Търси

ФАРМА - ГРИША МИРОСЛАВОВ ЕТЕИК: 116551337, гр. Разград, Разград

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
10.01.2011 г.Виж история
Фирма/Наименование
ФАРМА - ГРИША МИРОСЛАВОВ ЕТ
Изписване на чужд език
ET " FARMA - GRISHA MIROSLAVOV"
Дата на регистрация
2003
Регистрация по ЗДДС

BG116551337 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Разград, община Разград, гр. Разград, блок 13, вход А, етаж 4, апартамент 12
Предмет на дейност
търговска дейност в областта на фармацията - покупко-продажба на всички лекарства и лекарствени средства и медикаменти на дребно - аптека, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско предписание и без лекарско предписание на разрешени за употреба лекарствени продукти, санитарно-хигиенни и превързочни материали, медицинска и стоматологична техника и съответните консумативи чрез аптечна форма /след получаване на необходимия лиценз и/или разрешение/, билки, козметика и парфюмерия, разпространяване на медицинска литература, както и всички други незабранени от закона дейности.
Физическо лице - търговец
гриша мирославов искренов

Резюме

Фирма ФАРМА - ГРИША МИРОСЛАВОВ ЕТ (ET " FARMA - GRISHA MIROSLAVOV") с ЕИК/ПИК 116551337 е основана на 2003 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Разград, община Разград, гр. Разград, блок 13, вход А, етаж 4, апартамент 12. ФАРМА - ГРИША МИРОСЛАВОВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG116551337 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 15.08.2005 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG116551337
 2. 16.08.2005 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG116551337
 3. 10.01.2011 г.

  Основана
  2003
  Предмет на дейност
  TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA ФAPMAЦИЯTA - ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA BCИЧKИ ЛEKAPCTBA И ЛEKAPCTBEHИ CPEДCTBA И MEДИKAMEHTИ HA ДPEБHO - AПTEKA, CЪXPAHEHИE, ПPИГOTBЯHE, OПAKOBAHE, KOHTPOЛИPAHE, ДABAHE HA KOHCУЛTAЦИИ, OTПУCKAHE ПO ЛEKAPCKO ПPEДПИCAHИE И БEЗ ЛEKAPCKO ПPEДПИCAHИE HA PAЗPEШEHИ ЗA УПOTPEБA ЛEKAPCTBEHИ ПPOДУKTИ, CAHИTAPHO-XИГИEHHИ И ПPEBЪPЗOЧHИ MATEPИAЛИ, MEДИЦИHCKA И CTOMATOЛOГИЧHA TEXHИKA И CЪOTBETHИTE KOHCУMATИBИ ЧPEЗ AПTEЧHA ФOPMA /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA HEOБXOДИMИЯ ЛИЦEHЗ И/ИЛИ PAЗPEШEHИE/, БИЛKИ, KOЗMETИKA И ПAPФЮMEPИЯ, PAЗПPOCTPAHЯBAHE HA MEДИЦИHCKA ЛИTEPATУPA, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA ДEЙHOCTИ.
  Физическо лице - търговец
  гриша мирославов искренов
  Име на фирма
  ФАРМА - ГРИША МИРОСЛАВОВ
  Изписване на чужд език
  ET " FARMA - GRISHA MIROSLAVOV"
  Адрес за кореспонденция с НАП
  област Разград, община Разград, гр. Разград, ИСКЪР, №11
  Седалище и адрес на управление
  област Разград, община Разград, гр. Разград, блок 13, вход А, етаж 4, апартамент 12

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.