Търси

ВЕСКО НИКОЛОВ - ВЕБО И СИЕ ЕТЕИК: 122021806, с. Равно поле, Елин Пелин

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
15.03.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
ВЕСКО НИКОЛОВ - ВЕБО И СИЕ ЕТ
Изписване на чужд език
VESKO NIKOLOV - VEBO I SIE
Дата на регистрация
1991
Регистрация по ЗДДС

BG122021806 ( Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. МИНЕРАЛЕН ИЗВОР, №12
Предмет на дейност
покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен и обработен вид. производство и продажба на стоки. спедиционна, складова и лизингова дейност. автосервиз. транспортна дейност, лек и товарен таксиметров транспорт и услуги. хотелиерство. ресторантьорство.вътрешен и международен туризъм.покупко-продажба на ценни книжа. рекламна, импресарска, програмна и информационна дейност. производство и продажба на филми, видео и звукозаписи. издателска и печатарска дейност. покупко-продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти. сделки с интелектуална собственост. антикварна, оказионна, комисионна и заложна дейност. търговска, посредническа, представителна и комисионна дейност в страната и чужбина, импорт-експорт /без паметници на културата, благородни метали и скъпоценни камъни/, спортни, забавни и електронни игри /без хазарт/. дървообработване. металообработване, електро и газозаваряване, извършване на услуги със селскостопанска техника.
Физическо лице - търговец
веско благоев николов

Резюме

Фирма ВЕСКО НИКОЛОВ - ВЕБО И СИЕ ЕТ (VESKO NIKOLOV - VEBO I SIE) с ЕИК/ПИК 122021806 е основана на 1991 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. МИНЕРАЛЕН ИЗВОР, №12. ВЕСКО НИКОЛОВ - ВЕБО И СИЕ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG122021806 на основание Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС

История

 1. 25.05.2009 г. - Регистрация на фирма

  Основана
  1991
  Седалище и адрес на управление
  област София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. МИНЕРАЛЕН ИЗВОР, №12
  Изписване на чужд език
  VESKO NIKOLOV - VEBO I SIE
  Физическо лице - търговец
  веско благоев николов
  Име на фирма
  ВЕСКО НИКОЛОВ - ВЕБО И СИЕ
  Предмет на дейност
  ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA CTOKИ B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH И OБPAБOTEH BИД. ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA CTOKИ. CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT. ABTOCEPBИЗ. TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, ЛEK И TOBAPEH TAKCИMETPOB TPAHCПOPT И УCЛУГИ. XOTEЛИEPCTBO. PECTOPAHTЬOPCTBO.BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM.ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA. PEKЛAMHA, ИMПPECAPCKA, ПPOГPAMHA И ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT. ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ФИЛMИ, BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ. ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT. ПOKУПKO-ПPOДAЖБA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ. CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT. AHTИKBAPHA, OKAЗИOHHA, KOMИCИOHHA И ЗAЛOЖHA ДEЙHOCT. TЪPГOBCKA, ПOCPEДHИЧECKA, ПPEДCTABИTEЛHA И KOMИCИOHHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИMПOPT-EKCПOPT /БEЗ ПAMETHИЦИ HA KУЛTУPATA, БЛAГOPOДHИ METAЛИ И CKЪПOЦEHHИ KAMЪHИ/, CПOPTHИ, ЗAБABHИ И EЛEKTPOHHИ ИГPИ /БEЗ XAЗAPT/. ДЪPBOOБPAБOTBAHE. METAЛOOБPAБOTBAHE, EЛEKTPO И ГAЗOЗABAPЯBAHE, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА.
 2. 14.03.2010 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG122021806
 3. 15.03.2010 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100, ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG122021806

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
122021788ПРОИЗВОДСТВЕНО - ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗЛАТЕН КЛАС К

с. Равно поле, Елин Пелин

веско благоев николов

Управителен съвет

Виж още
131571172АГРОТЕРАТЕРМ ООД

с. Равно поле, Елин Пелин

веско благоев николов

Съдружници, Съдружници

Виж още
204156618ВЕБО И СИЕ ООД

с. Равно поле, Елин Пелин

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.