Търси

ВИЛИ - ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ЕТЕИК: 119103195, гр. Котел, Котел

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
22.01.2011 г.Виж история
Фирма/Наименование
ВИЛИ - ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ЕТ
Дата на регистрация
1999
Регистрация по ЗДДС

BG119103195 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Сливен, община Котел, гр. Котел, ул. Х. КЪНА БОЕВА, блок 2, вход Б, апартамент 18
Предмет на дейност
покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид; изграждане на магазинна мрежа; производство на стоки с цел продажба; предприемаческа, инвестиционна, строителна, хотелиерска, туристическа дейност; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; предоставяне на услуги за производствено и крайно потребление; всички видове битови услуги, като делата ще се водят по търговски начин; всички видове транспортни услуги с лични и взети под наем мпс; ресторантьорска дейност; изграждане на верига от заведения за хранене; производство, изкупуване, преработка и реализация в страната и чужбина на всички видове разрешени от закона селскостопанска растителна и животинска продукция, мед, пчелни продукти, диворастящи плодове, билки, гъби; вътрешен и муждународен туризъм; организиране на всички видове разрешени от закона забавни игри. дейността ще се извършва в страната и чужбина.
Физическо лице - търговец
виолета цонкова тодорова

Резюме

Фирма ВИЛИ - ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ЕТ () с ЕИК/ПИК 119103195 е основана на 1999 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Сливен, община Котел, гр. Котел, ул. Х. КЪНА БОЕВА, блок 2, вход Б, апартамент 18. ВИЛИ - ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG119103195 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 27.01.2003 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG119103195
 2. 28.01.2003 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG119103195
 3. 22.01.2011 г.

  Име на фирма
  ВИЛИ - ВИОЛЕТА ТОДОРОВА
  Основана
  1999
  Седалище и адрес на управление
  област Сливен, община Котел, гр. Котел, ул. Х. КЪНА БОЕВА, блок 2, вход Б, апартамент 18
  Адрес за кореспонденция с НАП
  област Сливен, община Котел, гр. Котел, ул. РАКОВСКА, №44
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH И OБPAБOTEH BИД; ИЗГPAЖДAHE HA MAГAЗИHHA MPEЖA; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ПPEДПPИEMAЧECKA, ИHBECTИЦИOHHA, CTPOИTEЛHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT; ПOKУПKA, CTPOEЖ, OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ ЗA ПPOИЗBOДCTBEHO И KPAЙHO ПOTPEБЛEHИE; BCИЧKИ BИДOBE БИTOBИ УCЛУГИ, KATO ДEЛATA ЩE CE BOДЯT ПO TЪPГOBCKИ HAЧИH; BCИЧKИ BИДOBE TРАНСПОРТНИ УСЛУГИ С ЛИЧНИ И ВЗЕТИ ПОД НАЕМ МПС; РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ; ИЗГPAЖДAHE HA BEPИГA OT ЗABEДEHИЯ ЗA XPAHEHE; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA HA BCИЧKИ BИДOBE PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA CEЛCKOCTOПAHCKA PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, MEД, ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, ДИBOPACTЯЩИ ПЛOДOBE, БИЛKИ, ГЪБИ; BЪTPEШEH И MУЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM; OPГAHИЗИPAHE HA BCИЧKИ BИДOBE PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA ЗAБABHИ ИГPИ. ДEЙHOCTTA ЩE CE ИЗBЪPШBA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.
  Физическо лице - търговец
  виолета цонкова тодорова

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
201389446ВИЛИ-ВТ2011 ЕООД

гр. Котел, Котел

виолета цонкова тодорова

Едноличен собственик на капитала

Виж още
030455025ГАЛАТЕЯ ВС - РАНДЕВ, ТОДОРОВА, С-ИЕ СД

гр. Котел, Котел

виолета цонкова тодорова

Лица, на които е възложено управлението

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.