Firms.bg
Търси

НИКОНЕСТ - АЛЕКОВ, ТАКОВ С-ИЕ СДЕИК: 120004313, гр. Смолян, Смолян

Данни от Търговски Регистър

Статус
Заличен на 21.12.2009 г.
Последна промяна
21.12.2009 г.Виж история
Фирма/Наименование
НИКОНЕСТ - АЛЕКОВ, ТАКОВ С-ИЕ СД
Дата на регистрация
1990
Регистрация по ЗДДС

120004313 ( )

Седалище и адрес на управление
област Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. Никола Вълчевски, №14
Предмет на дейност
ПPOИЗBOДCTBO, ИЗКУПУВАНЕ, ПPEPAБOTKA И РЕАЛИЗАЦИЯ НА CEЛCKOCTOПAHCKA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, НА ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, HA БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, НА СУВЕНИРИ НА ИЗДЕЛИЯ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХУДЕОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО, НА ИЗДЕЛИЯ ОТ РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО НА ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ, КОНФЕКЦИЯ, БУТИК И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ, БРОДЕРИИ, ПРЕДАЧЕСТВО И ТЪКАЧЕСТВО, СЪБИРАНЕ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИЛКИ, ГОРСКИ ПЛОДОВЕ И ГЪБИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО С ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ. ОРГАНИЗИРАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХАРНЕННЕ, КАФЕ –АПЕРАТИВ, КОКТЕЙЛБАР, ДИСКОТЕКА НА МАЛКИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТРАНСПОРТНА, ТЪРГОВСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА В ТОВА ЧИСЛО И В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ВНОС, ИЗНОС, ОБМЕННИ, БАРТЕРНИ, ЕКСПОРТНИ И РЕЕКСПОРТНИ ОПЕРАЦИИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОГНОЗИ И АНАЛИЗИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ, СПЕДИТОРСКИ, МАШИНОПИСНИ, РАЗМНОЖИТЕЛНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, МЕБЕЛНИ, ШИВАШКИ, ПЛЕТАЧНИ, ЖЕЛЕЗАРСКИ, ЗАВАРЪЧНИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ УСЛУГИ, РЕМОНТ НА БИТОВА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЗАГОТОВКА, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ, МОНТАЖ, РЕМОНТ И ОБРАБОТКА С АПАРАТУРИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, АВТОМОНТЬОРСКА, АВТОСЕРВИЗНА, АВТОТЕНЕКЕДЖИИСКА И АВТОБОЯДЖИИСКА ДЕЙНОСТ, АВТОМИВКА, ОКАЗИОННА, РАЗВОЗНА И КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, РАЗКРИВАНЕ НА ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ЖЕЛЕЗАРСКИ, ШИРПОТРЕБНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ, НА ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ НА СПИРТНИ НАПИТКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ЛЕВОВЕ И В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА, СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ И ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗСВЦВК, РАЗКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНТОРИ, КВАРТИРНИ БЮРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА НАШИ И ЧУЖДИ ТУРИСТИ, НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ И ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СТРАНАТА, В ЧУЖБИНА И В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ.
Лица, на които е възложено управлението
  • нестор иванов алеков
  • никола василев таков

