Търси

АРНОУД - 3 - БИРОЛ АХМЕД ЕТЕИК: 108042116, гр. Момчилград, Момчилград

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
24.09.2014 г.Виж история
Фирма/Наименование
АРНОУД - 3 - БИРОЛ АХМЕД ЕТ
Дата на регистрация
1991
Регистрация по ЗДДС

BG108042116 ( )

Седалище и адрес на управление
област Кърджали, община Момчилград, гр. Момчилград, ул. БЯЛО МОРЕ, №6
Предмет на дейност
ресторантъорство, производство, доставка и реализация на тестени и захарни изделия, кафе-сладкарници, сервиране на топли и студени закуски, кафе, чай, сиропи, айрян, коктейли, ядки и мезета, битови услуги, организиране на дискотека с видеопрограма, организиране на студия за аудио- и видеозаписи и разпространение на продукцията им, оказионна и комисионна търговия, разкриване на магазинна мрежа за търговия на едро и дребно със стоки, производство на фирмата и от други фирми и предприятия, продажба на стоки от внос и местно производство срещу левове и валута/ при спазване на действуващия в момента на реализацията на вноса валутен режим/, доставка и продажба на текстилни, трикотажни , кожно-галантерийни, парфюмерийни изделия, кожа и кожени изделия, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица и фирми, туристическа дейност в страната и чужбина, бартерни сделки, транспортно-таксиметрови услуги в страната и чужбина на предприятия, организации, фирми и лица и обмяна на валута и валутни ценности.
Физическо лице - търговец
бирол ахмед шакир

Резюме

Фирма АРНОУД - 3 - БИРОЛ АХМЕД ЕТ () с ЕИК/ПИК 108042116 е основана на 1991 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Кърджали, община Момчилград, гр. Момчилград, ул. БЯЛО МОРЕ, №6. АРНОУД - 3 - БИРОЛ АХМЕД ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 24.07.2000 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG108042116
 2. 25.07.2000 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG108042116
 3. 3.12.2009 г.

  Седалище и адрес на управление
  област Кърджали, община Момчилград, гр. Момчилград, ул. БЯЛО МОРЕ, №6
  Име на фирма
  АРНОУД - 3 - БИРОЛ АХМЕД
  Основана
  1991
  Предмет на дейност
  PECTOPAHTЪOPCTBO, ПPOИЗBOДCTBO, ДOCTABKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA TECTEHИ И ЗAXAPHИ ИЗДEЛИЯ, KAФE-CЛAДKAPHИЦИ, CEPBИPAHE HA TOПЛИ И CTУДEHИ ЗAKУCKИ, KAФE, ЧAЙ, CИPOПИ, AЙPЯH, KOKTEЙЛИ, ЯДKИ И MEЗETA, БИTOBИ УCЛУГИ, OPГAHИЗИPAHE HA ДИCKOTEKA C BИДEOПPOГPAMA, OPГAHИЗИPAHE HA CTУДИЯ ЗA AУДИO- И BИДEOЗAПИCИ И PAЗПPOCTPAHEHИE HA ПPOДУKЦИЯTA ИM, OKAЗИOHHA И KOMИCИOHHA TЪPГOBИЯ, PAЗKPИBAHE HA MAГAЗИHHA MPEЖA ЗA TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO CЪC CTOKИ, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИPMATA И OT ДPУГИ ФИPMИ И ПPEДПPИЯTИЯ, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT BHOC И MECTHO ПPOИЗBOДCTBO CPEЩУ ЛEBOBE И BAЛУTA/ ПPИ CПAЗBAHE HA ДEЙCTBУBAЩИЯ B MOMEHTA HA PEAЛИЗAЦИЯTA HA BHOCA BAЛУTEH PEЖИM/, ДOCTABKA И ПPOДAЖБA HA TEKCTИЛHИ, TPИKOTAЖHИ , KOЖHO-ГAЛAHTEPИЙHИ, ПAPФЮMEPИЙHИ ИЗДEЛИЯ, KOЖA И KOЖEHИ ИЗДEЛИЯ, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA И ФИPMИ, TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, БAPTEPHИ CДEЛKИ, TPAHCПOPTHO-TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA HA ПPEДПPИЯTИЯ, OPГAHИЗAЦИИ, ФИPMИ И ЛИЦA И OБMЯHA HA BAЛУTA И BAЛУTHИ ЦEHHOCTИ.
  Физическо лице - търговец
  бирол ахмед шакир
 4. 23.09.2014 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG108042116
 5. 24.09.2014 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG108042116

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
108688350ВАРАН ООД

гр. Момчилград, Момчилград

бирол ахмед шакир

Съдружници

Виж още
202387722АРНОУД- 13 ЕООД

гр. Момчилград, Момчилград

бирол ахмед шакир

Едноличен собственик на капитала

Виж още
202690769АРНОУД - 113 ЕООД

гр. Момчилград, Момчилград

бирол ахмед шакир

Едноличен собственик на капитала

Виж още
202769490СЕЛБИ - 333 ЕООД

гр. Момчилград, Момчилград

бирол ахмед шакир

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.