Търси

ИМОТИ - РОБЕРТ БОГДАНОВ ЕТЕИК: 175381258, гр. София, Столична

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
22.06.2008 г.Виж история
Фирма/Наименование
ИМОТИ - РОБЕРТ БОГДАНОВ ЕТ
Изписване на чужд език
IMOTI - ROBERT BOGDANOV
Дата на регистрация
2007
Регистрация по ЗДДС
НЕ
Седалище и адрес на управление
област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Триадица, ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 113А, ет.1, ап.1
Предмет на дейност
продажба и покупка на недвижими имоти, машини, съоръжения, технологични линии, промишлено и търговско оборудване и лизинг на същите, реклама, маркетинг, търговия на едро и дребно, експорт, импорт, посредничество, комисионерство, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, разработка и търговия с програмни продукти, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякакъв друг вид дейност в страната и чужбина, незабранена от закона.
Физическо лице - търговец
роберт христов богданов

Резюме

Фирма ИМОТИ - РОБЕРТ БОГДАНОВ ЕТ (IMOTI - ROBERT BOGDANOV) с ЕИК/ПИК 175381258 е основана на 2007 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Триадица, ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 113А, ет.1, ап.1. ИМОТИ - РОБЕРТ БОГДАНОВ ЕТ не е регистрана по ЗДДС

История

 1. 22.06.2008 г. - Регистрация на фирма

  Основана
  2007
  Предмет на дейност
  ПPOДAЖБA И ПOKУПKA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ, TEXHOЛOГИЧHИ ЛИHИИ, ПPOMИШЛEHO И TЪPГOBCKO OБOPУДBAHE И ЛИЗИHГ HA CЪЩИTE, PEKЛAMA, MAPKETИHГ, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, EKCПOPT, ИMПOPT, ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHEPCTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, PAЗPAБOTKA И TЪPГOBИЯ C ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ, TPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, KAKTO И BCЯKAKЪB ДPУГ BИД ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
  Физическо лице - търговец
  роберт христов богданов
  Име на фирма
  ИМОТИ - РОБЕРТ БОГДАНОВ
  Изписване на чужд език
  IMOTI - ROBERT BOGDANOV
  Седалище и адрес на управление
  област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Триадица, ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 113А, ет.1, ап.1

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
175133656РОБИ КО ООД

гр. София, Столична

роберт христов богданов

Съдружници, Едноличен собственик на капитала

Виж още
175187771РБ ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ЕООД

гр. София, Столична

роберт христов богданов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
175414646ЛАГО ДИ ВЕРДЕ ЕООД

гр. София, Столична

роберт христов богданов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
200187363РОБИ ПОИНТ ЕООД

гр. София, Столична

роберт христов богданов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
201152098БИЛД 58 ИНЖЕНЕРИНГ ООД

гр. София, Столична

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.