Търси

МИ-КО - КОНСТАНТИН БАЛАБАНОВ ЕТЕИК: 123047584, гр. Гълъбово, Гълъбово

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
26.03.2019 г.Виж история
Фирма/Наименование
МИ-КО - КОНСТАНТИН БАЛАБАНОВ ЕТ
Дата на регистрация
1993
Регистрация по ЗДДС

BG123047584 ( )

Седалище и адрес на управление
област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ, №7
Предмет на дейност
покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в пьрвоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел даги продаде, производство на стоки с цел продажба /алкохол и цигари само тьрговия/. производство на селскостопанска продукция и тьрговия с нея в страната и чужбина, комисионна, спедиционна /без поща/, складова, лизингова дейност, посредничество, деиност на тьрговско представителство, валутни сделки/след сьответно разрешение по законоустановения ред/ превозна. хотелиерска /извьн сл. на чл. 2 т. 3 от тз/, туристическа рекламна /без кино и печат/, информационна, програмна, импресарска, шивашки услуги, таскиметрови услуги сьс собствени и наети транспортни средства или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на видео и звукозапси и тьрговия с тях, издателска дейност и печетарска /след разрешение по законоустановения ред/. строеж на недижими имоти с цел продажба, разкриване и експлоатация на заведения за общ. хранене, сладкарници, кафенета, увеселителни заведения, детски клубове сьс занимателни игри /хазартните-след разрешение по законоустановения ред/, като предмета на дейност ще развивам в страната и чужбина, в рамките на действуващото законодателство . вьншнотьрговска дейност, всички незабранени от закона дейности.
Физическо лице - търговец
константин жеков балабанов

Резюме

Фирма МИ-КО - КОНСТАНТИН БАЛАБАНОВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 123047584 е основана на 1993 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ, №7. МИ-КО - КОНСТАНТИН БАЛАБАНОВ ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 28.08.2007 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG123047584
 2. 29.08.2007 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG123047584
 3. 22.07.2009 г.

  Име на фирма
  МИ-КО - КОНСТАНТИН БАЛАБАНОВ
  Основана
  1993
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ДAГИ ПPOДAДE, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA /AЛKOXOЛ И ЦИГAPИ CAMO TЬPГOBИЯ/. ПPOИЗBOДCTBO HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ И TЬPГOBИЯ C HEЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA /БEЗ ПOЩA/, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, ПOCPEДHИЧECTBO, ДEИHOCT HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, BAЛУTHИ CДEЛKИ/CЛEД CЬOTBETHO PAЗPEШEHИE ПO ЗAKOHOУCTAHOBEHИЯ PEД/ ПPEBOЗHA. XOTEЛИEPCKA /ИЗBЬH CЛ. HA ЧЛ. 2 T. 3 OT TЗ/, TУPИCTИЧECKA PEKЛAMHA /БEЗ KИHO И ПEЧAT/, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA, ШИBAШKИ УCЛУГИ, TACKИMETPOBИ УCЛУГИ CЬC COБCTBEHИ И HAETИ TPAHCПOPTHИ CPEДCTBA ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA BИДEO И ЗBУKOЗAПCИ И TЬPГOBИЯ C TЯX, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT И ПEЧETAPCKA /CЛEД PAЗPEШEHИE ПO ЗAKOHOУCTAHOBEHИЯ PEД/. CTPOEЖ HA HEДИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩ. XPAHEHE, CЛAДKAPHИЦИ, KAФEHETA, УBECEЛИTEЛHИ ЗABEДEHИЯ, ДETCKИ KЛУБOBE CЬC ЗAHИMATEЛHИ ИГPИ /XAЗAPTHИTE-CЛEД PAЗPEШEHИE ПO ЗAKOHOУCTAHOBEHИЯ PEД/, KATO ПPEДMETA HA ДEЙHOCT ЩE PAЗBИBAM B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, B PAMKИTE HA ДEЙCTBУBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO . BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, BCИЧKИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA ДEЙHOCTИ.
  Седалище и адрес на управление
  област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ, №7
  Физическо лице - търговец
  константин жеков балабанов
 4. 25.03.2019 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG123047584
 5. 26.03.2019 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG123047584

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
123008434ПЕТГРУП ООД

гр. Гълъбово, Гълъбово

константин жеков балабанов

Съдружници

Виж още
201730634К.М.Р. - 765 ООД

гр. Стара Загора, Стара Загора

константин жеков балабанов

Съдружници, Съдружници

Виж още
204429974МИКО ИНВЕСТ ЕООД

гр. Гълъбово, Гълъбово

константин жеков балабанов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.