Търси

ВИДИ - СЪБКА ГЕОРГИЕВА ЕТЕИК: 116580965, с. Стражец, Разград

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
14.11.2011 г.Виж история
Фирма/Наименование
ВИДИ - СЪБКА ГЕОРГИЕВА ЕТ
Дата на регистрация
1994
Регистрация по ЗДДС

BG116580965 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Разград, община Разград, с. Стражец, ул. СРЕДЕЦ, №5
Предмет на дейност
производство, изкупуване, преработка и продажба в страната и чужбина /внос и износ/ на всякакъв вид растителна и животинска продукция и продуктите от нея, промишлени и непромишлени стоки, безалкохолни напитки, минерални води и концентрати, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, строително- монтажна дейност, обмен на валута /след съответно разрешение/, транспортна дейност в страната и чужбина с всякакъв вид превоз, автосервиз, покупка, строеж и обзавеждане на спортно - възстановителни комплекси и на всякакъв вид недвижими имоти и движими вещи, изграждане и експлоатация на фирмени магазини в страната и чужбина за продажба на стоки на едро и дребно в левове и валута, реекспорт, маркетинг, лизингова, комисионна дейност, бартерни сделки, търговско посредничество и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, изложбена, импресарска, издателска и рекламна дейност, антиквариат, ремонт на всякакъв вид техника, компютърни услуги, преработка и търговия на вторични суровини и отпадьци от производства и изработка на всякакъв вид изделия, вътрешен и външен дизайн, кафе - аперативи, звуко и видео записи, кино-видео клубове, други дейности, незабранени от закона.
Физическо лице - търговец
събка георгиева георгиева

Резюме

Фирма ВИДИ - СЪБКА ГЕОРГИЕВА ЕТ () с ЕИК/ПИК 116580965 е основана на 1994 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Разград, община Разград, с. Стражец, ул. СРЕДЕЦ, №5. ВИДИ - СЪБКА ГЕОРГИЕВА ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG116580965 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 25.01.2009 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG116580965
 2. 26.01.2009 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG116580965
 3. 14.11.2011 г.

  Физическо лице - търговец
  събка георгиева георгиева
  Име на фирма
  ВИДИ - СЪБКА ГЕОРГИЕВА
  Седалище и адрес на управление
  област Разград, община Разград, с. Стражец, ул. СРЕДЕЦ, №5
  Основана
  1994
  Предмет на дейност
  ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA /BHOC И ИЗHOC/ HA BCЯKAKЪB BИД PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ И ПPOДУKTИTE OT HEЯ, ПPOMИШЛEHИ И HEПPOMИШЛEHИ CTOKИ, БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, MИHEPAЛHИ BOДИ И KOHЦEHTPATИ, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM, CTPOИTEЛHO- MOHTAЖHA ДEЙHOCT, OБMEH HA BAЛУTA /CЛEД CЪOTBETHO PAЗPEШEHИE/, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA C BCЯKAKЪB BИД ПPEBOЗ, ABTOCEPBИЗ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA CПOPTHO - BЪЗCTAHOBИTEЛHИ KOMПЛEKCИ И HA BCЯKAKЪB BИД HEДBИЖИMИ ИMOTИ И ДBИЖИMИ BEЩИ, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ФИPMEHИ MAГAЗИHИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA ЗA ПPOДAЖБA HA CTOKИ HA EДPO И ДPEБHO B ЛEBOBE И BAЛУTA, PEEKCПOPT, MAPKETИHГ, ЛИЗИHГOBA, KOMИCИOHHA ДEЙHOCT, БAPTEPHИ CДEЛKИ, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИЗЛOЖБEHA, ИMПPECAPCKA, ИЗДATEЛCKA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT, AHTИKBAPИAT, PEMOHT HA BCЯKAKЪB BИД TEXHИKA, KOMПЮTЪPHИ УCЛУГИ, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ HA BTOPИЧHИ CУPOBИHИ И OTПAДЬЦИ OT ПPOИЗBOДCTBA И ИЗPAБOTKA HA BCЯKAKЪB BИД ИЗДEЛИЯ, BЪTPEШEH И BЪHШEH ДИЗAЙH, KAФE - AПEPATИBИ, ЗBУKO И BИДEO ЗAПИCИ, KИHO-BИДEO KЛУБOBE, ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.