Търси

ИВАНОВ - 96 - ГЕОРГИ ИВАНОВ ЕТЕИК: 114032226, гр. Плевен, Плевен

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
17.11.2016 г.Виж история
Фирма/Наименование
ИВАНОВ - 96 - ГЕОРГИ ИВАНОВ ЕТ
Дата на регистрация
1996
Регистрация по ЗДДС

BG114032226 ( )

Седалище и адрес на управление
област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, ГРЕНАДЕРСКА, №39, вход Г, етаж 6, апартамент 17
Предмет на дейност
производство и реализация на селскостопанска продукция, производство и реализация на месо и месни произведения, мляко и млечни произведения, откриване на магазини и реализация на стоки за широко потребление - откриване на кафенария и продажба на кафе, алкохолни /след лиценз/ и безалкохолни напитки, продажба на цигари /след лиценз/, тьрговия сьс стоки като мьжка, дамска, юношеска и детска конфекция, всички видове обувки и други стоки като кожени изделия, внос и износ на стоки и тьрговия с тях, посреднически сделки в страната и чужбина, транспортни услуги с всякакьв вид транспортни, битови и екскурзоводни услуги, реклама /без кино и печат/, изследователска и развойна дейност, строителна, проектанска, предприемаческа дейност, спедиционна, складова такава.
Физическо лице - търговец
георги иванчев иванов

Резюме

Фирма ИВАНОВ - 96 - ГЕОРГИ ИВАНОВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 114032226 е основана на 1996 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, ГРЕНАДЕРСКА, №39, вход Г, етаж 6, апартамент 17. ИВАНОВ - 96 - ГЕОРГИ ИВАНОВ ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 22.06.2008 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG114032226
 2. 23.06.2008 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG114032226
 3. 22.08.2011 г.

  Име на фирма
  ИВАНОВ - 96 - ГЕОРГИ ИВАНОВ
  Основана
  1996
  Седалище и адрес на управление
  област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, ГРЕНАДЕРСКА, №39, вход Г, етаж 6, апартамент 17
  Предмет на дейност
  ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA MECO И MECHИ ПPOИЗBEДEHИЯ, MЛЯKO И MЛEЧHИ ПPOИЗBEДEHИЯ, OTKPИBAHE HA MAГAЗИHИ И PEAЛИЗAЦИЯ HA CTOKИ ЗA ШИPOKO ПOTPEБЛEHИE - OTKPИBAHE HA KAФEHAPИЯ И ПPOДAЖБA HA KAФE, AЛKOXOЛHИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, ПPOДAЖБA HA ЦИГAPИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/, TЬPГOBИЯ CЬC CTOKИ KATO MЬЖKA, ДAMCKA, ЮHOШECKA И ДETCKA KOHФEKЦИЯ, BCИЧKИ BИДOBE OБУBKИ И ДPУГИ CTOKИ KATO KOЖEHИ ИЗДEЛИЯ, BHOC И ИЗHOC HA CTOKИ И TЬPГOBИЯ C TЯX, ПOCPEДHИЧECKИ CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ C BCЯKAKЬB BИД TPAHCПOPTHИ, БИTOBИ И EKCKУPЗOBOДHИ УCЛУГИ, PEKЛAMA /БEЗ KИHO И ПEЧAT/, ИЗCЛEДOBATEЛCKA И PAЗBOЙHA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛHA, ПPOEKTAHCKA, ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA TAKABA.
  Физическо лице - търговец
  георги иванчев иванов
 4. 16.11.2016 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG114032226
 5. 17.11.2016 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG114032226

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.