Firms.bg
Търси

ЕВРОЛАН - ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЕТЕИК: 111564081, гр. Монтана, Монтана

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
16.05.2017 г.Виж история
Фирма/Наименование
ЕВРОЛАН - ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЕТ
Дата на регистрация
2005
Регистрация по ЗДДС

BG111564081 ( )

Седалище и адрес на управление
област Монтана, община Монтана, гр. Монтана, блок 14, вход Ж, етаж 5, апартамент 13
Предмет на дейност
ДОСТАВКА И ПРОДАЖБА НА ОФИС ТЕХНИКА И КОНСУМАТИВИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕМИНАРИ И ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ, УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ, ВАЛУТНИ БЮРА И СДЕЛКИ, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ И УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, БАРТЕР И ЕКСПОРТ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, МАШИНИ, АПАРАТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, КОМПЛЕКСНИ ОБЛЕКЛА, ТЕХНОЛОГИЯ, НОУ - ХАУ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ПРОЕКТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, СТРОИТЕЛНА, ПРОИЗВОДСТВЕНО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ТУРИЗМА, МАШИНОСТРОЕНЕТО, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СТРОИТЕЛСТВОТО, ГОРСКАТА И ДЪРВООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, РАЗПРОДАЖБИ, БИЗНЕС СРЕЩИ, ИЗЛОЖБИ, БРОКЕРСКИ КЪЩИ, СТОКОВИ БОРСИ, РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ШИРОКА НОМЕНКЛАТУРА СТОКИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ, РАЗРАБОТКА, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЗА СПОРТА, ТУРИЗЪМ, КРАЙПЪТНИ ОБЕКТИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, МЕДИЦИНСКИ ОЗДРАВИТЕЛНИ, ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧНИ, РЕХАБИЛИТАЦИОННИ И БАЛНЕОЛОЖКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - АРХИТЕКТУРНИ, ОФОРМИТЕЛСКИ И ЖИВОПИСНИ РАБОТИ, ТЪРГОВИЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ, ДЕТЕКТИВСКИ БЮРА И ДЕЙНОСТИ ПО ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВЕНО - АДМИНИСТРАТИВНИ - ПРАВНИ И ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ, РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ, СЕРВИЗИ, ПУНКТОВЕ И АТЕЛИЕТА, АВТОРЕМОНТНИ, СТРОИТЕЛНИ, БОЯДЖИЙСКИ И БИТОВИ УСЛУГИ, САЛОНИ ПО ФРИЗЬОРСТВО, МАСАЖИ И МАНИКЮР, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
Физическо лице - търговец
георги александров василев

Резюме

Фирма ЕВРОЛАН - ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 111564081 е основана на 2005 с правна форма "Едноличен търговец" или на кратко "ЕТ". Седалището на компанията се намира на адрес област Монтана, община Монтана, гр. Монтана, блок 14, вход Ж, етаж 5, апартамент 13, а началният внесен капитал е в размер на лева. ЕВРОЛАН - ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание . Предмета на дейност е: ДОСТАВКА И ПРОДАЖБА НА ОФИС ТЕХНИКА И КОНСУМАТИВИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕМИНАРИ И ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ, УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ, ВАЛУТНИ БЮРА И СДЕЛКИ, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ И УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, БАРТЕР И ЕКСПОРТ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, МАШИНИ, АПАРАТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, КОМПЛЕКСНИ ОБЛЕКЛА, ТЕХНОЛОГИЯ, НОУ - ХАУ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ПРОЕКТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, СТРОИТЕЛНА, ПРОИЗВОДСТВЕНО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ТУРИЗМА, МАШИНОСТРОЕНЕТО, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СТРОИТЕЛСТВОТО, ГОРСКАТА И ДЪРВООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, РАЗПРОДАЖБИ, БИЗНЕС СРЕЩИ, ИЗЛОЖБИ, БРОКЕРСКИ КЪЩИ, СТОКОВИ БОРСИ, РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ШИРОКА НОМЕНКЛАТУРА СТОКИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ, РАЗРАБОТКА, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЗА СПОРТА, ТУРИЗЪМ, КРАЙПЪТНИ ОБЕКТИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, МЕДИЦИНСКИ ОЗДРАВИТЕЛНИ, ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧНИ, РЕХАБИЛИТАЦИОННИ И БАЛНЕОЛОЖКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - АРХИТЕКТУРНИ, ОФОРМИТЕЛСКИ И ЖИВОПИСНИ РАБОТИ, ТЪРГОВИЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ, ДЕТЕКТИВСКИ БЮРА И ДЕЙНОСТИ ПО ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВЕНО - АДМИНИСТРАТИВНИ - ПРАВНИ И ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ, РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ, СЕРВИЗИ, ПУНКТОВЕ И АТЕЛИЕТА, АВТОРЕМОНТНИ, СТРОИТЕЛНИ, БОЯДЖИЙСКИ И БИТОВИ УСЛУГИ, САЛОНИ ПО ФРИЗЬОРСТВО, МАСАЖИ И МАНИКЮР, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

История

11.10.2005 г.

Регистрация на фирмата
ЕВРОЛАН - ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ

11.10.2005 г.

ДДС
Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG111564081

31.03.2009 г.

Предмет на дейност
ДОСТАВКА И ПРОДАЖБА НА ОФИС ТЕХНИКА И КОНСУМАТИВИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕМИНАРИ И ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ, УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ, ВАЛУТНИ БЮРА И СДЕЛКИ, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ И УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, БАРТЕР И ЕКСПОРТ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, МАШИНИ, АПАРАТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, КОМПЛЕКСНИ ОБЛЕКЛА, ТЕХНОЛОГИЯ, НОУ - ХАУ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ПРОЕКТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, СТРОИТЕЛНА, ПРОИЗВОДСТВЕНО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ТУРИЗМА, МАШИНОСТРОЕНЕТО, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СТРОИТЕЛСТВОТО, ГОРСКАТА И ДЪРВООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, РАЗПРОДАЖБИ, БИЗНЕС СРЕЩИ, ИЗЛОЖБИ, БРОКЕРСКИ КЪЩИ, СТОКОВИ БОРСИ, РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ШИРОКА НОМЕНКЛАТУРА СТОКИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ, РАЗРАБОТКА, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЗА СПОРТА, ТУРИЗЪМ, КРАЙПЪТНИ ОБЕКТИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, МЕДИЦИНСКИ ОЗДРАВИТЕЛНИ, ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧНИ, РЕХАБИЛИТАЦИОННИ И БАЛНЕОЛОЖКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - АРХИТЕКТУРНИ, ОФОРМИТЕЛСКИ И ЖИВОПИСНИ РАБОТИ, ТЪРГОВИЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ, ДЕТЕКТИВСКИ БЮРА И ДЕЙНОСТИ ПО ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВЕНО - АДМИНИСТРАТИВНИ - ПРАВНИ И ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ, РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ, СЕРВИЗИ, ПУНКТОВЕ И АТЕЛИЕТА, АВТОРЕМОНТНИ, СТРОИТЕЛНИ, БОЯДЖИЙСКИ И БИТОВИ УСЛУГИ, САЛОНИ ПО ФРИЗЬОРСТВО, МАСАЖИ И МАНИКЮР, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
Физическо лице - търговец
георги александров василев
Фирма
ЕВРОЛАН - ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ
Седалище и адрес на управление
област Монтана, община Монтана, гр. Монтана, блок 14, вход Ж, етаж 5, апартамент 13
Основана
2005

16.05.2017 г.

ДДС
Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG111564081

16.05.2017 г.

ДДС
Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG111564081

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: март 2023 г.