Firms.bg
Търси

МАРТЕКС - МАРИЯН ИВАНОВ ЕТЕИК: 114116051, гр. Плевен, Плевен

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
11.01.2012 г.Виж история
Фирма/Наименование
МАРТЕКС - МАРИЯН ИВАНОВ ЕТ
Изписване на чужд език
MARTEKS- MARIYN IVANOV
Дата на регистрация
1998
Регистрация по ЗДДС

BG114116051 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, АНГЕЛ КЪНЧЕВ, №20
Предмет на дейност
покупко-продажба на хранителни и промишлени стоки в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт, лизинг, бартер, маркетинг, ноу-хау, вьтрешен и вьншен туризьм, транспортна дейност, ресторантьорство, хотелиерство, кафе-аперитиви, откриване на магазини в страната, бутик, кьнпинги, отдих и развлечения, производство, тьрговия, преработка на селскостопанска продукция в страната и чужбина, таксиметрови услуги на пьтници и товари, тьрговия с движима и недвижима собствоност, сделки с интелектуална собственост, компютьр, хардуер, софтуер и информация.
Физическо лице - търговец
мариян иванов иванов

Резюме

Фирма МАРТЕКС - МАРИЯН ИВАНОВ ЕТ (MARTEKS- MARIYN IVANOV) с ЕИК/ПИК 114116051 е основана на 1998 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, АНГЕЛ КЪНЧЕВ, №20. МАРТЕКС - МАРИЯН ИВАНОВ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG114116051 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 18.04.2005 г.

  Регистрация на фирмата
  МАРТЕКС - МАРИЯН ИВАНОВ
 2. 19.04.2005 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG114116051
 3. 11.01.2012 г.

  Изписване на чужд език
  MARTEKS- MARIYN IVANOV
  Седалище и адрес на управление
  област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, АНГЕЛ КЪНЧЕВ, №20
  Фирма
  МАРТЕКС - МАРИЯН ИВАНОВ
  Основана
  1998
  Предмет на дейност
  ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT, ЛИЗИHГ, БAPTEP, MAPKETИHГ, HOУ-XAУ, BЬTPEШEH И BЬHШEH TУPИЗЬM, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, KAФE-AПEPИTИBИ, OTKPИBAHE HA MAГAЗИHИ B CTPAHATA, БУTИK, KЬHПИHГИ, OTДИX И PAЗBЛEЧEHИЯ, ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBИЯ, ПPEPAБOTKA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ, TЬPГOBИЯ C ДBИЖИMA И HEДBИЖИMA COБCTBOHOCT, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, KOMПЮTЬP, XAPДУEP, COФTУEP И ИHФOPMAЦИЯ.
  Физическо лице - търговец
  мариян иванов иванов

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: септември 2023 г.