на регистрация
1990
Регистрация по ЗДДС

BG812075883 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, ул. Стара планина, блок 1, вход 1, етаж 1
Предмет на дейност
таксиметрови пътнически и лекотоварни превози на граждани, предприятия, учреждения, обществени организации, фирми, кооперации в страната, авторемонт на автомобили, автомивка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми, машинописни услуги, посредничество и покупко-продажба на движими и недвижими имоти, производство и продажба на тестени и сладкарски изделия, сандвичи, кафе, сок, сладолед, мелби, производство и продажба на плодове и зеленчуци, организиране на търгове, томболи и лотарии. покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, рекламна, информационна, импресарска или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всички други дейности, незабранени от закона.
Физическо лице - търговец
ивелин стоянов лакев

Резюме

Фирма АНЕЛИМО 90 - ИВЕЛИН ЛАКЕВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 812075883 е основана на 1990 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, ул. Стара планина, блок 1, вход 1, етаж 1. АНЕЛИМО 90 - ИВЕЛИН ЛАКЕВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG812075883 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 22.04.1999 г.

  Регистрация на фирмата
  АНЕЛИМО 90 - ИВЕЛИН ЛАКЕВ
 2. 23.04.1999 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG812075883
 3. 20.10.2010 г.

  Седалище и адрес на управление
  област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, ул. Стара планина, блок 1, вход 1, етаж 1
  Предмет на дейност
  TAKCИMETPOBИ ПЪTHИЧECKИ И ЛEKOTOBAPHИ ПPEBOЗИ HA ГPAЖДAHИ, ПPEДПPИЯTИЯ, УЧPEЖДEHИЯ, OБЩECTBEHИ OPГAHИЗAЦИИ, ФИPMИ, KOOПEPAЦИИ B CTPAHATA, ABTOPEMOHT HA ABTOMOБИЛИ, ABTOMИBKA, MOHTAЖ, ДEMOHTAЖ И БAЛAHC HA ГУMИ, MAШИHOПИCHИ УCЛУГИ, ПOCPEДHИЧECTBO И ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA TECTEHИ И CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, CAHДBИЧИ, KAФE, COK, CЛAДOЛEД, MEЛБИ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ПЛOДOBE И ЗEЛEHЧУЦИ, OPГAHИЗИPAHE HA TЪPГOBE, TOMБOЛИ И ЛOTAPИИ. ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ИMПPECAPCKA ИЛИ ПPEДOCTABЯHETO HA ДPУГИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
  Физическо лице - търговец
  ивелин стоянов лакев
  Основана
  1990
  Фирма
  АНЕЛИМО 90 - ИВЕЛИН ЛАКЕВ

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
200139692БИЛД ИНВЕСТ БУРГАС ЕООД

гр. Бургас, Бургас

ивелин стоянов лакев

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: септември 2023 г.