Firms.bg
Търси

МИР - СЕВДИЕ САЛИ ЕТЕИК: 108521159, с. Фотиново, Кирково

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
19.04.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
МИР - СЕВДИЕ САЛИ ЕТ
Дата на регистрация
2001
Регистрация по ЗДДС

BG108521159 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Кърджали, община Кирково, с. Фотиново, ул. БОРОВО, №1
Предмет на дейност
внос-износ и тьрговия на едро и дребно с всички видове хранителни и промишлени стоки, туристически и хотелиерски услуги, изграждане и експлоатация на тьрговски обекти-ресторанти, магазини, клубове за електронни и забавни игри, транспортни услуги в т.ч. и таксиметрови-превоз на пьтници и товари в страната и в чужбина, покупко-продажба на нови и употребявани мпс и на резервни части за тях, покупко-продажба на петрол и петролни продукти, посредничество, мениджмьнт, маркетинг, лизинг, производство, изкупуване, преработка и продажба на всички видове селскостопанска продукция, бартерни сделки, валутни сделки и извьршване на всички останали видове услуги и сделки с изключение на изрично забранените сьс закон.
Физическо лице - търговец
севдие мюмюн сали

Резюме

Фирма МИР - СЕВДИЕ САЛИ ЕТ () с ЕИК/ПИК 108521159 е основана на 2001 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Кърджали, община Кирково, с. Фотиново, ул. БОРОВО, №1. МИР - СЕВДИЕ САЛИ ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG108521159 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 20.11.2007 г.

  Регистрация на фирмата
  МИР - СЕВДИЕ САЛИ
 2. 21.11.2007 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG108521159
 3. 19.04.2010 г.

  Основана
  2001
  Предмет на дейност
  BHOC-ИЗHOC И TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C BCИЧKИ BИДOBE XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, TУPИCTИЧECKИ И XOTEЛИEPCKИ УCЛУГИ, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA TЬPГOBCKИ OБEKTИ-PECTOPAHTИ, MAГAЗИHИ, KЛУБOBE ЗA EЛEKTPOHHИ И ЗAБABHИ ИГPИ, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ B T.Ч. И TAKCИMETPOBИ-ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HOBИ И УПOTPEБЯBAHИ MПC И HA PEЗEPBHИ ЧACTИ ЗA TЯX, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA ПETPOЛ И ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ, ПOCPEДHИЧECTBO, MEHИДЖMЬHT, MAPKETИHГ, ЛИЗИHГ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA BCИЧKИ BИДOBE CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, БAPTEPHИ CДEЛKИ, BAЛУTHИ CДEЛKИ И ИЗBЬPШBAHE HA BCИЧKИ OCTAHAЛИ BИДOBE УCЛУГИ И CДEЛKИ C ИЗKЛЮЧEHИE HA ИЗPИЧHO ЗAБPAHEHИTE CЬC ЗAKOH.
  Фирма
  МИР - СЕВДИЕ САЛИ
  Седалище и адрес на управление
  област Кърджали, община Кирково, с. Фотиново, ул. БОРОВО, №1
  Физическо лице - търговец
  севдие мюмюн сали

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: октомври 2023 г.