Firms.bg
Търси

СИЛВИЯ СТОЯНОВА - СИЛВАНА ЕТЕИК: 117092787, гр. Русе, Русе

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
15.02.2011 г.Виж история
Фирма/Наименование
СИЛВИЯ СТОЯНОВА - СИЛВАНА ЕТ
Изписване на чужд език
SILVIYA STOYANOVA - SILVANA
Дата на регистрация
1998
Регистрация по ЗДДС

BG117092787 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. ДОБРИ НЕМИРОВ, №11
Предмет на дейност
тьрговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, тютюневи изделия и алкохол, експлоатация на тьрговски обекти и обекти за обществено хранене, строителна и предприемаческа дейност, импресарска дейност, вьншна и вьтрешно тьрговска дейност, рекламна, складова и маркетингова дейност, производство на стоки и услуги с цел продажбата им, в това число и производство, бутилиране и продажба на минерална вода, тьрговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и фирми, лизинг, производство и тьрговия сьс селскостопанска продукция, оказионна и комисионна тьрговия, международна и вьтрешна транспортна и спедиторска дейност, международен и вьтрешен туризьм, счетоводство, както и други дейности и услуги, незабранени сьс закон.
Физическо лице - търговец
силвия пенева стоянова

Резюме

Фирма СИЛВИЯ СТОЯНОВА - СИЛВАНА ЕТ (SILVIYA STOYANOVA - SILVANA) с ЕИК/ПИК 117092787 е основана на 1998 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. ДОБРИ НЕМИРОВ, №11. СИЛВИЯ СТОЯНОВА - СИЛВАНА ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG117092787 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 12.03.2007 г.

  Регистрация на фирмата
  СИЛВИЯ СТОЯНОВА - СИЛВАНА
 2. 13.03.2007 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG117092787
 3. 13.02.2008 г.

  Фирма
  СИЛВИЯ СТОЯНОВА - СИЛВАНА
  Изписване на чужд език
  SILVIYA STOYANOVA - SILVANA
  Физическо лице - търговец
  силвия пенева стоянова
  Основана
  1998
  Седалище и адрес на управление
  област Русе, община Русе, гр. Русе, ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, №108, вход 6
  Предмет на дейност
  TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ, TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ И AЛKOXOЛ, EKCПЛOATAЦИЯ HA TЬPГOBCKИ OБEKTИ И OБEKTИ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, CTPOИTEЛHA И ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, BЬHШHA И BЬTPEШHO TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, PEKЛAMHA, CKЛAДOBA И MAPKETИHГOBA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ И УCЛУГИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM, B TOBA ЧИCЛO И ПPOИЗBOДCTBO, БУTИЛИPAHE И ПPOДAЖБA HA MИHEPAЛHA BOДA, TЬPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA И ФИPMИ, ЛИЗИHГ, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, OKAЗИOHHA И KOMИCИOHHA TЬPГOBИЯ, MEЖДУHAPOДHA И BЬTPEШHA TPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT, MEЖДУHAPOДEH И BЬTPEШEH TУPИЗЬM, CЧETOBOДCTBO, KAKTO И ДPУГИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH.
 4. 15.02.2011 г.

  Седалище и адрес на управление
  област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. ДОБРИ НЕМИРОВ, №11

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: октомври 2023 г.