Firms.bg
Търси

ДАР 2000 - ПЛАМЕН СТОЯНОВ ЕТЕИК: 124521870, гр. Добрич, Добрич

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
29.11.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
ДАР 2000 - ПЛАМЕН СТОЯНОВ ЕТ
Дата на регистрация
2000
Регистрация по ЗДДС

BG124521870 ( Регистрация на основание чл.100, ал. 1 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, блок 17, вход А, етаж 7, апартамент 26
Предмет на дейност
ПРОИЗВОДСТВО.ИЗКУПУВАНЕ.ПРЕРАБОТКА И ВСИЧКИ ВИДОВЕТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ.ИМПОРТ.ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ.КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА, ОКАЗИОННА ДЕЙНОСТИ.ТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА. РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ.ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ. ЦВЕТЯ.РИБА.ГЬБИ.ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ.ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ.ТЪРГОВИЯ С ТРИКОТАЖНИ.ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ С ПАРФЮМЕРИЯ.СПОРТНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ СТОКИ.ОБУВКИ.СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ.БИТОВИ И ВНОСНИ СТОКИ .ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА.СРЕДСТВАЗАПРОИЗВОДСТВОАВТОМОБИЛИ. МАШИНИ.СЪОРЬЖЕНИЯ.ЧАСТИ И ДЕТАЙЛИ.АУДИО-ВИЗУАЛНА ТЕХНИКА И ВСИЧКИ ДРУГИ СТОКИ И ПРОДУКТИ.ЧИЕТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА. РАЗКРИ ВАНЕ НАОБЕКТИ ЗА ТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ- ЗАВЕДЕНИЯ. МАГАЗИНИ. САЛОНИ. БУТИЦИ. АНТИКВАРИАТ. СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ.УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ.ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА. ПОСРЕДНИЧЕСКА. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ АГЕНТСТВО. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ТОВАРОРАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ.ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО. СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ ЗА МПС И ДОМАКИНСКИ УРЕДИ.УСЛУГИ-СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ФРИЗЬОРСКИ, БОЯДЖИЙСКИ.ПЛЕТАЧНИ.ШИВАШКИ. БРОДЕРИЯ ТАПИЦЕРСКИ.ТЪКАЧЕСТВО.СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ.ЗАРЕЖДАНЕ НА ЗАПАЛКИ И АКУМУЛАТОРИ.КИНО-ВИДЕО-ПРОЖЕКЦИ И ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАМЕНТ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА. МАШИНОПИСНА СЧЕТОВОДНИ. ПРЕВОДАЧЕСКИ.ВАЛУТНО- ОБМЕННИ/СЛЕД СЬОТВТЕНО РАЗРЕШЕНИЕ/. КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ.РАЗКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ. ЗАБАВНИ ИГРИ.КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ.РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ. ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ. РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ.ПРОИЗВОДСТВО.ПРОДАЖБА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ. ГЬБАРСТВО, БИЛКАРСТВО, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА.НАУЧНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТИ.ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, АПТЕКАРСКИ УСЛУГИ/СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ/.КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ. РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БАРОВЕ И ДРУГИ ВИДОВЕ ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ.ЗАКУСВАЛНИ.ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО И БЪРЗО ХРАНЕНЕ.
Физическо лице - търговец
пламен георгиев стоянов

Резюме

Фирма ДАР 2000 - ПЛАМЕН СТОЯНОВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 124521870 е основана на 2000 с правна форма "Едноличен търговец" или на кратко "ЕТ". Седалището на компанията се намира на адрес област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, блок 17, вход А, етаж 7, апартамент 26, а началният внесен капитал е в размер на лева. ДАР 2000 - ПЛАМЕН СТОЯНОВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG124521870 на основание Регистрация на основание чл.100, ал. 1 от ЗДДС. Предмета на дейност е: ПРОИЗВОДСТВО.ИЗКУПУВАНЕ.ПРЕРАБОТКА И ВСИЧКИ ВИДОВЕТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ.ИМПОРТ.ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ.КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА, ОКАЗИОННА ДЕЙНОСТИ.ТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА. РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ.ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ. ЦВЕТЯ.РИБА.ГЬБИ.ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ.ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ.ТЪРГОВИЯ С ТРИКОТАЖНИ.ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ С ПАРФЮМЕРИЯ.СПОРТНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ СТОКИ.ОБУВКИ.СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ.БИТОВИ И ВНОСНИ СТОКИ .ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА.СРЕДСТВАЗАПРОИЗВОДСТВОАВТОМОБИЛИ. МАШИНИ.СЪОРЬЖЕНИЯ.ЧАСТИ И ДЕТАЙЛИ.АУДИО-ВИЗУАЛНА ТЕХНИКА И ВСИЧКИ ДРУГИ СТОКИ И ПРОДУКТИ.ЧИЕТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА. РАЗКРИ ВАНЕ НАОБЕКТИ ЗА ТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ- ЗАВЕДЕНИЯ. МАГАЗИНИ. САЛОНИ. БУТИЦИ. АНТИКВАРИАТ. СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ.УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ.ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА. ПОСРЕДНИЧЕСКА. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ АГЕНТСТВО. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ТОВАРОРАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ.ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО. СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ ЗА МПС И ДОМАКИНСКИ УРЕДИ.УСЛУГИ-СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ФРИЗЬОРСКИ, БОЯДЖИЙСКИ.ПЛЕТАЧНИ.ШИВАШКИ. БРОДЕРИЯ ТАПИЦЕРСКИ.ТЪКАЧЕСТВО.СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ.ЗАРЕЖДАНЕ НА ЗАПАЛКИ И АКУМУЛАТОРИ.КИНО-ВИДЕО-ПРОЖЕКЦИ И ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАМЕНТ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА. МАШИНОПИСНА СЧЕТОВОДНИ. ПРЕВОДАЧЕСКИ.ВАЛУТНО- ОБМЕННИ/СЛЕД СЬОТВТЕНО РАЗРЕШЕНИЕ/. КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ.РАЗКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ. ЗАБАВНИ ИГРИ.КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ.РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ. ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ. РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ.ПРОИЗВОДСТВО.ПРОДАЖБА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ. ГЬБАРСТВО, БИЛКАРСТВО, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА.НАУЧНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТИ.ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, АПТЕКАРСКИ УСЛУГИ/СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ/.КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ. РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БАРОВЕ И ДРУГИ ВИДОВЕ ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ.ЗАКУСВАЛНИ.ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО И БЪРЗО ХРАНЕНЕ.

