Firms.bg
Търси

ИВАН ЙОСИФОВ - НАСКО ЕТЕИК: 109593535, гр. Кюстендил, Кюстендил

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
30.01.2017 г.Виж история
Фирма/Наименование
ИВАН ЙОСИФОВ - НАСКО ЕТ
Дата на регистрация
2006
Регистрация по ЗДДС

BG109593535 ( )

Седалище и адрес на управление
област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. СОФИЯ, №16
Предмет на дейност
покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео и звукозаписи; издателска и печатарска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупко-продажба на фуражи; външнотърговска и вьтрешно търговска дейност; авторемонтна и автотенекеджийска дейност; счетоводни услуги, внос-износ и търговия с употребявани леки коли, зареждане и продажба на акумулатори; търговия с авточасти и строителни материали; таксиметрова дейност; превод и легализация на документи, търговия сьс софтуер и хардуер.
Физическо лице - търговец
иван атанасов йосифов

Резюме

Фирма ИВАН ЙОСИФОВ - НАСКО ЕТ () с ЕИК/ПИК 109593535 е основана на 2006 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. СОФИЯ, №16. ИВАН ЙОСИФОВ - НАСКО ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 29.05.2007 г.

  Регистрация на фирмата
  ИВАН ЙОСИФОВ - НАСКО
 2. 30.05.2007 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG109593535
 3. 23.12.2010 г.

  Основана
  2006
  Физическо лице - търговец
  иван атанасов йосифов
  Фирма
  ИВАН ЙОСИФОВ - НАСКО
  Седалище и адрес на управление
  област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. СОФИЯ, №16
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; KOMИCИOHHA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; ПPEBOЗHИ, XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ; ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA ФУPAЖИ; BЪHШHOTЪPГOBCKA И BЬTPEШHO TЪPГOBCKA ДEЙHOCT; ABTOPEMOHTHA И ABTOTEHEKEДЖИЙCKA ДEЙHOCT; CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, BHOC-ИЗHOC И TЪPГOBИЯ C УПOTPEБЯBAHИ ЛEKИ KOЛИ, ЗAPEЖДAHE И ПPOДAЖБA HA AKУMУЛATOPИ; ТЪPГOBИЯ C ABTOЧACTИ И CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ; TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT; ПPEBOД И ЛEГAЛИЗAЦИЯ HA ДOKУMEHTИ, TЪPГOBИЯ CЬC COФTУEP И XAPДУEP.
 4. 29.01.2017 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG109593535
 5. 30.01.2017 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG109593535

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
109604921НАСКО 97 ЕООД

гр. Кюстендил, Кюстендил

иван атанасов йосифов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
202252660СТЕФАНИ ТРЕЙДИНГ 2012 ЕООД

гр. Кюстендил, Кюстендил

иван атанасов йосифов

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: октомври 2023 г.