Търси

АТАНАС МИРОВ - МИЛКО МИРОВ ЕТЕИК: 127583635, с. Златар, Велики Преслав

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
19.08.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
АТАНАС МИРОВ - МИЛКО МИРОВ ЕТ
Дата на регистрация
2004
Регистрация по ЗДДС

BG127583635 ( Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Шумен, община Велики Преслав, с. Златар, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, №17
Предмет на дейност
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия с разрешени промишлени стоки, изделия за бита, селскостопанска продукция от растителен и животински произход, живи животни, горива, дърва, дървесина, риба и рибни продукти, строителни материали; книжарски стоки; оказионна и комисионна търговия с посочените стоки; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми и лица; ресторантьорство, хотелиерство, заведения за бърза закуска, производство на хлебчета за хамбургери, кроасани, хляб и диетични изделия; кафетария; извършване на всички видове транспортни, таксиметрови, товарни, строителни, комисионни, спедиторски, рекламни, информационни, складови, туристически услуги; дърводелски услуги; водопроводни и каналджийски услуги; метолообработващи, бръснарски услуги; услуги по поддържане и ремонт на моторни превозни средства; фотографски услуги; поддържане и ремонт на битова техника и уреди, които ще се осъществяват при условията на чл.1, ал.3 от тз; импорт, експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа сьс стоките и услугите по целия предмет на дейност, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
Физическо лице - търговец
милко атанасов миров

Резюме

Фирма АТАНАС МИРОВ - МИЛКО МИРОВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 127583635 е основана на 2004 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Шумен, община Велики Преслав, с. Златар, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, №17. АТАНАС МИРОВ - МИЛКО МИРОВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG127583635 на основание Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС

История

 1. 19.01.2009 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG127583635
 2. 20.01.2009 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100, ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG127583635
 3. 19.08.2010 г.

  Име на фирма
  АТАНАС МИРОВ - МИЛКО МИРОВ
  Адрес за кореспонденция с НАП
  област Шумен, община Велики Преслав, с. Златар, ул.ЦАР СИМЕОН, №9
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C PAЗPEШEHИ ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, ИЗДEЛИЯ ЗA БИTA, CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД, ЖИBИ ЖИBOTHИ, ГOPИBA, ДЪPBA, ДЪPBECИHA, PИБA И PИБHИ ПPOДУKTИ, CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ; KHИЖAPCKИ CTOKИ; OKAЗИOHHA И KOMИCИOHHA TЪPГOBИЯ C ПOCOЧEHИTE CTOKИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ И ЛИЦA; PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, ЗABEДEHИЯ ЗA БЪPЗA ЗAKУCKA, ПPOИЗBOДCTBO HA XЛEБЧETA ЗA XAMБУPГEPИ, KPOACAHИ, XЛЯБ И ДИETИЧHИ ИЗДEЛИЯ; KAФETAPИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA BCИЧKИ BИДOBE TPAHCПOPTHИ, TAKCИMETPOBИ, TOBAPHИ, CTPOИTEЛHИ, KOMИCИOHHИ, CПEДИTOPCKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, CKЛAДOBИ, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ; ДЪPBOДEЛCKИ УCЛУГИ; BOДOПPOBOДHИ И KAHAЛДЖИЙCKИ УCЛУГИ; METOЛOOБPAБOTBAЩИ, БPЪCHAPCKИ УCЛУГИ; УCЛУГИ ПO ПOДДЪPЖAHE И PEMOHT HA MOTOPHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA; ФOTOГPAФCKИ УCЛУГИ; ПOДДЪPЖAHE И PEMOHT HA БИTOBA TEXHИKA И УPEДИ, KOИTO ЩE CE OCЪЩECTBЯBAT ПPИ УCЛOBИЯTA HA ЧЛ.1, AЛ.3 OT TЗ; ИMПOPT, EKCПOPT, PEEKCПOPT И CДEЛKИ HA БAPTEPHA OCHOBA CЬC CTOKИTE И УCЛУГИTE ПO ЦEЛИЯ ПPEДMET HA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA ДEЙHOCT.
  Физическо лице - търговец
  милко атанасов миров
  Основана
  2004
  Седалище и адрес на управление
  област Шумен, община Велики Преслав, с. Златар, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, №17

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.