Търси

КАРТАЛ-57 - ТАСИМ ОСМАН ЕТЕИК: 108023800, с. Крайно село, Кърджали

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
30.04.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
КАРТАЛ-57 - ТАСИМ ОСМАН ЕТ
Изписване на чужд език
KARTAL-57- TASIM OSMAN
Дата на регистрация
1991
Регистрация по ЗДДС

BG108023800 ( Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Кърджали, община Кърджали, с. Крайно село,
Предмет на дейност
производство, преработка, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция у нас и в чужбина, извършване на оказионна, комисионна, консигнационна и фирмена търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки у нас и чужбина, откриване на заведения за обществено хранене, разносна търговия, таксиметров превоз на пътници и товари в страната и чужбина, продажба и даване под наем на мпс, продажба на петролни продукти и гсм, плетачни и кроячни услуги, строително-монтажни и строително- ремонтни услуги, търговско посредничество и представителство, ресторантьорство и хотелиерство, производство и продажба на кафе, безалкохолни и газирани напитки, топли и студени закуски, сладкарски изделия, продажба на алкохолни и тютюневи изделия, организиране на спортно-развлекателни дейности /без хазарт/, дискотеки, прожектиране на видеофилми, модерен балет, забавни и електронни игри, организиране на екскурзии в страната и чужбина.
Физическо лице - търговец
тасим осман кадир

Резюме

Фирма КАРТАЛ-57 - ТАСИМ ОСМАН ЕТ (KARTAL-57- TASIM OSMAN) с ЕИК/ПИК 108023800 е основана на 1991 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Кърджали, община Кърджали, с. Крайно село, . КАРТАЛ-57 - ТАСИМ ОСМАН ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG108023800 на основание Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС

История

 1. 9.06.2009 г. - Регистрация на фирма

  Име на фирма
  КАРТАЛ-57 - ТАСИМ ОСМАН
  Основана
  1991
  Изписване на чужд език
  KARTAL-57- TASIM OSMAN
  Седалище и адрес на управление
  област Кърджали, община Кърджали, с. Крайно село,
  Предмет на дейност
  ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA, ИЗKУПУBAHE И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ У HAC И B ЧУЖБИHA, ИЗBЪPШBAHE HA OKAЗИOHHA, KOMИCИOHHA, KOHCИГHAЦИOHHA И ФИPMEHA TЪPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ У HAC И ЧУЖБИHA, OTKPИBAHE HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, PAЗHOCHA TЪPГOBИЯ, TAKCИMETPOB ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOДAЖБA И ДABAHE ПOД HAEM HA MПC, ПPOДAЖБA HA ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ И ГCM, ПЛETAЧHИ И KPOЯЧHИ УCЛУГИ, CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHИ И CTPOИTEЛHO- PEMOHTHИ УCЛУГИ, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA KAФE, БEЗAЛKOXOЛHИ И ГAЗИPAHИ HAПИTKИ, TOПЛИ И CTУДEHИ ЗAKУCKИ, CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, ПPOДAЖБA HA AЛKOXOЛHИ И TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ, OPГAHИЗИPAHE HA CПOPTHO-PAЗBЛEKATEЛHИ ДEЙHOCTИ /БEЗ XAЗAPT/, ДИCKOTEKИ, ПPOЖEKTИPAHE HA BИДEOФИЛMИ, MOДEPEH БAЛET, ЗAБABHИ И EЛEKTPOHHИ ИГPИ, OPГAHИЗИPAHE HA EKCKУPЗИИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.
  Физическо лице - търговец
  тасим осман кадир
 2. 29.04.2010 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG108023800
 3. 30.04.2010 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100, ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG108023800

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.