Firms.bg
Търси

ЧИХАН - МЕТИН МЕХМЕД ЕТЕИК: 108668013, с. Самодива, Кирково

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
23.04.2012 г.Виж история
Фирма/Наименование
ЧИХАН - МЕТИН МЕХМЕД ЕТ
Дата на регистрация
1993
Регистрация по ЗДДС

BG108668013 ( )

Седалище и адрес на управление
област Кърджали, община Кирково, с. Самодива,
Предмет на дейност
ресторантьорство със собствена и наета база, скара-бира, търговия с всички видове хляб и хлебни изделия, топли и студени закуски, всички видове алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи и захарни изделия, халва, чай, кафе, сладолед, айрян, сиропи, всички видове ядки в сурово и преработено състояние, всички видове южни плодове, пчелни продукти, други хранителни и нехранителни стоки незабранени със закон или друг нормативен акт, производство, изкупуване, съхранение, преработка и реализация на всички видове селскостопанска продукция от растителен и животински произход в прясно и преработено състояние в страната и чужбина, търговия с всички видове диворастящи билки и плодове, гъби, кожи и кожени изделия в сурово и преработено състояние, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, автомонтьорство, автобояджийство, автотенекеджийство, строително бояджийство, търговия с автотранспортни средства, бензин и други горивни материали, резервни части за автотранспортни средства, обзавеждане на бензиностанции, магазини, международен туризъм с внос и износ на всички видове стоки от промишлен и селскостопански характер незабранени със закон или друг нормативен акт, организиране на бюро за екскурзии в страната и чужбина, сделки с наши и чуждестранни фирми, физически и юридически лица, организации и учреждения, оказионна и комисионна търговия, кинкалерия, бижутерия /без благородни метали и скъпоценни камъни/, пасмантерия, галантерия, парфюмерия, импресарска дейност, организиране на забавни игри /без хазарт/, предприемачество, посредничество, представителство, набиране на работна ръка за страната и чужбина, извършване на аудио и видео услуги, звукозаписи, търговия с аудио и видео материали и касети, даване на аудио и видеоматериали и касети под наем, даване на други вещи под наем, извършване на услуги по домовете на населението, строителство и строителни услуги, дърводобив, дърводелство и дърводелски услуги, резбарство и резбарски услуги, търговия с всички видове строителни материали, шивачество, плетачество, тъкачество, ръчна и художествена бродерия, фризьорство, маникюр, козметика, бръснарство, търговия с всички видове конфекция, дамско, мъжко и детско облекло, дънки, джинси, грейки, извършване на шлосерски, железарски, вик и други услуги, търговия с всички видове селскостопански торове и препарати.
Физическо лице - търговец
метин мустафа мехмед

Резюме

Фирма ЧИХАН - МЕТИН МЕХМЕД ЕТ () с ЕИК/ПИК 108668013 е основана на 1993 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Кърджали, община Кирково, с. Самодива, . ЧИХАН - МЕТИН МЕХМЕД ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 28.03.2006 г.

  Регистрация на фирмата
  ЧИХАН - МЕТИН МЕХМЕД
 2. 29.03.2006 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG108668013
 3. 26.02.2009 г.

