Търси

СОФИЯ КОНСУЛТ - ССС ЕООДЕИК: 202945643, гр. София, Столична

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
2.05.2019 г.Виж история
Фирма/Наименование
СОФИЯ КОНСУЛТ - ССС ЕООД
Изписване на чужд език
SOFIA CONSULT - SSS
Дата на регистрация
21.1.2014
Регистрация по ЗДДС

BG202945643 ( Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Възраждане, БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, №49, етаж 6, офис 6
Предмет на дейност
дружеството има следния предмет на дейност: трудово правни консултации, консултации по здравословни и безопасни условия на труд, организиране на периодични медицински прегледи, служба по трудова медицина - развиване на мерки за прилагане на санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания; участие в разработване на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване на съвети за правилното им прилагане; извършване на обучение и по безопасност и здраве при работа на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, лица, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа и членовете на комитета/групите по условия на труд; лекторска и консултативна дейност, свързана със службите по трудова медицина и здравословни и безопасни условия на труд; извършване на контрол независим от заинтересованите страни на: факторите на работната среда микроклимат, осветление, прах, токсични вещества, шум в работна, битова и околна среда, вибрации предавани на системата ръка-рамо и на цялото тяло, климатични и вентилационни инсталации, електромагнитни полета, физическо натоварване, контрол на детски площадки и съоръжения за игра, контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 v - импеданс на контура "фаза-защитен проводник" съпротивление на изолация, съпротивление на защитни заземителни уредби, съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване време за изключване и допирно напрежение на защитни прекъсвачи зп, „контур-фаза" защитен проводник, мълниезащита, заземление и други от орган за контрол независим от заинтересованите страни; консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност, извършване на наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. оценка на влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работещите и всички други дейности съгласно наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, да провежда обучения и изпити за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност и електрически персонал, обслужващ електрически съоръжения до и над 1000v.както и всички останали, разрешени от закона дейности.
Управители/Съдружници
Съдружници
Едноличен собственик на капитала
васил костадинов стратиев
Капитал размер
5000 лв. (внесен капитал: 5000 лв.)

Резюме

Фирма СОФИЯ КОНСУЛТ - ССС ЕООД (SOFIA CONSULT - SSS) с ЕИК/ПИК 202945643 е основана на 21.1.2014 с правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност или на кратко ЕООД. Седалището на компанията се намира на адрес област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Възраждане, БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, №49, етаж 6, офис 6, а началният внесен капитал е в размер на 5000 лева. СОФИЯ КОНСУЛТ - ССС ЕООД е регистрана по ЗДДС с номер BG202945643 на основание Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС

История

 1. 21.02.2014 г. - Регистрация на фирма

  Предмет на дейност
  ДРУЖЕСТВОТО ИМА СЛЕДНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ТРУДОВО ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ, СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - РАЗВИВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ НОРМИ, ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ; УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРАВИЛА, НОРМИ И ИНСТРУКЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И ДАВАНЕ НА СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНОТО ИМ ПРИЛАГАНЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО РЪКОВОДЯТ И УПРАВЛЯВАТ ТРУДОВИТЕ ПРОЦЕСИ, ЛИЦА, КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ДА ПРОВЕЖДАТ ИНСТРУКТАЖИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТА/ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД; ЛЕКТОРСКА И КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА СЪС СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД; ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ НЕЗАВИСИМ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА: ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА МИКРОКЛИМАТ, ОСВЕТЛЕНИЕ, ПРАХ, ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ШУМ В РАБОТНА, БИТОВА И ОКОЛНА СРЕДА, ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА СИСТЕМАТА РЪКА-РАМО И НА ЦЯЛОТО ТЯЛО, КЛИМАТИЧНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ, ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА, ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ, КОНТРОЛ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА, КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V - ИМПЕДАНС НА КОНТУРА "ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК" СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗОЛАЦИЯ, СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ, СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ, ТОК НА ЗАДЕЙСТВАНЕ И СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ПРЕДПАЗНО ЗАЗЕМЯВАНЕ ВРЕМЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОПИРНО НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАЩИТНИ ПРЕКЪСВАЧИ ЗП, „КОНТУР-ФАЗА" ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК, МЪЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ДРУГИ ОТ ОРГАН ЗА КОНТРОЛ НЕЗАВИСИМ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ; КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ ПОДХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ПОСТОЯННОТО ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА ВСИЧКИ ОБСЛУЖВАНИ РАБОТЕЩИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ТЕЗИ С ПОВИШЕНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И НАМАЛЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ. ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ДА ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЯ И ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ, ОБСЛУЖВАЩ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000V.КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
  Капитал
  5000
  Име на фирма
  СОФИЯ КОНСУЛТ - ССС
  Управители
  надежда йосифова табакова
  Внесен капитал
  5000
  Изписване на чужд език
  SOFIA CONSULT - SSS
  Основана
  21.1.2014
  Седалище и адрес на управление
  област София (столица), община Столична, гр. София, БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, №49, етаж 6, апартамент 6
  Начин на представляване
  ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
  Съдружници
 2. 10.04.2014 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG202945643
 3. 11.04.2014 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100, ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG202945643
 4. 21.12.2017 г.

  Седалище и адрес на управление
  област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Възраждане, БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, №49, етаж 6, офис 6
  Управители
  надежда йосифова табакова
  Съдружници
 5. 2.05.2019 г.

  Управители
  Начин на представляване
  ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
  Едноличен собственик на капитала

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
204704623ВКС - КОНСУЛТИНГ 2017 ЕООД

гр. Кърджали, Кърджали

васил костадинов стратиев

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.