Търси

ЕЛИ БОЯНОВА - ПЕТЪР КАМЕНОВ ЕТЕИК: 111037570, гр. Монтана, Монтана

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
7.10.2009 г.Виж история
Фирма/Наименование
ЕЛИ БОЯНОВА - ПЕТЪР КАМЕНОВ ЕТ
Дата на регистрация
2001
Регистрация по ЗДДС
НЕ
Седалище и адрес на управление
област Монтана, община Монтана, гр. Монтана, ул. ЦАР БОРИС ТРЕТИ, №10, апартамент 1
Предмет на дейност
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в пьрвоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; покупка на ценни книжа с цел продажба; вьтрешно тьрговска и вьншно тьрговска дейност, валутни сделки; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности и предоставяне на други услуги; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на тьрговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; покупка, стреж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство и тьрговия с безалкохолни и алкохолни напитки, хранителни стоки; с упражняване на всички дейности в страната и чужбина.
Физическо лице - търговец
петър каменов николов

Резюме

Фирма ЕЛИ БОЯНОВА - ПЕТЪР КАМЕНОВ ЕТ () с ЕИК/ПИК 111037570 е основана на 2001 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Монтана, община Монтана, гр. Монтана, ул. ЦАР БОРИС ТРЕТИ, №10, апартамент 1. ЕЛИ БОЯНОВА - ПЕТЪР КАМЕНОВ ЕТ не е регистрана по ЗДДС

История

 1. 16.06.2009 г. - Регистрация на фирма

  Седалище и адрес на управление
  област Монтана, община Монтана, гр. Монтана, ул. ЦАР БОРИС ТРЕТИ, №10, апартамент 1
  Физическо лице - търговец
  петър каменов николов
  Име на фирма
  ЕЛИ БОЯНОВА - ПЕТЪР КАМЕНОВ
  Основана
  1998
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИЖA C ЦEЛ ПPOДAЖБA; BЬTPEШHO TЬPГOBCKA И BЬHШHO TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, BAЛУTHИ CДEЛKИ; ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCTИ И ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ; KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПOKУПKA, CTPEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C БEЗAЛKOXOЛHИ И AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, XPAHИTEЛHИ CTOKИ; C УПPAЖHЯBAHE HA BCИЧKИ ДEЙHOCTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.
 2. 7.10.2009 г.

  Основана
  2001

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.