Търси

КАРМЕН - КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА ЕТЕИК: 118005917, гр. Русе, Русе

Данни от Търговски Регистър

Статус
Заличен на 3.08.2010 г.
Последна промяна
3.08.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
КАРМЕН - КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА ЕТ
Дата на регистрация
2001
Регистрация по ЗДДС
НЕ
Седалище и адрес на управление
област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. ХРИСТО БОТЕВ, №1
Предмет на дейност
вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, производство, изкупуване, преработка и търговия на селскостопанска и пчелна продукция, билки, посадьчен материал, транспортни, консултантски и посреднически услуги, астрологични проучвания, търговия на дребно с лекарствени средства в аптека, в която ще се извършва и следната аптечна дейност сьгласно закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина - сьхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, продажба по лекарско и без лекарско предписание на регистрираните в страната лекарствени средства, както и на козметични и санитарно-хигиенни средства по списьк на мз.
Физическо лице - търговец
камелия йорданова николова

Резюме

Фирма КАРМЕН - КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА ЕТ () с ЕИК/ПИК 118005917 е основана на 2001 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. ХРИСТО БОТЕВ, №1. КАРМЕН - КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА ЕТ не е регистрана по ЗДДС

История

 1. 3.08.2010 г. - Регистрация на фирма

  Име на фирма
  КАРМЕН - КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА
  Седалище и адрес на управление
  област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. ХРИСТО БОТЕВ, №1
  Предмет на дейност
  BЪTPEШHOTЪPГOBCKA И BЪНШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA И ПЧEЛHA ПPOДУKЦИЯ, БИЛKИ, ПOCAДЬЧEH MATEPИAЛ, TPAHCПOPTHИ, KOHCУЛTAHTCKИ И ПOCPEДHИЧECKИ УCЛУГИ, ACTPOЛOГИЧHИ ПPOУЧBAHИЯ, TЪPГOBИЯ HA ДPEБHO C ЛEKAPCTBEHИ CPEДCTBA B AПTEKA, B KOЯTO ЩE CE ИЗBЪPШBA И CЛEДHATA AПTEЧHA ДEЙHOCT CЬГЛACHO ЗAKOHA ЗA ЛEKAPCTBATA И AПTEKИTE B XУMAHHATA MEДИЦИHA - CЬXPAHEHИE, ПPИГOTBЯHE, OПAKOBAHE, KOHTPOЛИPAHE, ДABAHE HA KOHCУЛTAЦИИ, ПPOДAЖБA ПO ЛEKAPCKO И БEЗ ЛEKAPCKO ПPEДПИCAHИE HA PEГИCTPИPAHИTE B CTPAHATA ЛEKAPCTBEHИ CPEДCTBA, KAKTO И HA KOЗMETИЧHИ И CAHИTAPHO-XИГИEHHИ CPEДCTBA ПO CПИCЬK HA MЗ.
  Физическо лице - търговец
  камелия йорданова николова
  Основана
  2001
 2. 3.08.2010 г.

  Статус
  Заличаване на търговеца

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.