Firms.bg
Търси

МАНАСТИРА - ЛЮБКА АНГЕЛОВА ЕТЕИК: 112664704, с. Черногорово, Пазарджик

Данни от Търговски Регистър

Статус
Заличен на 14.01.2022 г.
Последна промяна
14.01.2022 г.Виж история
Фирма/Наименование
МАНАСТИРА - ЛЮБКА АНГЕЛОВА ЕТ
Изписване на чужд език
MANASTIRA - LYUBKA ANGELOVA
Дата на регистрация
2007
Регистрация по ЗДДС

BG112664704 ( )

Седалище и адрес на управление
област Пазарджик, община Пазарджик, с. Черногорово, ул. ПЕТА, №47
Предмет на дейност
покупка на хранителни стоки, вещи или други стоки с цел да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия на едро и дребно; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионна, спедиционна ,превозна и снабдителска дейност; складови сделки; лицензионна дейност; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; лизингова и бартерна дейност; хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; консултантска дейност; маркетинг; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външно - търговска дейност; експорт и реекспорт и предоставяне на всички други разрешени дейности и услуги от закона.
Физическо лице - търговец
любка василева ангелова

Резюме

Фирма МАНАСТИРА - ЛЮБКА АНГЕЛОВА ЕТ (MANASTIRA - LYUBKA ANGELOVA) с ЕИК/ПИК 112664704 е основана на 2007 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Пазарджик, община Пазарджик, с. Черногорово, ул. ПЕТА, №47. МАНАСТИРА - ЛЮБКА АНГЕЛОВА ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 20.01.2009 г.

  Регистрация на фирмата
  МАНАСТИРА - ЛЮБКА АНГЕЛОВА
 2. 21.01.2009 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100, ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG112664704
 3. 22.06.2009 г.

  Фирма
  МАНАСТИРА - ЛЮБКА АНГЕЛОВА
  Основана
  2007
  Физическо лице - търговец
  любка василева ангелова
  Изписване на чужд език
  MANASTIRA - LYUBKA ANGELOVA
  Седалище и адрес на управление
  област Пазарджик, община Пазарджик, с. Черногорово, ул. ПЕТА, №47
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA XPAHИTEЛHИ CTOKИ, BEЩИ ИЛИ ДPУГИ CTOKИ C ЦEЛ ДA CE ПPEПPOДAДAT B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA ,ПPEBOЗHA И CHAБДИTEЛCKA ДEЙHOCT; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; ЛИЦEHЗИOHHA ДEЙHOCT; CTOKOB KOHTPOЛ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ЛИЗИHГOBA И БAPTEPHA ДEЙHOCT; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ; KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT; MAPKETИHГ; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; BЪHШHO - TЪPГOBCKA ДEЙHOCT; EKCПOPT И PEEKCПOPT И ПPEДOCTABЯHE HA BCИЧKИ ДPУГИ PAЗPEШEHИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ OT ЗAKOHA.
 4. 25.11.2021 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на основание чл. 100 ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG112664704
 5. 26.11.2021 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG112664704
 6. 14.01.2022 г.

  Статус
  Заличаване на търговеца

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: октомври 2023 г.