История

23.12.2009 г.

Регистрация на фирмата
ДАР 2000 - ПЛАМЕН СТОЯНОВ

23.12.2009 г.

ДДС
Регистрация на основание чл.100, ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG124521870

29.11.2010 г.

Фирма
ДАР 2000 - ПЛАМЕН СТОЯНОВ
Предмет на дейност
ПРОИЗВОДСТВО.ИЗКУПУВАНЕ.ПРЕРАБОТКА И ВСИЧКИ ВИДОВЕТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ.ИМПОРТ.ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ.КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА, ОКАЗИОННА ДЕЙНОСТИ.ТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА. РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ.ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ. ЦВЕТЯ.РИБА.ГЬБИ.ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ.ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ.ТЪРГОВИЯ С ТРИКОТАЖНИ.ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ С ПАРФЮМЕРИЯ.СПОРТНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ СТОКИ.ОБУВКИ.СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ.БИТОВИ И ВНОСНИ СТОКИ .ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА.СРЕДСТВАЗАПРОИЗВОДСТВОАВТОМОБИЛИ. МАШИНИ.СЪОРЬЖЕНИЯ.ЧАСТИ И ДЕТАЙЛИ.АУДИО-ВИЗУАЛНА ТЕХНИКА И ВСИЧКИ ДРУГИ СТОКИ И ПРОДУКТИ.ЧИЕТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА. РАЗКРИ ВАНЕ НАОБЕКТИ ЗА ТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ- ЗАВЕДЕНИЯ. МАГАЗИНИ. САЛОНИ. БУТИЦИ. АНТИКВАРИАТ. СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ.УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ.ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА. ПОСРЕДНИЧЕСКА. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ АГЕНТСТВО. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ТОВАРОРАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ.ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО. СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ ЗА МПС И ДОМАКИНСКИ УРЕДИ.УСЛУГИ-СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ФРИЗЬОРСКИ, БОЯДЖИЙСКИ.ПЛЕТАЧНИ.ШИВАШКИ. БРОДЕРИЯ ТАПИЦЕРСКИ.ТЪКАЧЕСТВО.СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ.ЗАРЕЖДАНЕ НА ЗАПАЛКИ И АКУМУЛАТОРИ.КИНО-ВИДЕО-ПРОЖЕКЦИ И ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАМЕНТ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА. МАШИНОПИСНА СЧЕТОВОДНИ. ПРЕВОДАЧЕСКИ.ВАЛУТНО- ОБМЕННИ/СЛЕД СЬОТВТЕНО РАЗРЕШЕНИЕ/. КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ.РАЗКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ. ЗАБАВНИ ИГРИ.КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ.РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ. ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ. РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ.ПРОИЗВОДСТВО.ПРОДАЖБА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ. ГЬБАРСТВО, БИЛКАРСТВО, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА.НАУЧНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТИ.ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, АПТЕКАРСКИ УСЛУГИ/СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ/.КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ. РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БАРОВЕ И ДРУГИ ВИДОВЕ ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ.ЗАКУСВАЛНИ.ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО И БЪРЗО ХРАНЕНЕ.
Седалище и адрес на управление
област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, блок 17, вход А, етаж 7, апартамент 26
Физическо лице - търговец
пламен георгиев стоянов
Основана
2000

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
205123891Астра 2018 ЕООД

гр. Добрич, Добрич

пламен георгиев стоянов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: март 2023 г.