Търси

ЕТИКА - МЛАДЕН ДИМИТРОВ ЕТЕИК: 117541090, гр. Русе, Русе

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
9.07.2009 г.Виж история
Фирма/Наименование
ЕТИКА - МЛАДЕН ДИМИТРОВ ЕТ
Дата на регистрация
2001
Регистрация по ЗДДС

BG117541090 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Русе, община Русе, гр. Русе, ул.НЕОФИТ РИЛСКИ 28Б
Предмет на дейност
тьрговска дейност вьв всички разрешени сьс закон форми и с всички разрешени сьс закон стоки и по-специално - тьрговия с цигари, алкохол, промишлени и битови стоки, производство и тьрговия на всякаква селскостопанска растителна и животинска продукция включително и млечни, пчелни продукти, мед, гьби, билки, цветя, риба, птици и яйца в суров и преработен вид, внос, износ и тьрговско посреднически услуги, производствена и индустриална дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комплексно проучване, проектиране, строителство и ремонт на сгради, обекти и сьорьжения с гражданско и промишлено предназначение, проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна и предприемаческа дейност в областта на архитектурата, строителството и градоустройството, транспортна дейност по суша, вьздух и вода от всякакьв вид, сьс собствени или наети превозни средства, внос и износ на всякакви транспортни средства, резервни части за тях и гуми, таксиметров превоз, автосервизни услуги, складова и лизингова дейност, консултантска, рекламна и туристическа дейност и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, организиране и експлоатация на забавни, електронни, компютьрни и хазартни игри, отдаване на аудио и видеоносители под наем, звуко и видеозаписна дейност, производство и тьрговия с облекла и обувки, тьрговия с петролни продукти и природен газ, проектиране, изграждане и експлоатация на бензино и газ-станции, сделки с интелектуална собственост, внос, износ и тьрговия с компютьрна, размножителна, аудиовизуална, битова и промишлена техника, електроника и електроуреди, както и всяка друга дейност незабранена сьс закон.
Физическо лице - търговец
младен иванов димитров

Резюме

Фирма ЕТИКА - МЛАДЕН ДИМИТРОВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 117541090 е основана на 2001 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Русе, община Русе, гр. Русе, ул.НЕОФИТ РИЛСКИ 28Б. ЕТИКА - МЛАДЕН ДИМИТРОВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG117541090 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 17.10.2001 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG117541090
 2. 18.10.2001 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG117541090
 3. 9.07.2009 г.

  Име на фирма
  ЕТИКА - МЛАДЕН ДИМИТРОВ
  Основана
  2001
  Седалище и адрес на управление
  област Русе, община Русе, гр. Русе, ул.НЕОФИТ РИЛСКИ 28Б
  Предмет на дейност
  TЬPГOBCKA ДEЙHOCT BЬB BCИЧKИ PAЗPEШEHИ CЬC ЗAKOH ФOPMИ И C BCИЧKИ PAЗPEШEHИ CЬC ЗAKOH CTOKИ И ПO-CПEЦИAЛHO - TЬPГOBИЯ C ЦИГAPИ, AЛKOXOЛ, ПPOMИШЛEHИ И БИTOBИ CTOKИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ HA BCЯKAKBA CEЛCKOCTOПAHCKA PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ BKЛЮЧИTEЛHO И MЛEЧHИ, ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, MEД, ГЬБИ, БИЛKИ, ЦBETЯ, PИБA, ПTИЦИ И ЯЙЦA B CУPOB И ПPEPAБOTEH BИД, BHOC, ИЗHOC И TЬPГOBCKO ПOCPEДHИЧECKИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBEHA И ИHДУCTPИAЛHA ДEЙHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMПЛEKCHO ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, CTPOИTEЛCTBO И PEMOHT HA CГPAДИ, OБEKTИ И CЬOPЬЖEHИЯ C ГPAЖДAHCKO И ПPOMИШЛEHO ПPEДHAЗHAЧEHИE, ПPOУЧBATEЛHA, ПPOEKTAHTCKA, KOHCУЛTAHTCKA, ИHBECTИЦИOHHA И ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA APXИTEKTУPATA, CTPOИTEЛCTBOTO И ГPAДOУCTPOЙCTBOTO, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT ПO CУШA, BЬЗДУX И BOДA OT BCЯKAKЬB BИД, CЬC COБCTBEHИ ИЛИ HAETИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA, BHOC И ИЗHOC HA BCЯKAKBИ TPAHCПOPTHИ CPEДCTBA, PEЗEPBHИ ЧACTИ ЗA TЯX И ГУMИ, TAKCИMETPOB ПPEBOЗ, ABTOCEPBИЗHИ УCЛУГИ, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, KOHCУЛTAHTCKA, PEKЛAMHA И TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT И УCЛУГИ, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, OPГAHИЗИPAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗAБABHИ, EЛEKTPOHHИ, KOMПЮTЬPHИ И XAЗAPTHИ ИГPИ, OTДABAHE HA AУДИO И BИДEOHOCИTEЛИ ПOД HAEM, ЗBУKO И BИДEOЗAПИCHA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C OБЛEKЛA И OБУBKИ, TЬPГOBИЯ C ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ И ПPИPOДEH ГAЗ, ПPOEKTИPAHE, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA БEHЗИHO И ГAЗ-CTAHЦИИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, BHOC, ИЗHOC И TЬPГOBИЯ C KOMПЮTЬPHA, PAЗMHOЖИTEЛHA, AУДИOBИЗУAЛHA, БИTOBA И ПPOMИШЛEHA TEXHИKA, EЛEKTPOHИKA И EЛEKTPOУPEДИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH.
  Физическо лице - търговец
  младен иванов димитров

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
117678234ЕТИКА-2007 ООД

гр. Русе, Русе

младен иванов димитров

Съдружници

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.