Търси

БУРЛАКОВ-43 - АНГЕЛ БУРЛАКОВ ЕТЕИК: 119103702, гр. Сливен, Сливен

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
20.08.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
БУРЛАКОВ-43 - АНГЕЛ БУРЛАКОВ ЕТ
Дата на регистрация
1994
Регистрация по ЗДДС
НЕ
Седалище и адрес на управление
област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, ул.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ, №1а
Предмет на дейност
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. покупка на ценни книжа с цел продажба. производство на стоки с цел продажба. комисионна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество. валутни сделки при спазване на действащото законодателство. превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставянето на други услуги, като услугите се извършват по търговски начин. сделки с интелектуална собственост. производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности, като делата се водят по тьрговски начин. издателска или печатарска дейност. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. дейността ще се извършва в страната и чужбина.
Физическо лице - търговец
ангел пенев бурлаков

Резюме

Фирма БУРЛАКОВ-43 - АНГЕЛ БУРЛАКОВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 119103702 е основана на 1994 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, ул.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ, №1а. БУРЛАКОВ-43 - АНГЕЛ БУРЛАКОВ ЕТ не е регистрана по ЗДДС

История

 1. 20.08.2010 г. - Регистрация на фирма

  Име на фирма
  БУРЛАКОВ-43 - АНГЕЛ БУРЛАКОВ
  Основана
  1994
  Седалище и адрес на управление
  област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, ул.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ, №1а
  Физическо лице - търговец
  ангел пенев бурлаков
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД. ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИЖA C ЦEЛ ПPOДAЖБA. ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA. KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO. BAЛУTHИ CДEЛKИ ПPИ CПAЗBAHE HA ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO. ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ИЛИ ПPEДOCTABЯHETO HA ДPУГИ УCЛУГИ, KATO УCЛУГИTE CE ИЗBЪPШBAT ПO TЪPГOBCKИ HAЧИH. CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT. ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ, KAKTO И ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, KATO ДEЛATA CE BOДЯT ПO TЬPГOBCKИ HAЧИH. ИЗДATEЛCKA ИЛИ ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT. ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA. ДEЙHOCTTA ЩE CE ИЗBЪPШBA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.