Търси

МИЛЕНА - ХРИСТО ХРИСТОВ ЕТЕИК: 123515302, с. Любеново, Раднево

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
2.10.2008 г.Виж история
Фирма/Наименование
МИЛЕНА - ХРИСТО ХРИСТОВ ЕТ
Дата на регистрация
1991
Регистрация по ЗДДС

BG123515302 ( Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Стара Загора, община Раднево, с. Любеново,
Предмет на дейност
покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в пьрвоначален, преработен или обработен вид,производство и търговия с всички видове селскостопанска продукция, изкупуване на всички видове метални отпадъци и търговия с тях, изкупуване и търгувия с тях, изкупуване и търговия със селскостопански животни, производство на стоки с цел продажба, складова, лизингова дейност, дейност на тьрговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, валутни сделки, таксиметрова и превозна дейност сьс собствен или нает превоз на пьтници и товари в страната и чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги, ресторантьорство, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, увеселителни заведения, барове, дискотеки, кафенета, сладкарници, разкриване и експлоатация на серия от магазини за за продажба на селскостопанска продукция, покупка, строеж и обзавеждане а недвижими имоти с цел продажба, както и всички незабранени от закона дейности, които ще развивам в страната и в чужбина, вънншнотърговска дейност в рамки в рамките на разрешеното от закона.
Физическо лице - търговец
христо стоянов христов

Резюме

Фирма МИЛЕНА - ХРИСТО ХРИСТОВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 123515302 е основана на 1991 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Стара Загора, община Раднево, с. Любеново, . МИЛЕНА - ХРИСТО ХРИСТОВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG123515302 на основание Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС

История

 1. 20.02.2007 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG123515302
 2. 21.02.2007 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100, ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG123515302
 3. 2.10.2008 г.

  Основана
  1991
  Име на фирма
  МИЛЕНА - ХРИСТО ХРИСТОВ
  Седалище и адрес на управление
  област Стара Загора, община Раднево, с. Любеново,
  Физическо лице - търговец
  христо стоянов христов
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД,ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ИЗКУПУВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГУВИЯ С ТЯХ, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, ДEЙHOCT HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, BAЛУTHИ CДEЛKИ, TAKCИMETPOBA И ПPEBOЗHA ДEЙHOCT CЬC COБCTBEH ИЛИ HAET ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ, PECTOPAHTЬOPCTBO, PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, УBECEЛИTEЛHИ ЗABEДEHИЯ, БAPOBE, ДИCKOTEKИ, KAФEHETA, CЛAДKAPHИЦИ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЕРИЯ ОТ МАГАЗИНИ ЗА ЗА ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ А НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И BCИЧKИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA ДEЙHOCTИ, КОИТО ЩЕ РАЗВИВАМ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ВЪННШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В РАМКИ В РАМКИТЕ НА РАЗРЕШЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.