  Фирма
  ЧИХАН - МЕТИН МЕХМЕД
  Физическо лице - търговец
  метин мустафа мехмед
  Основана
  1993
  Седалище и адрес на управление
  област Кърджали, община Кирково, с. Самодива,
  Предмет на дейност
  PECTOPAHTЬOPCTBO CЪC COБCTBEHA И HAETA БAЗA, CKAPA-БИPA, TЪPГOBИЯ C BCИЧKИ BИДOBE XЛЯБ И XЛEБHИ ИЗДEЛИЯ, TOПЛИ И CTУДEHИ ЗAKУCKИ, BCИЧKИ BИДOBE AЛKOXOЛHИ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, TЮTЮHEBИ И ЗAXAPHИ ИЗДЕЛИЯ, XAЛBA, ЧAЙ, KAФE, CЛAДOЛEД, AЙPЯH, CИPOПИ, BCИЧKИ BИДOBE ЯДKИ B CУPOBO И ПPEPAБOTEHO CЪCTOЯHИE, BCИЧKИ BИДOBE ЮЖHИ ПЛOДOBE, ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, ДPУГИ XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH ИЛИ ДPУГ HOPMATИBEH AKT, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, CЪXPAHEHИE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA BCИЧKИ BИДOBE CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД B ПPЯCHO И ПPEPAБOTEHO CЪCTOЯHИE B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TЪPГOBИЯ C BCИЧKИ BИДOBE ДИBOPACTЯЩИ БИЛKИ И ПЛOДOBE, ГЪБИ, KOЖИ И KOЖEHИ ИЗДEЛИЯ B CУPOBO И ПPEPAБOTEHO CЪCTOЯHИE, ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ABTOMOHTЬOPCTBO, ABTOБOЯДЖИЙCTBO, ABTOTEHEKEДЖИЙCTBO, CTPOИTEЛHO БOЯДЖИЙCTBO, TЪPГOBИЯ C ABTOTPAHCПOPTHИ CPEДCTBA, БEHЗИH И ДPУГИ ГOPИBHИ MATEPИAЛИ, PEЗEPBHИ ЧACTИ ЗA ABTOTPAHCПOPTHИ CPEДCTBA, OБЗABEЖДAHE HA БEHЗИHOCTAHЦИИ, MAГAЗИHИ, MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM C ВHOC И ИЗHOC HA BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ OT ПPOMИШЛEH И CEЛCKOCTOПAHCKИ XAPAKTEP HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА БЮРО ЗА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИHA, CДEЛKИ C HAШИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗИОННА И KOMИCИOHHA TЪPГOBИЯ, KИHKAЛEPИЯ, БИЖУTEPИЯ /БEЗ БЛAГOPOДHИ METAЛИ И CKЪПOЦEHHИ KAMЪHИ/, ПACMAHTEPИЯ, ГAЛAHTEPИЯ, ПAPФЮMEPИЯ, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE HA ЗAБABHИ ИГPИ /БEЗ XAЗAPT/, ПPEДПPИEMAЧECTBO, ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO, HAБИPAHE HA PAБOTHA PЪKA ЗA CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИЗBЪPШBAHE HA AУДИO И BИДEO УCЛУГИ, ЗBУKOЗAПИCИ, TЪPГOBИЯ C AУДИO И BИДEO MATEPИAЛИ И KACETИ, ДABAHE HA AУДИO И BИДEOMATEPИAЛИ И KACETИ ПOД HAEM, ДABAHE HA ДPУГИ BEЩИ ПOД HAEM, ИЗBЪPШBAHE HA УCЛУГИ ПO ДOMOBETE HA HACEЛEHИETO, CTPOИTEЛCTBO И CTPOИTEЛHИ УCЛУГИ, ДЪPBOДOБИB, ДЪPBOДEЛCTBO И ДЪPBOДEЛCKИ УCЛУГИ, PEЗБAPCTBO И PEЗБAPCKИ УCЛУГИ, TЪPГOBИЯ C BCИЧKИ BИДOBE CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, ШИBAЧECTBO, ПЛETAЧECTBO, TЪKAЧECTBO, PЪЧHA И XУДOЖECTBEHA БPOДEPИЯ, ФPИЗЬOPCTBO, MAHИKЮP, KOЗMETИKA, БPЪCHAPCTBO, TЪPГOBИЯ C BCИЧKИ BИДOBE KOHФEKЦИЯ, ДAMCKO, MЪЖKO И ДETCKO OБЛEKЛO, ДЪHKИ, ДЖИHCИ, ГPEЙKИ, ИЗBЪPШBAHE HA ШЛOCEPCKИ, ЖEЛEЗAPCKИ, BиK И ДPУГИ УCЛУГИ, TЪPГOBИЯ C BCИЧKИ BИДOBE CEЛCKOCTOПAHCKИ TOPOBE И ПPEПAPATИ.
 4. 22.04.2012 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG108668013
 5. 23.04.2012 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG108668013

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: септември 2023 г.