Резюме

Фирма НИКОНЕСТ - АЛЕКОВ, ТАКОВ С-ИЕ СД () с ЕИК/ПИК 120004313 е основана на 1990 с правна форма "Събирателно дружество" или на кратко "СД". Седалището на компанията се намира на адрес област Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. Никола Вълчевски, №14, а началният внесен капитал е в размер на лева. НИКОНЕСТ - АЛЕКОВ, ТАКОВ С-ИЕ СД е дерегистрана по ЗДДС на основание . Предмета на дейност е: ПPOИЗBOДCTBO, ИЗКУПУВАНЕ, ПPEPAБOTKA И РЕАЛИЗАЦИЯ НА CEЛCKOCTOПAHCKA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, НА ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, HA БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, НА СУВЕНИРИ НА ИЗДЕЛИЯ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХУДЕОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО, НА ИЗДЕЛИЯ ОТ РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО НА ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ, КОНФЕКЦИЯ, БУТИК И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ, БРОДЕРИИ, ПРЕДАЧЕСТВО И ТЪКАЧЕСТВО, СЪБИРАНЕ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИЛКИ, ГОРСКИ ПЛОДОВЕ И ГЪБИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО С ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ. ОРГАНИЗИРАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХАРНЕННЕ, КАФЕ –АПЕРАТИВ, КОКТЕЙЛБАР, ДИСКОТЕКА НА МАЛКИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТРАНСПОРТНА, ТЪРГОВСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА В ТОВА ЧИСЛО И В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ВНОС, ИЗНОС, ОБМЕННИ, БАРТЕРНИ, ЕКСПОРТНИ И РЕЕКСПОРТНИ ОПЕРАЦИИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОГНОЗИ И АНАЛИЗИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ, СПЕДИТОРСКИ, МАШИНОПИСНИ, РАЗМНОЖИТЕЛНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, МЕБЕЛНИ, ШИВАШКИ, ПЛЕТАЧНИ, ЖЕЛЕЗАРСКИ, ЗАВАРЪЧНИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ УСЛУГИ, РЕМОНТ НА БИТОВА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЗАГОТОВКА, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ, МОНТАЖ, РЕМОНТ И ОБРАБОТКА С АПАРАТУРИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, АВТОМОНТЬОРСКА, АВТОСЕРВИЗНА, АВТОТЕНЕКЕДЖИИСКА И АВТОБОЯДЖИИСКА ДЕЙНОСТ, АВТОМИВКА, ОКАЗИОННА, РАЗВОЗНА И КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, РАЗКРИВАНЕ НА ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ЖЕЛЕЗАРСКИ, ШИРПОТРЕБНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ, НА ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ НА СПИРТНИ НАПИТКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ЛЕВОВЕ И В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА, СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ И ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗСВЦВК, РАЗКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНТОРИ, КВАРТИРНИ БЮРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА НАШИ И ЧУЖДИ ТУРИСТИ, НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ И ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СТРАНАТА, В ЧУЖБИНА И В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ.

История

24.04.1996 г.

Регистрация на фирмата
НИКОНЕСТ - АЛЕКОВ, ТАКОВ С-ИЕ

25.04.1996 г.

ДДС
Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: 120004313

30.12.1997 г.

ДДС
Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: 120004313

31.12.1997 г.

ДДС
Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: 120004313

17.12.2009 г.

Основана
1990
Предмет на дейност
ПPOИЗBOДCTBO, ИЗКУПУВАНЕ, ПPEPAБOTKA И РЕАЛИЗАЦИЯ НА CEЛCKOCTOПAHCKA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, НА ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, HA БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, НА СУВЕНИРИ НА ИЗДЕЛИЯ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХУДЕОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО, НА ИЗДЕЛИЯ ОТ РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО НА ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ, КОНФЕКЦИЯ, БУТИК И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ, БРОДЕРИИ, ПРЕДАЧЕСТВО И ТЪКАЧЕСТВО, СЪБИРАНЕ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИЛКИ, ГОРСКИ ПЛОДОВЕ И ГЪБИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО С ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ. ОРГАНИЗИРАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХАРНЕННЕ, КАФЕ –АПЕРАТИВ, КОКТЕЙЛБАР, ДИСКОТЕКА НА МАЛКИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТРАНСПОРТНА, ТЪРГОВСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА В ТОВА ЧИСЛО И В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ВНОС, ИЗНОС, ОБМЕННИ, БАРТЕРНИ, ЕКСПОРТНИ И РЕЕКСПОРТНИ ОПЕРАЦИИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОГНОЗИ И АНАЛИЗИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ, СПЕДИТОРСКИ, МАШИНОПИСНИ, РАЗМНОЖИТЕЛНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, МЕБЕЛНИ, ШИВАШКИ, ПЛЕТАЧНИ, ЖЕЛЕЗАРСКИ, ЗАВАРЪЧНИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ УСЛУГИ, РЕМОНТ НА БИТОВА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЗАГОТОВКА, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ, МОНТАЖ, РЕМОНТ И ОБРАБОТКА С АПАРАТУРИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, АВТОМОНТЬОРСКА, АВТОСЕРВИЗНА, АВТОТЕНЕКЕДЖИИСКА И АВТОБОЯДЖИИСКА ДЕЙНОСТ, АВТОМИВКА, ОКАЗИОННА, РАЗВОЗНА И КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, РАЗКРИВАНЕ НА ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ЖЕЛЕЗАРСКИ, ШИРПОТРЕБНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ, НА ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ НА СПИРТНИ НАПИТКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ЛЕВОВЕ И В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА, СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ И ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗСВЦВК, РАЗКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНТОРИ, КВАРТИРНИ БЮРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА НАШИ И ЧУЖДИ ТУРИСТИ, НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ И ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СТРАНАТА, В ЧУЖБИНА И В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ.
Фирма
НИКОНЕСТ - АЛЕКОВ, ТАКОВ С-ИЕ
Седалище и адрес на управление
област Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. Никола Вълчевски, №14
Лица, на които е възложено управлението
нестор иванов алеков

21.12.2009 г.

Статус
Прекратяване на търговската дейност

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: юни 2023 г.