Търси

ДИДО - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТЕИК: 126076732, гр. Хасково, Хасково

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
12.03.2008 г.Виж история
Фирма/Наименование
ДИДО - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТ
Дата на регистрация
1994
Регистрация по ЗДДС

BG126076732 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, УЛ. БОЛЯРСКА, №7
Предмет на дейност
производство и покупка на всички видове стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в пьрвоначален, преработен и обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, транспортна, лизингова, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност. оказионна, комисионна, антикварна и консигнационна тьрговия, ресторантьорство, хотелиерство /извьн случаите на чл.2 т.3 от тз/, мотел, обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека; сделки с интелектуална собственост, производство и тьрговия с видео и звукозаписи. покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, бартерни, обменни, експортни и реекспортни операции, вьншно-тьрговска дейност по предмета на дейност, представителство и посредничество.
Физическо лице - търговец
димитър митков димитров

Резюме

Фирма ДИДО - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 126076732 е основана на 1994 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, УЛ. БОЛЯРСКА, №7. ДИДО - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG126076732 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 27.02.2008 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG126076732
 2. 28.02.2008 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG126076732
 3. 12.03.2008 г.

  Име на фирма
  ДИДО - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
  Основана
  1994
  Седалище и адрес на управление
  област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, УЛ. БОЛЯРСКА, №7
  Предмет на дейност
  ПPOИЗBOДCTBO И ПOKУПKA HA BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA И ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH И OБPAБOTEH BИД, ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, TPAHCПOPTHA, ЛИЗИHГOBA, ПPEBOЗHA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT. OKAЗИOHHA, KOMИCИOHHA, AHTИKBAPHA И KOHCИГHAЦИOHHA TЬPГOBИЯ, PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCTBO /ИЗBЬH CЛУЧAИTE HA ЧЛ.2 T.3 OT TЗ/, MOTEЛ, OБЩECTBEHO XPAHEHE, KAФETEPИЯ, CЛAДKAPCTBO, AПEPИTИB, БAP, ДИCKOTEKA; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ. ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, OTДABAHE ПOД HAEM, БAPTEPHИ, OБMEHHИ, EKCПOPTHИ И PEEKCПOPTHИ OПEPAЦИИ, BЬHШHO-TЬPГOBCKA ДEЙHOCT ПO ПPEДMETA HA ДEЙHOCT, ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO.
  Физическо лице - търговец
  димитър митков димитров

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.