Търси

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА- Д-Р ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ ЕТЕИК: 117522655, гр. Русе, Русе

Данни от Търговски Регистър

Статус
Заличен на 11.05.2021 г.
Последна промяна
11.05.2021 г.Виж история
Фирма/Наименование
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА- Д-Р ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ ЕТ
Дата на регистрация
2000
Регистрация по ЗДДС
НЕ
Седалище и адрес на управление
област Русе, община Русе, гр. Русе, ул.6-ТИ СЕПТЕМВРИ 73 бл. КРАКРА ет.11 ап.50
Предмет на дейност
индивидуална практика за специализирана медицинска помощ при условията на чл.8, ал.1, т.2, буква "а" от закона за лечебните заведения - диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултативни и профилактични прегледи, предписване на лабораторни и други видове изследвания, на медицинска помощ и наблюдение под мой личен контрол, предписване на лекарства, превьрзочни материали и медицински пособия, извьршване експертизи за временна нетрудоспособност на болни, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извьршване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации, насочване пациенти за консултативна и болнична помощ, издаване на документи вьв врьзка с извьршени профилактични прегледи и такива на болни.
Физическо лице - търговец
янко янков неделчев

Резюме

Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА- Д-Р ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 117522655 е основана на 2000 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Русе, община Русе, гр. Русе, ул.6-ТИ СЕПТЕМВРИ 73 бл. КРАКРА ет.11 ап.50. АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА- Д-Р ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ ЕТ не е регистрана по ЗДДС

История

 1. 15.06.2011 г. - Регистрация на фирма

  Име на фирма
  НЕДЕЛЧЕВИ - ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ
  Предмет на дейност
  ИHДИBИДУAЛHA ПPAKTИKA ЗA CПEЦИAЛИЗИPAHA MEДИЦИHCKA ПOMOЩ ПPИ УCЛOBИЯTA HA ЧЛ.8, AЛ.1, T.2, БУKВA "A" OT ЗAKOHA ЗA ЛEЧEБHИTE ЗABEДEHИЯ - ДИAГHOCTИKA, ЛEЧEHИE, PEXAБИЛИTAЦИЯ И HAБЛЮДEHИE HA БOЛHИ, KOHCУЛTATИBHИ И ПPOФИЛAKTИЧHИ ПPEГЛEДИ, ПPEДПИCBAHE HA ЛAБOPATOPHИ И ДPУГИ BИДOBE ИЗCЛEДBAHИЯ, HA MEДИЦИHCKA ПOMOЩ И HAБЛЮДEHИE ПOД MOЙ ЛИЧEH KOHTPOЛ, ПPEДПИCBAHE HA ЛEKAPCTBA, ПPEBЬPЗOЧHИ MATEPИAЛИ И MEДИЦИHCKИ ПOCOБИЯ, ИЗBЬPШBAHE EKCПEPTИЗИ ЗA BPEMEHHA HETPУДOCПOCOБHOCT HA БOЛHИ, HAБЛЮДEHИE И OKAЗBAHE HA MEДИЦИHCKA ПOMOЩ ПPИ БPEMEHHOCT И MAЙЧИHCTBO, HAБЛЮДEHИE, KOHTPOЛ И ПOЛAГAHE ГPИЖИ ЗA ФИЗИЧECKOTO И ПCИXИЧECKOTO PAЗBИTИE HA ЛИЦA ДO 18 ГOДИHИ, ИЗBЬPШBAHE HA ДEЙHOCTИ ПO ЗДPABHA ПPOMOЦИЯ И ПPOФИЛAKTИKA, BKЛЮЧИTEЛHO ПPOФИЛAKTИЧHИ ПPEГЛEДИ И ИMУHИЗAЦИИ, HACOЧBAHE ПAЦИEHTИ ЗA KOHCУЛTATИBHA И БOЛHИЧHA ПOMOЩ, ИЗДABAHE HA ДOKУMEHTИ BЬB BPЬЗKA C ИЗBЬPШEHИ ПPOФИЛAKTИЧHИ ПPEГЛEДИ И TAKИBA HA БOЛHИ.
  Основана
  2000
  Седалище и адрес на управление
  област Русе, община Русе, гр. Русе, ул.6-ТИ СЕПТЕМВРИ 73 бл. КРАКРА ет.11 ап.50
  Физическо лице - търговец
  янко янков неделчев
 2. 15.06.2011 г.

  Име на фирма
  АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА- Д-Р ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ
  Основана
  2000
 3. 11.05.2021 г.

  Статус
  Заличаване на търговеца

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.